Wypadnięcie pępowiny

Wypadnięcie pępowiny – przyczyny, objawy, diagnostyka

Wypadnięcie pępowiny to rzadkie powikłanie występujące w 1 na 1000 urodzeń, w których pojawienie się pępowiny poprzedza przejście płodu przez kanał rodny. Wypadnięcie pępowiny jest poważnym zagrożeniem dla życia płodu, ponieważ naciśnięcie pępowiny przylegającą częścią płodu do ściany miednicy pociąga za sobą zaburzenie krążenia krwi płodu, jego uduszenie i śmierć.

Objawy – wypadnięcie pępowiny

Gdy płód przechodzi przez wąski kanał rodny, poprzednio obniżona pępowina zostaje ściśnięta, a dopływ krwi płodowej nagle się zatrzymuje. Powikłanie to może być oczywiste lub ukryte. Wypadanie jest oczywiste, jeśli błony są pęknięte, a pępowina znajduje się w pochwie, zanim narodzi się płód. Podczas normalnego przebiegu ciąży, z ułożeniem głowy (jego część potyliczną) w płaszczyźnie wejścia do miednicy małej tak tworzy się przedni i tylny płyn owodniowy (płyn otaczający płód w macicy). W przypadku, gdy część prezentująca (ta część płodu, która znajduje się poniżej w obszarze wejścia do miednicy) nie wypełnia wejścia do miednicy, powstaje sytuacja sprzyjająca wypadaniu pępowiny.

Jeśli płód nie jest obniżony, przepływ płynu, gdy worek owodniowy pęka, może poruszyć pępowinę w taki sposób, że jest zwrócona w stronę płodu. Jest to jeden z powodów, dla których lekarze nie wykonują otwarcia błon, dopóki głowa płodu nie wejdzie do miednicy. Gdy pępowina jest odchylona, błony pozostają nienaruszone, a pępowina znajduje się poniżej głowy płodu lub jest przez nią ściskana lub przez ramię płodu. Powikłanie to można rozpoznać po nieprawidłowym rytmie serca płodu. Zmiana pozycji kobiety w porodzie lub przesunięcie głowy płodu w górę zmniejsza kompresję pępowiny i może zapobiec jej wypadnięciu. Wypadnięcie pępowiny jest wykrywane podczas badania pochwy: pępowina jest wyczuwalna w pochwie, wyglądając jak gładki pulsujący sznur. W niektórych przypadkach pępowina może spaść poza pochwę.

Wypadnięcie pępowiny – przyczyny

Przyczyny wypadnięcia pępowiny:

 • Poprzeczne lub ukośne położenie płodu.
 • Ułożenie pośladkowe.
 • Wąska miednica.
 • Przedwczesne pęknięcie błon pęcherza płodowego.

Są to najbardziej podstawowe czynniki, dla których w większości przypadków pępowina wypada. Oczywiście takie przypadki w praktyce medycznej wiążą się ze złożonością i niebezpieczeństwem, zagrożeniem dla zdrowia zarówno płodu, jak i matki. Wszakże sugeruje to, że kiedyś płód nie był umocowany w płaszczyźnie znajdującej się w pobliżu wejścia do miednicy małej.

Główne czynniki ryzyka to:

 • Poród przedwczesny (poród w 28-37 tygodni)
 • Wielowodzie (zwiększenie objętości płynu owodniowego)
 • Niewłaściwa pozycja płodu (poprzeczna, ukośna)
 • Długa pępowina (pępowina o długości ponad 70 cm).

Dodatkowe czynniki ryzyka:

 • Amniotomia (rozwarstwienie błon płodowych), gdy głowa nie jest ułożona w miednicy małej
 • Widok z tyłu płodu (tylna pozycja płodu)
 • Ciąża mnoga (obecność w macicy dwóch lub więcej płodów)
 • Nieprawidłowości macicy (macica w kształcie siodła)
 • Anatomicznie wąska miednica (miednica, w której jeden lub kilka rozmiarów jest zmniejszonych o 1,5 cm lub więcej)
 • Duży płód (waga powyżej 4 kg)
 • Mięśniaki macicy (łagodny guz warstwy mięśni macicy)
 • Niskie umiejscowienie (położenie łożyska w pobliżu szyjki macicy)
 • Rotacja zewnętrzna płodu (zabiegi położnicze, mające na celu zmianę złej pozycji płodu)
 • Prezentacja miednicy (pozycja płodowa końca miednicy w dół).

Wypadnięcie pępowiny – diagnostyka

Jeśli istnieją przyczyny wypadnięcia pępowiny lub zmiany bicia serca płodu, sygnalizujące niedotlenienie, natychmiast po odejściu wód płodowych przeprowadzane jest badanie dopochwowe. Pozwala ustawić wypadnięcie pępowiny.

Lista metod diagnostycznych:

 • Badania dopochwowe
 • Kardiotokografia (badanie ma na celu rejestrację aktywności serca płodu, która jest wskaźnikiem rozwoju jego niedotlenienia).

Badanie USG – potrafi wykryć:

 • Położenie pępowiny powyżej wyjścia z macicy
 • Wielowodzie (zwiększona ilość płynu owodniowego)
 • Niewłaściwa pozycja płodu (ukośna, poprzeczna)
 • Objawy długiej pępowiny (ujawniły wiele pętli pępowiny)
 • Niska lokalizacja łożyska (łożysko znajduje się blisko wewnętrznego otworu macicy.

Wypadnięcie pępowiny – leczenie

Metody leczenia:

 • Przy pełnym otwarciu szyjki macicy położnik może spróbować obrócić płód, a następnie go wyciągnąć.
 • W przypadku niepełnego otwarcia i ruchomej głowy, lekarz próbuje zdjąć pętlę pępowinową.
 • Jeśli głowa jest opuszczona do miednicy, możliwe jest nałożenie kleszczy położniczych.
 • Wykrycie wypadnięcia pępowiny wymaga pilnej operacji (cięcie cesarskie).
 • Jeśli dziecko znajduje się w dolnej części miednicy i skurcze są o wystarczającej intensywności, częstotliwości i czasie trwania, zwykle nie ma niebezpiecznego ucisku pępowiny, dlatego poród odbywa się naturalnie.

Zapobieganie wypadaniu pępowiny

 • Podstawą zapobiegania wypadaniu pępowiny jest wczesne wykrycie prezentacji pępowiny (umiejscowienie pępowiny nad wyjście z macicy i wybór odpowiedniej taktyki zarządzania porodem
 • Ultradźwięki – położnik wykonuj w złym położeniu płodu (poprzecznym, skośnym) lub w przypadku braku ułożenia głowy płodu w płaszczyźnie wejścia do miednicy. Badanie ujawnia wypadanie pępowiny
 • W przypadku wykrycia lub podejrzenia wypadania pępowiny nie występuje amniotomia (otwarcie błon). Kobieta w ciąży zajmuje pozycję na kolanach lub pozycję pośrednią między leżeniem na brzuchu a leżeniem na boku z uniesioną miednicą, pomaga to zapobiegać wypadaniu pępowiny, a w niektórych przypadkach prowadzi do wyeliminowania nieprawidłowej pozycji pępowiny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *