standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u kobiet w ciąży

Standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w ciąży chorych na raka – nieustannie wzrasta liczba kobiet, u których nowotwór daje znać dopiero w ciąży i wówczas jest on diagnozowany. Często raka rozpoznaje się w krótkim czasie po porodzie do około roku. Mówi się o takich kobietach jako rak’n’rollowych Boskich Matkach. Fundacja Rak’n’roll była inicjatorem stworzenia procedury, standardu jakim są objęte właśnie te kobiety. Tym samym powstał standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w ciąży chorych na raka.

Choroba onkologiczna a standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w ciąży

Standard został opracowany w celu pomocy ciężarnym, jak też lekarzom prowadzącym. Corocznie tylko w Polsce diagnozuje się nowotwór u kobiet w ciąży lub niedługo po niej, aż w 250-500 przypadkach. Liczba ta rośnie z orku na rok, a powodem jest coraz częściej późne macierzyństwo jak również występowanie raka we wcześniejszych okresach życia. Warto pokreślić iż chodzi o chorobę onkologiczną bez znaczenia w jakiej lokalizacji umiejscowioną, czy jest to rak szyjki macicy czy rak płuc nie ma znaczenia statystycznego.

Trudny wybór dziecko czy rak

Do niedawna ciężarna musiała wybrać między leczeniem choroby a ciążą, co więcej często rak uniemożliwiał naturalne donoszenie ciąży i prawidłowy rozwój płodu. Dziś się to nieco zmieniło i wciąż zmienia na lepsze. To trudny wybór czy wybrać życie swoje i walkę o nie, czy życie dziecka. Każda chwila liczy się w walce z rakiem a leczenie nowotworu wyklucza ciąża. Ponadto dochodzi ryzyko wad płodu. Polscy lekarze specjaliści dowodzą iż można leczyć onkologicznie również ciężarne i owe ciężarne mogą rodzić zdrowe dzieci. Wydaje się niesamowite a jednak realne.

Pod przewodnictwem prof. Mirosława Wielgosia, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz prof. Macieja Krzakowskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii, oraz grona onkologów, ginekologów i położników opracowano standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla kobiet w ciąży z rozpoznaniem raka.

Prace nad tym standardem trwały półtora roku, ale dokument już się ukazał i zaczął obowiązywać z korzyścią dla środowiska medycznego i przede wszystkim kobiet, pacjentek.

Standard, ale po co?

Standard ma na celu upowszechnić wiedzę o raku i metodach diagnostyki, zwłaszcza rozpoznaniu nowotworu w ciąży. Zawiera on wiedzę medyczną dotycząca prowadzenia ciąży kobiety chorej na raka, wraz ze wsparciem jakie winna uzyskać, również psychologicznym. Objaśnia on równoległość działań ginekologicznych i onkologicznych, możliwość pogodzenia terapii i badań. Wskazuje na konkretne ośrodki specjalistyczne, które leczą „Boskie Matki”.

Fundacja Rak’n’Roll powstała by wspierać środowisko chorych na raka matek. Zadaniem fundacji jest poprawa sytuacji młodych kobiet, które zdecydowały się na macierzyństwo. Od roku 2015 prowadzony jest w Fundacji program opieki nad kobietami w ciąży chorych na raka. Skorzystało z niej już około 100 ciężarnych dotkniętych nowotworem.

Podopieczne Fundacji mogą liczyć w ramach programu na bezpłatną pomoc onkologiczną oraz ginekologiczną. Ponadto oferuje się im konsultacje psychologiem, dietetykiem, rehabilitantem i wieloma innymi specjalistami w zależności od potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *