Studia z psychologii – dlaczego warto się nimi zainteresować?

Od lat panuje przekonanie (zresztą, nie bez przyczyny), że kierunki inżynieryjne, medyczne, prawnicze oraz informatyczne to jedyna gwarancja pewnego zatrudnienia. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że są to jedyne sposoby na karierę zawodową. Wręcz przeciwnie – warto zainteresować się także takimi rozwiązaniami jak na przykład studia z psychologii. Dają one umiejętności, które są niezwykle cenne zarówno w karierze zawodowej, jak i podczas codziennego życia.

Studia z psychologii – jakie korzyści?

Studia z psychologii polegają na zgłębianiu tajników ludzkiego umysłu. Takie stwierdzenie może wydawać się nieco górnolotne. Nie zmienia to jednak faktu, że ich ukończenie oznacza jednak takie umiejętności i atuty jak między innymi:

Lepsze zrozumienie powodów i motywów, które kierują ludzkim zachowaniem

Studia z psychologii pozwalają na lepsze zrozumienie, jakie czynniki wywierają wpływ na zachowanie ludzi oraz jakie potrzeby i motywacje kierują nimi w życiu. Jest to ważne zarówno w życiu osobistym, jak i na przykład podczas negocjacji biznesowych,

Umiejętności w zakresie analizy danych

Psychologia to taka dyscyplina naukowa, której dorobek teoretyczny jest oparty na metodach naukowych, z naciskiem na badania empiryczne oraz wnioskowanie statystyczne. To właśnie dlatego studia z psychologii pokazują studentom, w jaki sposób należy analizować pozyskane dane (w zależności od potrzeb mogą one dotyczyć np. reakcji ludzi w określonej sytuacji itp.) i jak przeprowadzać badania, co okazać się przydatne w wielu dziedzinach pracy naukowej oraz zawodowej,

Lepsza komunikacja interpersonalna

Psychologia to nauka, która skupia się na badaniu relacji międzyludzkich, a także sposobach komunikacji w grupie. Studiowanie tego kierunku pomaga w rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Jak wiadomo, zdolności interpersonalne są na współczesnym rynku pracy kluczowe w wielu zawodach. Psychoterapia, doradztwo zawodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca socjalna, coaching czy konsulting biznesowy to tylko niektóre spośród wszystkich możliwości,

Analityczne, krytyczne myślenie

Psychologia wymaga od kursantów wnikliwego analizowania różnych teorii oraz podejść badawczych. Studia w tym zakresie poprawiają myślenie analityczne, co może okazać się niezwykle przydatne w wielu dziedzinach, w tym w biznesie i polityce,

Empatia

Kariera zawodowa to nie tylko chłodne kalkulacje, ale także konieczność zrozumienia ludzkich emocji, potrzeb oraz uczuć. Jest to ważne szczególnie w przypadku psychologii, czyli nauki, która skupia się na pomaganiu osobom cierpiącym na różnego rodzaju problemy emocjonalne oraz osobowościowe,

Organizacja własnej pracy i czasu

Studia na kierunku psychologia są stosunkowo trudne. Aby móc je ukończyć, należy wykazać się nie lada samodyscypliną oraz umiejętnościami w zakresie organizacji pracy. Te umiejętności są przydatne nie tylko w pracy naukowej, ale także podczas codziennej pracy zawodowej.

Jak widać, studia z psychologii dają przede wszystkim kompetencje miękkie (ang. soft skills). Pomagają one w nawiązywaniu relacji interpersonalnych oraz nawiązywaniu kontaktów. Oczywiście, wszystko to jest poparte wiedzą medyczną z zakresu psychologii, terapeutyki behawioralnej itp.

Studiowanie psychologii, czyli sposób na karierę zawodową?

Można być pasjonatem psychologii, ale jeśli chcesz, by także Twoja kariera zawodowa dotyczyła tej dziedziny wiedzy, konieczne będą studia psychologiczne. Oto przykładowe miejsca, w których możesz podjąć pracę, jeśli ukończysz jednolite studia magisterskie z psychologii:

  • placówki oświatowo-wychowawcze,
  • działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi,
  • agencje reklamowe – psychologia to dziedzina wiedzy, którą warto wykorzystać podczas przygotowywania przekazów reklamowych,
  • firmy konsultingowe,
  • stowarzyszenia, fundacje,
  • ośrodki pomocy społecznej, instytucje profilaktyczne itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *