Badanie poziomu cukru bez nakłuwania

Badanie poziomu cukru bez nakłuwania

Badanie poziomu cukru bez nakłuwania – cukrzyca należy do chorób przewlekłych związanych z zaburzeniami w zakresie kontrolowania poziomu cukru we krwi. Ze względu na patomechanizm powstawania zaburzeń kontroli glikemii, cukrzycę można podzielić na kilka rodzajów. Niezależnie od przyczyn wystąpienia objawów cukrzycy, jej leczenie często wiąże się z koniecznością częstego badania stężenia cukru we krwi.

Monitorowanie glikemii w zaawansowanej cukrzycy powinno odbywać się kilka razy dziennie, dlatego pacjent zmuszony jest wykonywać ten zabieg samodzielnie i również jemu pozostaje interpretacja otrzymanego wyniku. Mierzenie cukru tradycyjnym glukometrem jest często dość problematycznym procesem ze względu na konieczność nakłucia palca i uzyskania sporej kropli krwi, która następnie musi być umieszczona na specjalnym pasku, który umieszczany jest w glukometrze.

Badanie poziomu cukru bez nakłuwania

W Polsce stężenie cukru we krwi badane jest najczęściej za pomocą tradycyjnego glukometru. Tradycyjny glukometr ma jednak wiele wad, które odczuwalne są zwłaszcza wśród najmłodszych grup pacjentów z cukrzycą. Do wad tradycyjnego glukometru zalicza się:

  • Konieczność naruszenia powłok skórnych, co wiąże się z bólem, a przyszłości może prowadzić do pogorszenia czucia w opuszkach palców
  • Konieczność częstego zakupu pasków do analizy krwi
  • Konieczność częstych wymian igieł oraz penów
  • Brak dyskrecji przy dokonywaniu pomiarów

Potrzeba łatwiejszego oraz szybszego pomiaru stężenia cukru we krwi doprowadziła do powstania nowoczesnych urządzeń umożliwiających bezinwazyjne przeprowadzenie tego procesu.

Badanie poziomu cukru bez nakłuwania – badania w Polsce

Na polskim rynku są obecnie dostępne urządzenia pozwalają monitorować stężenie cukru we krwi za pomocą specjalnego chipa umieszczonego pod skórą. Chip można umieścić na brzuchu, udzie czy też tylnej części ramienia. Ma on wielkość monety i może pozostawać praktycznie niewidoczny. Pomiar odbywa się poprzez przyłożenie specjalnego czytnika do chipu umieszczonego w skórze i odczytanie wyniku.

Odczytanie wyniku jest możliwe dzięki umieszczonemu w skórze mikrofilamentowi. Cały proces trwa kilka sekund, jest bezbolesny i dyskretny przez co może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów z cukrzycą. Umieszczenie chipa w skórze jest bezbolesne i nie wymaga częstej wymiany. Na rynku dostępne są chipy wodoodporne przez co nie ograniczają pacjenta z cukrzycą. Metoda ta pozwala na szybki odczyt stężenia glukozy we krwi ale również na obserwację tendencji zmian stężania cukru we krwi. Pomiar można wykonywać dowolną ilość razy. Chipy mogą być stosowane nawet u dzieci od 4 roku życia.

Pomiar glukozy za pomocą czytnika umożliwia prowadzenie pomiaru w ciemności, w nocy bez konieczności wstawania z łóżka i włączania światła. Ponadto, bezinwazyjny czytnik pozwala przechowywać dane o stężeniu glukozy nawet z ostatnich 90 dni. Cały zestaw jest lekki i kompaktowy przez co umożliwia chorym podróżowanie oraz nie utrudnia przebywania poza domem. Wykonanie pomiaru dzięki chipowi umieszczonemu w skórze nie wymaga również zdejmowania ubrania przez co proces ten jest prawie niezauważalny dla otoczenia. Istnieje również możliwość konfiguracji bardziej nowoczesnych chipów ze smartfonem co umożliwia stałą kontrolę glikemii oraz alarmowanie pacjenta o dużych odchyleniach w stężeniu cukru we krwi.

Badanie poziomu cukru bez nakłuwania – badania w krajach europejskich

W krajach europejskich można zakupić unowocześnione, bezinwazyjne glukometry. Dostępne są glukometry w postaci klipsów zakładanych na płatki ucha. Glukometry te uzyskują wynik dzięki wykorzystaniu metod elektromagnetycznych, ultradźwiękowych oraz termicznych. Uzyskane wyniki są następnie uśredniane i wyświetlana na ekranie urządzenia przypominającego wyglądem smartfona. Istnieje również metoda pomiaru glukozy wykorzystująca zjawisko mikrodializy oraz reakcji oksydazy glukozowej. W metodzie tej stężenie glukozy badane jest co sekundę, natomiast co 3 minuty zapisywany jest średni wynik stężeń.

Obecnie, bardzo intensywnie prowadzone są badania nad nowymi technologiami do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Jedną z metod jest badanie absorbcji promieniowania światła lasera przechodzącego przez tkanki. Cząsteczki cukru absorbują bowiem promieniowanie co pozwala na pomiar stężenia cukru we krwi. Dotychczasowe badania pokazały iż metoda ta wykazuje się względnie wysoką precyzją i jest nadal intensywnie udoskonalana.

Badanie poziomu cukru bez nakłuwania – Google

Firma Google prowadzi badania nad innowacyjną metodą pomiaru stężenia cukru we krwi za pomocą soczewki umieszczonej na powierzchni oka. Według ekspertów Google, soczewka umieszczona na rogówce oka będzie mogła monitorować glikemię poprzez analizowanie zawartości glukozy w płynie łzowym. Technologia ta jest obecnie intensywnie badana.

Naukowcy zaproponowali również pomiar glukozy za pomocą specjalnego biosensora. Biosensor umieszczany jest na skórze po uprzednim usunięciu warstw naskórka. W przypadku tego mechanizmu, badane jest śródtkankowe stężenie glukozy, a dokładność jest bardzo wysoka w porównaniu do badań laboratoryjnych. Biosensor może być utrzymywany na skórze do 12 godzin.

Dynamicznie rozwijający się rynek technologii medycznych pozwala przypuszczać, iż w przyszłości nie będzie już konieczności ciągłego nakłuwania tkanek w celu dokonania pomiaru glukozy, a jakość życia pacjentów z cukrzycą ulegnie znacznej poprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *