kiedy można zmienić lekarza

Kiedy można zmienić lekarza pierwszego kontaktu – zasady, porady

Kiedy można zmienić lekarza pierwszego kontaktu? Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ubezpieczony ma prawo do opieki medycznej. Pierwszym miejscem kontaktu ze służbą zdrowia są lekarze rodzinni, zajmujący się podstawową opieką zdrowotną, a także pielęgniarki oraz w przypadku małych dzieci położne. Pacjenci mają prawo wyboru wszystkich tych osób, w placówkach medycznych mających podpisaną umowę z NFZ.

Odbywa się to poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji, w danym czasie można być zapisanym tylko do jednego lekarza, jednej położnej i jednej pielęgniarki. Są jednak sytuacje, gdy z jakiegoś powodu ktoś będzie chciał zmienić specjalistów, do których jest zapisany. Warto w takim przypadku wiedzieć, jakie są zasady z tym związane, żeby niepotrzebnie nie narazić się na koszty.

Kiedy można zmienić lekarza – Zasady zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej

Wszyscy ubezpieczeni mają prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki czy położnej, bez względu na powody tej decyzji. Obecnie przepisy dopuszczają dwie zmiany bezpłatnie, bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. Jeśli ktoś chciałby dokonać zmiany trzeci lub kolejny raz, to w każdym takim przypadku zostanie zobowiązany do zapłacenia kwoty 80 zł dla Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Opłaty te nie są pobierane w sytuacji, gdy pacjent przeprowadził się w inne miejsce, lub gdy wybrana pielęgniarka, położna czy lekarz przestali świadczyć usługi medyczne w ramach współpracy z funduszem. Dokonując zmiany trzeba pamiętać o tych limitach ilościowych. Wielu pacjentów jest bowiem zaskoczonych, gdy po kilku miesiącach od wypełnienia kolejnej deklaracji dostają rachunek do zapłacenia.

Kiedy można zmienić lekarza – procedura zmiany

Sama zmiana lekarza jest bardzo prosta i nikomu nie powinna sprawić większych problemów. Należy w tym celu wypełnić druk deklaracji, dostępny zarówno w placówkach medycznych jak również w internecie. Poza swoimi danymi personalnymi, takimi jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres, na deklaracji należy imiennie wskazać lekarza, pielęgniarkę oraz, jeśli będzie to przysługiwać, położną.

Wszystko załatwia się w nowej placówce, nie ma potrzeby informowania dotychczasowej, gdyż wszystkie formalności zostaną załatwione pomiędzy przychodniami. Ważne przy wyborze lekarza czy pielęgniarki jest to, że nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że każdy pacjent może się zapisać do wybranej przez siebie placówki służby zdrowia niezależnie od miejsca zamieszkania, musi tylko ona posiadać kontrakt z NFZ.

Kiedy można zmienić lekarza – przeniesienie dokumentacji medycznej

Podczas zmiany lekarza pacjenci nie mają obowiązku przeniesienia dokumentacji medycznej do nowego zakładu, nie zostanie jednak ona automatycznie dostarczona w nowe miejsce. Jeśli komuś zależy na tym, żeby nowy lekarz mógł poznać historię chorób, to oczywiście można to zrobić we własnym zakresie.

Vała dokumentacja lecznicza jest własnością świadczeniodawców. Każdy pacjent ma prawo do otrzymania jej kopii lub odpisu. Zasady wydawania takich dokumentów dokładnie precyzują przepisy, łącznie z wysokością opłat, jakie mogą za to zostać pobrane. Koszty związane z przygotowaniem odpisów lub kserokopii ponosi bowiem wnioskodawca, czyli pacjent zgłaszający się po dokumenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *