Heterotopie istoty szarej

Heterotopie istoty szarej – podział, objawy, leczenie, profilaktyka

Heterotopie istoty szarej – wszelkie zmiany w obrębie mózgu w rozwoju płodowym dziecka mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. W przypadku heterotopii konsekwencją tej choroby są lekooporne padaczki. Heterotopie istoty szarej – co to za schorzenie, jak się objawia?

Istota szara w mózgu

Istota szara i istota biała w mózgu pełnią bardzo ważne funkcje. Mianowicie – budują układ nerwowy: korę mózgu i móżdżku. Fizycznie istota szara zbudowana jest z dużej ilości komórek nerwowych. Łatwo się domyślić, że budowa, umiejscowienie i struktura istoty szarej świadczą o jej potężnym znaczeniu dla organizmu. Prawidłowo istota szara rozwija się w mózgu i jest otoczona przez istotę białą.

Z kolei w rdzeniu kręgowym istota biała znajduje się wewnątrz, a szara ją otacza. Heterotropie istoty szarej dotyczą właśnie zmian umiejscowienia obu tych struktur. Jeśli istota szara znajdzie się poza miejscem swojego prawidłowego występowania, prowadzi do schorzenia.

Heterotopie istoty szarej – podział

Istnieją trzy rodzaje heterotropii w zależności od tego, gdzie umiejscowiły się nieprawidłowe struktury:

  • podwyściółkowa: pojawia się u mężczyzn-dzieci lub po 20. roku życia, zaś u kobiet po 20. roku życia. U kobiet występują częściowe padaczki. U mężczyzn nasilenie objawów ma związek z tym, z jakim chromosomem jest sprzężony gen odpowiedzialny za heterotropię.
  • linijna: płody męskie obarczone tą choroba obumierają w życiu płodowym. Kobiety rodzą się z ciężkimi wadami mózgu
  • podkorowa: napady padaczkowe i ubytki neurologiczne w pierwszych 10 latach życia.

Objawy i leczenie heterotropii

Zasadniczo objawem wspólnym dla heterotropii są napady padaczkowe. Są one bardzo groźne dla organizmu. Każdy taki atak to ogromne ilości degeneracyjnej energii, które wydziela organizm chorego. Każde wyładowanie może doprowadzić do nieznacznego lub znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Każde jest potencjalnie groźne dla życia. Heterotropie można wykryć już w życiu płodowym.

Najlepsze efekty daje amniopunkcja wykonana w 16-20 tygodniu ciąży. Następnie można przeprowadzić badania po urodzeniowe za pomocą tomografu komputerowego. Niektóre przypadki heterotropii wymagają natychmiastowego leczenia nawet w pierwszej dobie po urodzeniu. Leczenie to jest zazwyczaj chirurgiczne. Heterotropia jest bowiem chorobą, która manifestuje się występowaniem padaczek lekoopornych.

Profilaktyka choroby

Bardzo istotne jest zapobieganie chorobie, które jest bardzo proste. Dba się o profilaktykę podobnie jak w przypadku innych wad cewy nerwowej. Czyli suplementując kwas foliowy. Bardzo istotne jest, by kwas foliowy przyjmować jeszcze w czasie starania się o dziecko. Kobiety, które urodziły już dziecko z wadami cewy nerwowej powinny brać zwiększoną dawkę kwasu foliowego.

Zdecydowanie, przyjmowanie kwasy przed ciąża i w trakcie ciąży jest dużo łatwiejsze niż leczenie choroby. Wady anatomiczne w obrębie CUN są niestety trudne do uleczenia. Mają też wyjątkowo przykre objawy. Oprócz napadów padaczkowych chory może mieć różne stopnie upośledzenia umysłowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *