urlop ojcowski

Urlop ojcowski – kiedy można go wziąć? Ile trwa i komu przysługuje?

Urlop ojcowski przypada każdemu, świeżo upieczonemu tacie. Rządzi się jednakże danymi regułami, jakich musimy przestrzegać pragnąc go uzyskać. Pośród urlopów wiązanych z rodzicielstwem można przytoczyć urlop ojcowski. Jest on jedynym przywilejem, jakiego nie może zastosować żadna inna osoba oprócz ojca dziecka. Jednakże żeby został udzielony, zatrudniony winien dopełnić odpowiednich procedur w owej sprawie. W tymże celu należy m.in. dać pracodawcy wniosek o urlop ojcowski.

Co to jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest specjalistycznym przywilejem, jaki państwo polskie zapewnia własnym obywatelom w ramach realizowania polityki prorodzinnej. Wolne od pracy przypada świeżo upieczonym ojcom – niezależnie od owego, czy mama dziecka również zdecydowała się skorzystać z przypadającej jej dni wolnych. Więc właśnie urlop ojcowski jest tak nazywanym urlopem samodzielnym. Wychowujący dziecko mężczyzna ma uprawnienie do zaczerpnięcia z urlopu ojcowskiego w wymiarze wynoszącym najwyżej 14 dni.

Okres tenże można zastosować w podziale na 2 części, przy czym żadna nie może trwać krócej aniżeli 7 dni. Mówiąc wprost – można jednorazowo uzyskać do 14 dni urlopu bądź zorganizować sobie wolne na dwa osobne tygodnie (7 dni + 7 dni). Urlop ojcowski można normalnie zastosować do czasu ukończenia poprzez dziecko 24. miesiąca życia. Niewątpliwie podczas korzystania z przypadającego wolnego ojciec uzyska odpowiednie wynagrodzenie. Mowa o zasiłku tacierzyńskim – specjalistycznym świadczeniu zazwyczaj wypłacanym poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop tacierzyński oraz urlop ojcowski komu przypada

Zarówno urlop tacierzyński, jak również urlop ojcowski przypadają osobie zgłoszonej do ubezpieczenia chorobowego – nie ma znaczenia, czy podlega się mu koniecznie, czy dobrowolnie. Znaczy to, iż skorzystać może z niego nie jedynie zatrudniony, ale również zleceniobiorca, i chociażby osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą. Oba przytoczone urlopy przypadają osobom ubezpieczonym z tytułu: narodzenia się im dziecka, przysposobienia czy przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Urlop tacierzyński – kiedy przypada?

Kiedy przychodzi długo oczekiwany dzień urodzin dziecka, rodzice chcą być w tymże okresie razem. Świeżo wypieczony tata nie musi w tymże celu wykorzystywać urlopu wypoczynkowego czy na żądanie. Ojcu przypadają wówczas dwa dni zwolnienia od pracy z tytułu narodzenia się dziecka, więc tzw. urlop okolicznościowy. Uprawnienie to przypada na mocy prawa, więc także przełożony przymuszony jest zwolnić z obowiązków mężczyznę, jakiemu w dniu pracy narodziło się dziecko. Co więcej, za czas takiego zwolnienia zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia, tak jak w wypadku standardowego urlopu wypoczynkowego. Gdy dziecko jest już na świecie poprzez pewien okres, natomiast matka nie chce wykorzystać całego przypadającego jej urlopu macierzyńskiego, pozostałą część może przejąć tata.

Ile dni trwa urlop ojcowski?

Urlop ojcowski trwa najwyżej 14 dni. Wprowadzone w 2016 roku kolejne uregulowania mówią, iż liczbę dni urlopu ojcowskiego można rozłożyć. Musi jednakże zostać zastosowany nie więcej aniżeli w dwóch częściach. Każda spośród nich nie może być mniejsza aniżeli 7 dni. Urlop ojcowski musimy zatem dzielić na pół. Nie możemy z niego korzystać jak z dodatkowych dni wolnych, jakie stosujemy, kiedy zajdzie konkretna potrzeba (np. dziecko zachoruje). Wspomnieć należy, iż urlop ojcowski nie jest w żaden sposób związany z urlopem wychowawczym. To w nim mamy pulę dni do zastosowania, w wypadku gwałtownych sytuacji. Zatrudniony, podczas okresu wypowiedzenia może skorzystać z wszystkich praw pracowniczych, i zatem również z urlopu ojcowskiego.

Urlop tacierzyński oraz urlop ojcowski – wniosek

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć u pracodawcy wniosek. Musi on dotrzeć do pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. W wypadku urlopu tacierzyńskiego, taki wniosek należy złożyć nie później aniżeli 14 dni przed jego rozpoczęciem. Gdy mama dziecka chce odstąpić własny urlop macierzyński na rzecz ojca. Musi o tymże powiadomić własnego przełożonego chociaż tydzień przed powrotem do pracy.

Jaka jest rozbieżność pomiędzy urlopem ojcowskim i macierzyńskim?

Urlop ojcowski może zostać użyty w okresie kiedy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim. Jednakże możliwa jest także sytuacja, gdy mama zrzeka się części urlopu macierzyńskiego na poczet ojca. Z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego co najmniej 14 tygodni musi koniecznie wykorzystać mama. Z reszty może zrezygnować, przekazując kolejne sześć tygodni ojcu dziecka. Urlop tenże jest oferowany na pisemny wniosek ojca dziecka. Winien złożyć go u własnego pracodawcy najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracownica matka winna złożyć także u własnego pracodawcy wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego najpóźniej 7 dni przed powrotem do pracy. Natomiast do wniosku dodać potwierdzenie od pracodawcy partnera poświadczające czas rozpoczęcia poprzez niego urlopu. Musi to wystąpić wprost po czasie rezygnacji z urlopu poprzez mamę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *