Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa – typy schorzenia, przyczyny, objawy, leczenie

Kwasica mleczanowa jest zaburzeniem metabolicznym. To wynik nadmiernego gromadzenia się mleczanów w organizmie. Często towarzyszy cukrzykom i stanowi tym samym zagrożenie życia. Śmiertelność tego schorzenia wynosi 50%, aczkolwiek występuje ono bardzo rzadko.

Kwasica mleczanowa – przyczyny i objawy

Kwasica mleczowa jest określana również jako zwiększona kwasowość krwi. Diagnozuje się ją wówczas, gdy wskaźnik PH krwi spada poniżej wartości 7,30. oznacz to nagromadzenie się kwasu mlekowego we krwi. Jest on związkiem chemicznym naturalnie obecnym w mięśniach podczas ich pracy, podczas spalania glukozy, źródła energii. Przyczyna kwasicy jest zwykle niedotlenienie tkanek. Może do niego dojść w rozmaity sposób, między innymi poprzez wstrząs septyczny, ostry zawał serca, udar mózgu czy sepsę. Powodem może być też ostra oraz przewlekła niewydolność oddechowa np. odma, czy zatorowość płucna.

Typy schorzenia

Typ A kwasicy mleczanowej może powstać u osób, które utraciły dużą ilość krwi np. z uwagi na uraz. Ten typ jest też charakterystyczny dla osób z ciężką postacią niedokrwistości. Natomiast typ B kwasicy mleczanowej występuje z innych przyczyn niż niedotlenienie. Dochodzi do rozwoju choroby w wyniku zatrucia alkoholem etylowym, metylowym, glikolem, dużymi dawkami salicylanów, cyjankami, tlenkiem węgla. Jest charakterystyczny dla osób z niewydolnością wątroby i cukrzycą. W przypadku współistnienia z cukrzycą choroba jest śmiertelna w co drugim przypadku.

Kwasica mleczanowa – objawy kwasicy

Wśród objawów wymienić należy nudności, wymioty, biegunkę oraz ból brzucha. Również w zakresie układu oddechowego zauważyć można duszności i pogłębiony oddech. Typowym objawem jest hipotermia oraz spadek ciśnienia tętniczego. Również objawem kwasicy jest skąpomocz i odwodnienie (suchość w ustach oraz nieustanne pragnienie). Ponadto obserwuje się u chorych zaburzenia świadomości, senność, urojenia i majaczenie.

Śpiączka mleczanowa

Efektem braku podjęcia na czas leczenia może okazać się śpiączka mleczanowa. Gdy istnieje podejrzenie kwasicy mleczanowej koniecznym jest wykonanie badania krwi i określenia poziomu jej PH, luki anoniowej oraz stężenia wodorowęglanów. Warto również wykonać badanie stężenia keratyniny. Nieprawidłowe wyniki tychże wskaźników winny być powodem dalszego postępowania w celu potwierdzenia diagnozy lub wykluczenia.

Leczenie kwasicy

Leczenie kwasicy obejmuje przeciwdziałanie wstrząsowi i hipoksemii, a także nadmiernemu odkładaniu się kwasu mlekowego. W tym celu wykonywany jest wlew glukozy i kontrola glikemii. Ponadto prowadzi się alkalizację kwaśnego ph krwi przy pomocy wodorowęglanu sodu, podając do dożylnie pacjentom. Czasem niezbędna jest hemodializa. Chorym na nadciśnienie natomiast dodatkowo aplikuje się aminy katecholowe (adrenalina, noradrenalina, dobutamina).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *