Zespół Otella

Zespół Otella – przyczyny, symptomy i leczenie choroby

Zespół Otella jest to nieprawidłowość o charakterze psychotycznym, która przede wszystkim dotyka mężczyzn cierpiących z powodu uzależnienia alkoholowego. Osoby takie odczuwają ogromną zazdrość o swoją partnerkę życiową, nieustannie podejrzewając ją o zdradę. Podkreślić należy fakt, że wskazany stan nie jest rezultatem rzeczywistego osądu, lecz urojenia. Jakie wyróżnia się przyczyny określonej jednostki chorobowej? Jakie ważne symptomy się wówczas pojawiają?

Zespół Otella określany jest inaczej mianem obłędu alkoholowego bądź zazdrości. Jest to psychoza urojeniowa, która spowodowana jest przez alkohol. Osoby dotknięte schorzeniem, podobnie jak bohater Szekspira czują patologiczną zazdrość. o swoją kobietę oraz nieustannie podejrzewają ją o zdradę, bez żadnych racjonalnych przesłanek, które potwierdzałyby określony fakt. Do takiej sytuacji dochodzi na skutek urojenia. Najczęściej doświadczają tego mężczyźni-alkoholicy. Nie znana jest przyczyna prowadząca do określonej sytuacji u niektórych mężczyzn, którzy nadużywają alkohol.

Znane są również rzadkie sytuacje zapadania na określony rodzaj obłędu zazdrości u płci pięknej oraz w podeszłym wieku, które dotknięte zostały psychoza starczą na skutek zmian o charakterze neuronalnym w OUN.

Zespół Otella – przyczyny określonego schorzenia

Bezpodstawne podejrzenia o zdradę oraz nieustanna zazdrość o swoją kobietę związane są z obniżoną samooceną alkoholika. Zauważyć należy fakt, że osoba dotknięta zespołem Otella zdaje sobie sprawę z tego, że jego zachowanie przyczynia się do zniechęcenia do siebie partnerki. To doprowadza do tego, że mężczyzna zaczyna odczuwać lęk przed zdradą, bądź odejściem partnerki.

Co więcej, niebezpieczeństwo wystąpienia wskazanego schorzenia jest większe, gdy osoba nadużywająca alkoholu wykazuje osobowość paranoiczną. Jest to zaburzenie osobowości, którego najważniejszym symptomem jest notoryczna podejrzliwość.

Zespół Otella – symptomy choroby

Człowiek dotknięty zespołem Otella wszędzie widzi zdradę, więc notorycznie oskarża swoją kobietę o to, że ma kochanków. Najczęściej oskarża partnerkę o kontakty seksualne z sąsiadami, przyjaciółmi oraz obcymi ludźmi. W tej sytuacji alkoholik chorujący na zespół Otella potrafi być bardzo agresywny w stosunku do ludzi, których podejrzewa o kontakty ze swoją kobietą. Osoba, która jest pod wypływem upojenia alkoholowego, nie umie kontrolować swoich emocji. To doprowadza do tego, że jest on bardzo niebezpieczna. Urojenie związane ze zdradą doprowadza do tego, że mężczyzna zaczyna jeszcze częściej nadużywać środka uzależniającego, co związane jest z większym niebezpieczeństwem agresywnego zachowania.

W przebiegu wskazanego schorzenia myśli mężczyzny są ogarnięte przekonaniem o niewierności ukochanej. Zaczyna on wkładać bardzo wiele wysiłku, aby udowodnić kobiecie oszustwo. Prowadzi śledztwa, gdyż pragnie znaleźć dowody świadczące o swoim przekonaniu. Nie ma to potwierdzenia w rzeczywistości, dlatego też zebrane dowody są bardzo wątpliwe bądź wręcz pełne absurdu. Jednakże mimo tego stan osoby chorej nie ulega poprawie. Co więcej, brak dowodów może prowadzić do przekonania, że jego kobieta jest bardzo przebiegła w tym, co robi.

Alkoholik często wymusza na kobiecie przyznanie się do winy, co i tak niczego nie zmienia. Co więcej, może to doprowadzić do pogorszenia rzeczywistości, gdyż osoba cierpiąca na wskazany rodzaj paranoi, dochodzi do wniosku, że może jeszcze bardziej prześladować ukochaną. Ponadto, może pojawić się niebezpieczeństwo oskarżania o kolejne oszustwa. Dzieje się tak dlatego, że mężczyzna nie dostrzega absurdu w swoim zachowaniu. Nie rozumie, że jest chory, w związku z tym swoje urojenia łączy z rzeczywistością.

Im dłużej trwa psychoza alkoholowa, tym niebezpieczeństwo agresywnych, niekontrolowanych zachowań jest większe.

Zespół Otella – jakie wyróżnia się sposoby leczenia określonego schorzenia?

W przypadku wskazanej jednostki chorobowej uczucie urojonej zazdrości nie ustaje nawet w okresie abstynencji alkoholowej oraz podjętej kuracji, mającej za cel uwolnienie od uzależnienia. W tej sytuacji niezbędne staje się, podjecie leczenia psychiatrycznego. Wówczas podawane są pacjentowi preparaty o charakterze przeciwpsychotycznym. Podkreślić należy fakt, że leczenie należy do trudnego procesu ze względu na brak krytycyzmu chorego i nadużywania przez niego alkoholu. Dlatego też niejednokrotnie leczenie osoby cierpiącej na zespół Otella wynika z nakazu sądowego.

Istotne jest to, że proces leczniczy wskazanej choroby może trwać przez całe życie. Takie prawdopodobieństwo jest tym większe, im później schorzenie zostanie rozpoznane i podjęte będą działania lecznicze.

Zespół Otella – profilaktyka

Istotny element, który pojawia się w odniesieniu do zespołu Otella, jeżeli chodzi o profilaktykę to zaprzestanie picia produktów zawierających alkohol. Koniecznie trzeba kontrolować ich spożycie oraz wpływ na zdrowie człowieka. Zasadniczym czynnikiem jest aspekt dotyczący samooceny. Najważniejszą kwestią jest przykładanie szczególnej uwagi do dobrych relacji rodzinnych, wzajemnego szacunku, wsparcia, uczciwości oraz zaufania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *