Cukrzyca podwójna

Cukrzyca podwójna – przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

Cukrzyca podwójna określana jest inaczej mianem cukrzycy mieszanej, a także hybrydowej. Oznacza ona współwystępowanie cukrzycy typu 1 oraz 2. Cukrzyca podwójna rozpoznawana jest przed wszystkim w przypadku dzieci oraz młodzieży, u których obecna jest nadwaga oraz otyłość. Do określonego czasu nie publikowano dokładnych informacji, które dotyczą rozpowszechnienia cukrzycy podwójnej, a rzeczywista ilość chorych jest nieznana. Dzieje się tak dlatego, gdyż brak jest precyzyjnych określeń dla różnych rodzajów cukrzycy, które stwierdzone są u dzieci oraz młodzieży, a ponadto ewolucja symptomów wraz z upływem czasu.

Cukrzyca podwójna – przyczyny

Określa się, że w pierwszej kolejności dochodzi do nieprawidłowości dotyczących wytwarzania insuliny, a także do rozwoju cukrzycy typu 1, w związku z otyłością oraz dotyczących jej zaburzeń metabolicznych. Dochodzi do rozwoju insulooporności charakterystycznej dla cukrzycy typu 2.

Brany jest ponadto pod uwagę mechanizm odwrotny, polegający na tym, ze otyłość lub cukrzyca typu 2 przyczyniają się do powstania cukrzycy typu 1. Duże przybieranie na wadze powoduje insulooporność, a ta natomiast wymusza na komórkach wysp trzustkowych wytwarzanie większej ilości insuliny. Nadmiernie przeciążone komórki uszkadzają się, a nawet zostają zniszczone, doprowadzając do uwalniania autoantygenów. Autoantygenów, które prowadzą do powstania związanych z chorobą cukrzycowa przeciwciał w przypadku osób genetycznie predysponowanych.

Cukrzyca podwójna – objawy

Na obecność cukrzycy podwójnej wskazują objawy cukrzycy typu 2 oraz dyslipiedemia, podwyższone BMI, nadciśnienie tętnicze, występowanie niektórych elementów przypisywanych cukrzycy typu 1, wśród których wymienia się nadmierne pragnienie, wielomocz, utrata masy ciała oraz kształtowanie się kwasicy ketonowej oraz obecność autoprzeciwciał przeciwwyspowych obecnych w badaniach krwi.

Ponadto podkreślić należy fakt, że cechy świadczące o cukrzycy typu 1 oraz 2 mogą występować w chwili stwierdzenia obecności choroby albo także powstawać z upływem czasu, to znaczy do obecnych symptomów dołączą nowe objawy, które charakterystyczne są dla cukrzycy innego rodzaju.

Osoby mające cukrzyce podwójną charakteryzowane są obecnością jednej z dwóch wskazanych poniżej sytuacji:

  • typowe symptomy cukrzycy typu 2 oraz jednoczesne stwierdzone przeciwciała w wynikach badań krwi (jest to cecha charakterystyczna cukrzycy typu 1), przez dłuższy okres nie wymagana jest terapia z wykorzystaniem insuliny,
  • z typem 1 cukrzycy pojawia się insulinooporność, a także mogą występować takze inne składowe zespołu metabolicznego, takie jak na przykład nadciśnienie, dislipidemia, są one wyróżniające dla cukrzycy typu 2.

Cukrzyca podwójna – leczenie

Cukrzyca podwójna ze względu na swój charakter jest bardzo trudna w leczeniu. W działaniach leczniczych stosuje się terapię z wykorzystaniem insuliny, natomiast w przypadku cukrzycy typu 2 wykorzystuje się w pierwszej fazie preparaty doustne. W tej sytuacji nie ma pewności, które z działań przyniesie pożądane skutki oraz czy należy zastosować obie metody terapeutyczne. Wśród rozwiązań stosowanych w cukrzycy podwójnej, w przypadku pacjentów dotkniętych cukrzycą typu 1 oraz insuloopornością jest uwzględnienie do leczenia biguanidów, w tym także metforminy, będącej dodatkiem do podstawowej insulinoterapii.

Rezultatem ubocznym dotyczącym stosowania insulinoterapii jest powstanie wzrostu masy ciała, co doprowadza do przyspieszenia rozwoju cukrzycy typu 2. Pewne jest to, zę w przypadku dzieci oraz młodzieży z obecną cukrzycą mieszaną niezbędna jest zmiana stylu życia. Należy uwzględnić tutaj wysiłek fizyczny oraz modyfikacje w zakresie sposobu odżywiania. Aktywność fizyczna ma przyczynić się do spadku masy ciała, a także poprawie ogólnej wydolności fizycznej organizmu. Zmiana sposobu odżywiania to wprowadzenie zbilansowanej diety. Diety, która ma na celu utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi, a także kontroli masy ciała,

Dzieci zmagające się z cukrzycą podwójną powinny mieć bardzo duże wsparcie ze strony rodziców, na przykład w formie wprowadzenie zmian w menu całej rodziny, a ponadto zapewniania towarzystwa podczas wykonywania aktywności fizycznej. Nie bacząc na preparaty farmakologiczne podczas procesu leczenia niezwykle ważna jest edukacja. Polega ona ba budowaniu tak potrzebnej świadomości dotyczącej określonej choroby oraz zagrożeń dla życia oraz zdrowia. Istotna jest także kwestia samokontroli, która polega na systematycznych pomiarach stężenia glukozy we krwi przed najważniejszymi posiłkami, a także przed snem.

Cukrzyca podwójna – profilaktyka

Zapobieganie cukrzycy podwójnej, tak jak w przypadku innych chorób polega na profilaktyce. Działanie polegające na znacznym zmniejszeniu zachorowania na cukrzycę podwójną w przypadku dzieci oraz młodzieży to stosowanie odpowiedniej diety. Dodatkowo bardzo istotna jest kontrola, a także zapobieganie otyłości oraz nadwadze. Zalecane jest zachęcanie dzieci do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznych oraz sportowych. Ponadto opiekunowie nie powinni także bagatelizować objawów, które są niepokojące i wskazują na początki określonego schorzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *