Leczenie mięśniaków macicy

Leczenie mięśniaków macicy

Leczenie mięśniaków macicyMięśniaki macicy – to zmiany guzowate, z medycznego punktu widzenia mięśniak gładko- komórkowy. Jest to najczęściej spotykany nowotwór macicy jednak bez charakterystycznych oznak złośliwości guza. Mięśniaki macicy to choroba która dotykać średnio co piątą kobietę około czterdziestego roku życia.

Mięśniaki przyjmują postać komórek mięśniowych które w wyniku dysfunkcji nadmiernego przyrostu mogą przerodzić się w guz. Jak dotąd nie są znane przyczyny w wyniku których dochodzi do powstawania mięśniaków macicy, wiadomo natomiast iż istotną rolę odgrywa dziedziczność tego schorzenia.

U większości pacjentek u których stwierdzono mięśniaki macicy zazwyczaj przyjmują one postać rozrostów o łagodnym przebiegu, tylko w odniesieniu do 1 % przypadków możemy mówić o złośliwej postaci mięśniaków macicy.

Postawienie diagnozy zazwyczaj bywa przypadkowe gdyż obecność mięśniaków macicy nie powoduje żadnych objawów które mogły by wskazywać na ich tworzenie.

Rodzaje mięśniaków macicy

Najczęstszą metodą w określeniu rodzaju mięśniaków jest określenie ich lokalizacji. Wyróżniamy w szczególności mięśniaki:
– trzonu macicy,
– szyjki macicy,
– śród-ścenne,
– podsurowicowe,
– podśluzówkowe,
– międzywiązadłowym,

Leczenie mięśniaków macicy

W medycynie istnieje kilka metod stosowanych w przypadku stwierdzenia u pacjentki mięśniaków macicy. Dobór odpowiedniej metody leczenia uzależniony jest niekiedy od wielu czynników. W zależności od wieku, rozrodczości, stopnia rozległości mięśniaka, jego umiejscowienia lekarz specjalista podejmuje określone środki zmierzające do wyeliminowania zmian chorobowych.

Techniki i metody leczenia mięśniaków macicy

Do najczęściej stosowanych metod zaliczamy:
– histerektomię,
– miomekomię,
– ebolizacja tętnic macicznych,
– terapia farmakologiczna.

Histerektomia – jest to zabieg chirurgiczny który opiera się głównie na usunięciu macicy. Wykonanie hiesterektomii uzależnione jest od przyczyny, zaawansowania choroby, wieku pacjentki i planów prokreacyjnych, a także objawów choroby. Istnieje wiele wskazań do jego wykonania, do najczęściej spotykanych zaliczamy:
– dysplazja szyjki macicy,
– endometrioza,
– wypadanie macicy,
– dysfunkcje krwawcze,
– rak szyjki macicy.

W medycynie wyróżniamy rodzaje histeroktomii takie jak:

– całkowita histerokomia brzuszna,(całkowite usunięcie macicy oraz szyjki macicy)
– pochwowa,( wyeliminowanie macicy poprzez narząd pochwy)
– przezpochwowa przy wykorzystaniu laparoskopu,
– nadpochwowa (eliminacja macicy z pominięciem szyjki macicy),
– laparoskopowa histerektomia nadpochwowa,
– radykalna, (najczęściej stosowana we wczesnym stadium raka szyjki macicy),
– usunięcie jajników ( praktykowany w przypadkach raka jajnika, eliminacji znamion guzowatych).

Miomektomia – potoczna nazwa tego zabiegu to wyłuszczanie mięśniaków. Wskazaniem do zastosowania tej metody może być brak posiadania potomstwa przez kobietę która choruje na mięśniaki macicy. Leczenie mięśniaków macicyWykonanie tego zabiegu nie skutkuje wystąpieniem bezpłodności u kobiety. Istnieją dwa rodzaje, dwie możliwości wykonania zabiegu miomektomi. Pierwsza z nich to metoda laparoskopowa możliwa do zastosowania u kobiet z niewielką ilością znamion guzowatych. Druga metoda to tradycyjna metoda operacyjna która polega na odłączeniu powstałych mięśniaków od ściany macicy.

Embolizacja tętnic macicznych

Po wstępnej kwalifikacji przez lekarza i skierowaniu na zabieg konieczne jest wykonanie następujących badań:
– badania hormonalne,
– morfologia krwi,
– biopsja endometrium,
– USG,
– rezonans magnetyczny,
– posiew z pochwy.

Wykonanie powyższych badań jest konieczne z uwagi na dokładne określenie ilości i wielkości oraz rodzaju występujących mięśniaków macicy.

Wskazania do embolizacji jako metody leczenia mięśniaków z tak zwanymi mięśniakami objawowymi. Niekiedy metoda ta jest jedyną z możliwych do podjęcia prób leczenia z uwagi na możliwość wystąpienia licznych powikłań operacyjnych ze względu na stan zdrowia pacjentki. Zdarza się iż w przypadku niewielkiej grupy kobiet mięśniaki macicy charakteryzują się odnawialnością. Zakłada się wówczas nieefektywność wybranej drogi leczenia i zleca się wykonanie embolizacji mięśniaków macicy.

Leczenie farmakologiczne

Oprócz proponowanej szerokiej gamy zabiegów mających na celu wyeliminowanie mięśniaków macicy istotną rolę odgrywa także podjęcie próby leczenia farmakologicznego. W praktyce zastosowanie mają leki które regulują wpływ hormonów na narząd macicy. Kluczową w tym procesie rolę odgrywa progesteron który odpowiedzialny jest w dużej mierze za tworzenie się mięśniaków.

Bardzo istotną role w leczeniu mięśniaków macicy odgrywa odpowiednio wczesne rozpoznanie, diagnostyka oraz przyjęcie określonej metody leczenia. Dlatego zaleca się aby kobiety, a w szczególności te z grupy podwyższonego ryzyka dokonywały średnio co pół roku badań kontrolnych u swojego lekarza specjalisty. Bardzo istotną role w profilaktyce i leczeniu odgrywa czas który może okazać się ratunkiem dla zdrowia i życia kobiety.

Odpowiednio dobrana terapia farmakologiczna powinna skutkować całkowitym wyeliminowaniu mięśniaków macicy, opiera się ona w szczególności na łagodzeniu objawów do których możemy zaliczyć między innymi silne i obfite krwawienia.

Apelując do rozsądku kobiet, nie bójmy się badać, gdyż tylko wczesne wykrycie zmian może doprowadzić do ich całkowitego wyleczenia i wyeliminowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *