Ocena przezierności karkowej płodu

Ocena przezierności karkowej płodu – na czym polega?

Ocena przezierności karkowej płodu jest niezwykle istotna przy ocenie, czy płód rozwija się prawidłowo. Przezierność karkowa płodu, zwana także skrótem NT, jest jednym spośród parametrów określanych podczas badania ultrasonograficznego płodu. Badanie USG wraz z analizą przezierności karkowej płodu jest istotnym, nieinwazyjnym badaniem prenatalnym proponowanym poprzez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Ocena przezierności karkowej jest dobrym markerem służącym do wykrywania chorób genetycznych u płodu. Warunkiem jest zrobienie badania we właściwym czasie ciąży. Terminem przezierności karkowej charakteryzuje się odległość liczoną na wielkości odcinka szyjnego kręgosłupa, zawartą między tkanką podskórną płodu, i skórą. Badany teren zawiera roztwór, jaki można przedstawić ultrasonograficznie. Badanie musi być zrobione poprzez lekarza specjalistę ultrasonografem o wysokiej rozdzielczość. Precyzja owego badania prenatalnego musi być podana do 0,1mm.

Przezierność karkowa – opis badania

Przezierność karkowa jest zebraniem roztworu w strefie karku płodu. Jedynie w trakcie badania USG we wskazanym okresie ciąży jest możliwa jego ocena, więc tak istotne jest, żeby zrobić je między 11. tygodniem, i upływem 13. tygodnia oraz 6. dnia ciąży, jak długość płodu od czubka głowy do końca tułowia sięga między 45 mm i 84 mm. Badanie przezierności karkowej zrobione przed 11. tygodniem bądź po tygodniu 14. nie da wiarygodnych wyników. Podniesiony ponad normę wynik badania może być podstawą rozwoju chorób wrodzonych u płodu, więc tak istotne jest określenie wielkości przezierności karkowej, co do 0,1 mm. Należałoby także wiedzieć, iż odpowiedni wynik przyzierności karkowej specjalista jest w stanie określić jedynie w trakcie robienia USG przy pomocy standardowej techniki 2D. Gdy dobierzemy badanie 3 bądź USG 4D, to wynik będzie niemiarodajny, natomiast samo badanie całkowicie niepotrzebne.

Przezierność karkowa – kiedy badanie

Analizę przezierności karkowej dokonuje się podczas kontrolnego badania USG robionego między 11. i 13. tygodniem ciąży (tzw. USG genetyczne). Czas tenże nie jest przypadkowy. Zrobienie badania wcześniej nie pozwoli rzetelnie zweryfikować stanu płodu ze względu na jego fizjologicznie niedobory rozwojowe. Badanie po 13. tygodniu może być ciężkie do wykonania gdyż w tymże czasie zarodek przyjmuje bardziej wierzchołkową pozycję, co bardzo komplikuje otrzymanie właściwego obrazu. Ponadto należy pamiętać, iż podczas drugiego trymestru ciąży roztwór nagromadzony w przezierności karkowej zazwyczaj się wchłania, co z naturalnych względów komplikuje pomiar.

Na czym polega badanie przezierności karkowej?

Oceny przezierności karkowej dokonuje się w badaniu USG poprzez warstwy brzuszne między 11. i 14. tygodniem ciąży, nie później. Podstawą badania jest ocenienie zagrożenia wystąpienia u dziecka chorób genetycznych. Należy jednakże pamiętać, iż badanie pokazuje na potencjalne zagrożenie, nie mówi o tymże, czy dziecko jest chore, lub nie. Kiedy zagrożenie jest zwiększone, zaleca się zrobienie bardziej inwazyjnego badania, jakie potwierdzi bądź wyeliminuje wadę u płodu. Specjalista w okresie badania mierzy nie jedynie przezierność karkową (NT), lecz także długość ciemieniowo-siedzeniową płodu (CRL), obecność kości nosowej (NB) oraz częstość akcji serca. Na bazie uzyskanych wyników i wieku ciężarnej szacuje zagrożenie wystąpienia chorób wrodzonych – posługuje się techniką Nicolaidesa bądź podaje wartość przezierności w milimetrach.

Przezierność karkowa – norma, wynik badania

Przezierność karku u płodu jest mierzona podczas pierwszego badania ultrasonograficznego (USG). Robi się je pomiędzy 11. i 14. tygodniem ciąży, jak długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL) płodu sięga pomiędzy 45 i 84 mm. Za nieodpowiednią uznaje się grubość przezierności ponad 2,9mm. Może ona być cechą schorzeń struktury bądź liczby chromosomów. Jak dowiodły badania badaczy z Uniwersytetu Poznańskiego z 2012 r., im większe jest zagęszczenie przezierności, tymże większe zagrożenie ich wystąpienia. Jak jednakże powstaje z tychże samych badań, ok. 65% płodów z zagęszczoną przeziernością rozwija się normalnie. Aby wyeliminować bądź potwierdzić występowanie schorzeń chromosomalnych, robi się inwazyjne badania diagnostyczne.

Co może znaczyć zwiększone NT?

Zwiększone NT może wskazywać na obecność chorób chromosomalnych. Chorób, jakie są charakterystyczne dla: zespołu Downa, zespołu Turnera, zespołu Pataua lub zespołu Edwardsa. Większa NT może być także symptomem niewłaściwej budowy układu limfatycznego i chorób układu krążenia. Należałoby pamiętać, iż niewłaściwy wynik NT nie wskazuje wady płodu, jedynie na zwiększone zagrożenie zachorowania. Z owego względu należy zrobić kolejne badania diagnostyczne, jakie potwierdzą bądź wyeliminują zaburzenia chromosomalne płodu. Żeby sprawdzić wynik oceny przezierności karkowej, przyszła matka będzie musiała mieć zrobioną amniopunkcję. Amniopunkcję, jaką wykonywa się między 15 i 19.tygodniem ciąży. Polega ono na ocenie próbki roztworu owodniowego, jaki bierze się z pęcherza płodowego. W wypadku, kiedy amniopunkcja nie potwierdzi chorób wrodzonych, potrzebne będzie zrobienie echa serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *