Terapia Tomatisa

Terapia Tomatisa (Zaburzenia uwagi słuchowej) – zasada działania

Terapia Tomatisa – słuch jest zmysłem, którego roli w codziennym funkcjonowaniu często nie doceniamy. Rzadko dostrzegamy też różnice pomiędzy biernym słyszeniem a aktywnym słuchaniem, które nie zawsze idą w parze. W przypadku zaburzeń rozwojowych i psychicznych często stosowana jest terapia Tomatisa.

Komu dedykowana jest terapia Tomatisa

Kiedy dziecko lub dorosły nie potrafi uważnie słuchać, wówczas ma problemy z odbiorem informacji ze świata zewnętrznego. Zaburzenia uwagi słuchowej nie muszą iść w parze z niedosłuchem. Bardzo często dzieci ze zdiagnozowanymi tymi zaburzeniami słyszą doskonale. Nie potrafią jednak „wyławiać” z informacji dźwiękowych tego, co istotne. Powoduje to u nich szereg dysfunkcji. Jest wiele z nich pozornie nie powiązanych ze słuchaniem. Wśród cierpiących na te dysfunkcje dzieci można znaleźć jeden wspólny mianownik – zaburzenia uwagi słuchowej.

Dzieci z ADHD, dysleksją, zaburzeniami koncentracji, jąkające się, z Aspergerem czy autyzmem – mają problemy z funkcjonowaniem. Ich problemem jest brak umiejętności dostosowania się do społeczeństwa. Wynika to z dysfunkcji słyszenia – dzieci słyszą, lecz nie przyswajają dostatecznie tego, co zostało przekazane. W rezultacie zaburza to ich rozwój. Czasem nadwrażliwość na dźwięki powoduje nadpobudliwość i drażliwość dziecka. Nieprawidłowe słyszenie komunikatów powoduje problemy z rozwojem mowy.

Jak działa metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa opiera się na trenowaniu narządu słuchu poprzez słuchanie odpowiednio przefiltrowanych dźwięków. Poprzez regularne, długotrwałe słuchanie odpowiednio skonstruowanych dźwięków na słuchawkach, można wytrenować słuch. Terapia trwa standardowo kilka tygodni. Podzielona jest na trzy etapy różniące się czasem trwania. Metoda ta jest czasochłonna, ponieważ wymaga wyłączenia się dziecka z dotychczasowych zajęć nawet na 2 godziny dziennie. Daje jednak doskonałe efekty w nauce słuchania.

Dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami uwagi słuchowej, zaczyna właściwie słuchać. Staje się uważniejsze i spokojniejsze. Terapia pomaga zlikwidować nadwrażliwość na dźwięki, dzięki czemu dziecko chętniej uczestniczy w interakcjach z otoczeniem. Przestaje być nadpobudliwe i rozdrażnione. Oprócz tego poprawia się jego zdolność koncentracji. Dziecko słuchając koncentruje się bardziej na brzmieniu poszczególnych dźwięków, co wspiera terapie logopedyczne.

Z potoku dźwięków wychwytuje poszczególne słowa i zdania. Zdania te są przez nie lepiej przyswajane. W efekcie dziecko lepiej rozumie polecenia. Jest w stanie bardziej skoncentrować się na słuchanych informacjach.

Terapia Tomatisa – jak zacząć

Zanim przystąpi się do wdrażania terapii Tomatisa, należy zdiagnozować dziecko. Diagnozę opiera się na szeregu różnych badań. Maja one na celu ustalenie zaburzeń uwagi słuchowej. Ustala się również rozległość tychże zaburzeń. Na tej podstawie dobiera się sposób prowadzenia terapii i jej czas. Wielu rodziców, którzy przechodzili trudny czas ze swoimi dziećmi, rozpoczęło terapie Tomatisa. W krótkim czasie pozwala ona uporać się z zaburzeniami uwagi słuchowej. Pozwala to efektywniej prowadzić terapię zaburzeń mowy czy innych dysfunkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *