operacja wyrostka sutkowatego

Operacja wyrostka sutkowego – zalecenia, przebieg, powikłania

Operacja wyrostka sutkowego określana jest mianem antromastoidektomii. Zabieg jest wykonywany dla ochrony słuchu przy obecności zapalenia wyrostka słuchowego bądź w przypadku powikłań zapalenia ucha wewnętrznego (ostrego). Operacja należy do zabiegów o charakterze laryngologicznym, którego celem jest otwarcie wyrostka sutkowego oraz usunięcie jego zawartości.

Wyrostek sutkowy zlokalizowany jest w obszarze dolnego fragmentu kości skroniowej. Wyróżnia się on bardzo specyficzną formą budowy. Składa się on bowiem z obszaru, który wypełniony jest powietrzem. Budowa wyrostka sutkowego jest bardzo podobna do gąbki. W tym przez części określaną jako trąbka Eustachiusza, która pełni rolę łączącą ucho wewnętrzne z tylnym fragmentem gardła.

Wyrostek sutkowy zlokalizowany jest w sąsiedztwie ucha środkowego oraz wewnętrznego. W jednym aspekcie wpływa na właściwe funkcjonowanie, w drugim przyczynia się do wszelkiego rodzaju infekcje. Infekcji w obszarze narządów niezmiernie łatwo ulegają przenoszeniu. Podkreślić należy także fakt, że każda infekcja obejmująca ucho wewnętrzne oraz blokująca trąbkę Eustachiusza może doprowadzić do wywołania zapalenia wyrostka sutkowego, co może rozprzestrzenić się również na elementy ośrodkowego układu nerwowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, istotnie ważną kwestią jest szybkie podjęcie działań leczniczych w przypadku początkowych symptomów świadczących o kształtującym się zapaleniu wyrostka sutkowego. Bagatelizowanie określonych objawów może przyczynić się do pojawienia się bardzo poważnych w skutkach konsekwencji, które wymagają hospitalizacji.

Kiedy zalecana jest operacja wyrostka sutkowego?

Zabieg operacyjny wyrostka sutkowego przeprowadzany we właściwym czasie zapewnia ochronę przed rozchodzeniem się procesu zapalnego na obszar kości skroniowej. Przeciwdziała także utracie słuchu będącego powikłaniem ostrego zapalenia ucha środkowego oraz zapalenia wyrostka sutkowego. Dodatkowo operacja wyrostka sutkowego może być przeprowadzana w przypadku stanu zapalnego wyrostka sutkowego. Objawia się bólem w obszarze ucha, wyciekiem ropnym, stępieniem funkcji słuchu, obrzękiem, a ponadto osłabieniem oraz gorączką.

Antromastoidektomię wykonuje się także w sytuacji ostrego zapalenia ucha środkowego, zapalenia ucha środkowego o charakterze przewlekłym, a także jako pierwsza faza innych zabiegów operacyjnych. Operacja wyrostka sutkowego ma za zadanie ochronę przed postępującym dalszym rozchodzeniem się stanu zapalnego. Podkreślić należy także fakt, że niepodjęcie wyżej określonych działań może przyczynić się uszkodzeniem słuchu oraz pojawieniem się powikłań wewnątrz cząsteczkowych.

Operacja wyrostka sutkowego – przebieg

Operację przeprowadza się z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego. Podczas zabiegu chirurg przeprowadza łukowate nacięcie (w odległości blisko 1 cm od małżowiny usznej). W dalszej kolejności, przy wykorzystaniu sterylnego narzędzia (raspator) dokonuje oddzielenia kości od włóknistej błony. Błony, która zapewnia ochronę kości od zewnątrz (okostna). Dalszy etap operacji wyrostka sutkowego to usunięcie powierzchniowe oraz głębsze fragmentu tkanki kostnej wyrostka sutkowego z wykorzystaniem mikroskopu oraz sterylnych dłut laryngologicznych.

W sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający operację dotrze do jamy sutkowej, dokonuje usunięcia komórek powietrznych wyrostka sutkowego. Następnie sprawdza się stan blaszek kostnych tylnego, a także środkowego dołu czaszki i zatoki esowatej.

Tamowanie krwawienia przeprowadzane jest przy wykorzystaniu 1-metrowej tasiemki gazy. Zabezpieczenie to jest usuwanie po kilku dniach od zakończenia operacji wyrostka sutkowego. Po zdjęciu określonego opatrunku, z wykorzystaniem znieczulenia choremu zakłada się tak zwany „głęboki opatrunek”. W obszarze po usuniętej tkance dochodzi do powstania nowej tkanki łącznej.

Operacja wyrostka sutkowego – powikłania

Operacja wyrostka sutkowego jest zabiegiem przeprowadzanym w małym obszarze. Dlatego też w tym przypadku należy wykazać się niezmiernie dużą dokładnością oraz precyzją wykonania. Ponadto, określony zabieg niesie ze sobą niebezpieczeństwo pojawienia się powikłań pooperacyjnych. Ważną kwestią jest to, ze nieumiejętne przeprowadzenie określonego zabiegu może wywołać skutek w postaci osłabienia bądź utraty słuchu.

Co więcej, mogą również wystąpić powikłania związane z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Jednakże, przy wykorzystaniu współczesnych preparatów znieczulenia ogólnego, powikłania dotyczące wykorzystania znieczulenia ogólnego są niezmiernie rzadkie. Operacja wyrostka sutkowego stanowi często wstęp do operacji otolaryngologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *