ręczne wydobycie łożyska

Ręczne wydobycie łożyska – wskazania, poród łożyska, powikłania

Ręczne wydobycie łożyska czasem jest konieczne. Czynność ta polega na włożeniu do jamy macicy reki położnika i wyciągnięciu łożyska, odklejeniu go od ściany macicy. Zdarza się iż dochodzi do zjawiska przyrośnięcia łożyska i wtedy zabieg jest niezbędny. „Rozerwanie” tkanek jest bolesne, stad też zabieg wykonuje się w znieczuleniu.

Ręczne wydobycie łożyska

Ręczne wydobycie łożyska to zabieg położniczy. Dochodzi do niego po porodzie, kiedy łożysko musi być wydalone jako ostatni element porodu. Kiedy pacjentka ma problem z parciem i wydaleniem łożyska, traci zbyt wiele krwi a faza ta przedłuża się zanadto podejmuje się decyzję o ręcznym wydobyciu. Dotyczy to jedynie porodów naturalnych, bowiem w przypadku cesarskiego ciecia łożysko wydobywa się chirurgicznie.

Ręczne wydobycie łożyska – wskazania

Decyzja o ręcznym wydobyciu łożyska musi być podjęta stosunkowo szybko. Kwalifikacją do zabiegu są określone stany kliniczne jak krwotok po narodzinach dziecka wraz z zatrzymaniem parcia, częściowe wydalenie łożyska wskazujące na przyrośniecie do jamy macicy, brak wydalenia łożyska mimo mocnego parcia, krwotok po wydaleniu niepełnego łożyska.

Lekarz podejmuje decyzje na podstawie tego co widzi, czyli fragmentów łożyska i stanu pacjentki. Powodem powstania okoliczności do zabiegu wydobycia ręcznego są dysfunkcje skurczowe macicy, jej mięśni. Mechanizm skurczowy ma za zadanie hamować krwawienie. Spadek intensywności skurczów prowadzi do osłabienia procesu rodzenia łożyska lub całkowitego jego zatrzymania. Ponadto brak skurczy powoduje krwawienie i niepotrzebną utratę krwi.

Ręczne wydobycie łożyska – technika wydobycia

Zabieg ręcznego wydobycia łożyska do łatwych się nie zalicza, to jeden z trudniejszych zabiegów położniczych. Lekarz winien ułożyć jedną dłoń powyżej dna macicy i ucisnąć powłoki brzuszne, pamiętając o delikatności. Drugą dłoń winien włożyć do pochwy i skierować aż do jamy macicy. W ten sposób musi zlokalizować sznur pępowinowy oraz płytę łożyska.

By wydobyć łożysko wkłada palce między łożysko i ścianę macicy oddzielając zrośnięte struktury. Kolejno wydobywa się na zewnątrz łożysko. Kiedy zostanie wydobyte lekarz sprawdza jego kompletność, również wkładając rękę do pochwy. To sposób prewencji wobec powikłań poporodowych. Pozostawienie łożyska w macicy rodzi ryzyko krwotoku, zakażenia i potrzebę łyżeczkowania macicy. Jednoczesny krwotok jest hamowany przez podanie leków obkurczających.

Poród łożyska

Poród łożyska to określenie dla naturalnego jego wydalenia. Może mieć miejsca zarówno przy porodzie naturalnym jak i w drodze cesarki. Zasadą jest iż podczas cięcia cesarskiego lekarz mechanicznie usuwa łożysko.

Ręczne wydobycie łożyska – powikłania

Zabieg podobnie jak inne ingerencje mechaniczne rodzi ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego. Tym samym zarówno pozostawienie fragmentów łożyska w jamie macicy jak i ręczne ich wydobycie są obarczone ewentualnym zakażeniem drobnoustrojami wprowadzonymi z zewnątrz lub rozwijającymi się wewnątrz macicy z czasem zalegania łożyska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *