Psychoza alkoholowa

Psychoza alkoholowa – przyczyny, objawy, leczenie, rodzaje

Psychoza alkoholowa –  w dzisiejszym świecie duże znaczenie społeczne ma spożywanie i używanie alkoholu, a co za tym idzie pojawianie się negatywnych skutków takich jak psychoza alkoholowa. Już w małych dawkach alkohol wykazuje wyraźne działanie na układ nerwowy. Zmniejsza on mimowolnie koncentrację uwagi, upośledza zdolność myślenia, zmniejsza krytyczną przeróbkę spostrzeżeń oraz doprowadza do upośledzenia poruszania się.

Działanie takie podlega dużym wahaniom i zależne jest od kwestii indywidualnych. Po większych dawkach można zaobserwować ostre upojenie alkoholowe, w którym nastrój ulega podwyższeniu, uwaga cechuje się dużą odwracalnością, a do tego często następuje rozhamowanie w zakresie ruchowym oraz warunkowych i bezwarunkowych czynności nerwowych.

Objawy

W alkoholizmie często ukrywa się pojęcie nałogu alkoholowego, cechującego się występowaniem wewnętrznego przymusu do spożycia coraz to nowych dawek napojów spirytusowych. Skutkiem działania często spożywanych coraz to nowych dawek alkohol, jest występujący syndrom przepicia, który objawia się: dystrofią, pragnieniem wypicia nowe dawki alkoholu, zburzeniami snu i apetytu, ogólnym osłabieniem, drżeniem rąk i języka, zaburzeniami trawiennymi, podejrzliwością oraz niemożnością wykonywania pracy. Objawy takie najczęściej ustępują po wypiciu nowej dawki alkoholu.

W skrajnych przypadkach spotkać można szereg innych cech utrzymujących się bez względu na ilość wypitego alkoholu a tym bardziej przepicia. Są to: osłabienie pamięci i uwagi, zaburzenia krytycyzmu, zwłaszcza w odniesieniu do swojego nałogu i jego skutków, chwiejność uczuciowa, pobudliwość, swoista żartobliwość, zarozumiałość i samochwalstwo, kłamliwość, agresywność, osłabienie zdolności seksualnych przy podwyższonym pociągu płciowym, a w związku z tym zazdrość skierowana do żony czy kochanki, niekiedy nasilająca się aż do urojeń zazdrości.

Tacy chorzy nie są w stanie przymusić się do pracy systematycznej, a tym bardziej powstrzymać się od używania alkoholu, łatwo poddają się wpływom kolegów, którzy często również są alkoholikami, często dopuszczają się przestępstw, aby zdobyć pieniądze na alkohol, zdarza się że wyprzedają najcenniejsze rzeczy z dobytku, zapominając o potrzebach swojej rodziny. Alkoholicy cierpią również na przerost serca i zwyrodnienie mięśnia sercowego, zapalenie nerek, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozszerzenie naczyń skórnych charakterystyczny czerwony nos, zaburzenia czucia, drżenie rąk, jak również bolesne skurcze mięśniowe najczęściej w łydkach.

Rodzaje psychozy alkoholowej

Na podłożu alkoholizmu u niektórych osób mogą powstać psychozy alkoholowe. Najczęściej występującymi są:

Biała gorączka

Biała gorączka, jest psychozą zdarzająca się najczęściej u mężczyzn, zwykle w wieku powyżej 30 lat. Po długotrwałym nadużywaniu alkoholu, powstaje w sposób nagły i bywa poprzedzona przez zaburzenia snu i lęki. Charakterystyczne jest zaburzenie świadomości, lęk i halucynacje, przeważnie wzrokowe, w których chory widzi zwierzęta, diabły, które są w zmniejszonych rozmiarach. Oprócz tego utrzymuje się drżenie całego ciała. Obok mikorohalucynacji, występują też makrohalucynacje, w których chory widzi całe sceny, słyszy muzykę, czuje nieprzyjemne zapachy, ma wrażenie że zapada się w przepaść. Chory bardzo często ucieka przed widziadłami, nie śpi całymi nocami, jest podniecony i w ciągłym ruchu. Choroba przemija zazwyczaj po kilku dniach, pozostawiając częściową niepamięć.

Psychoza Korsakowa

Psychoza Korsakowa, powstaje u nałogowych alkoholików zazwyczaj po przebyciu delirium szybko lub powoli, po wieloletnim alkoholizmie. Momentem współdziałającym są miażdżyca i awitaminoza. Zaburzenia psychiczne wyrażają się głównie w zespole amnestycznym, czyli w upośledzeniu czynności zapamiętywania. Chorzy czasem nie potrafią powtórzyć 2-3 liczb, które zostały im podane. Nie pamiętają zdarzeń, zwłaszcza tych ostatnich, powstaje u nich dezorientacja w czasie, słabo orientują się w miejscu i otoczeniu. Luki pamięciowe często wypełniają zmyślonymi zdarzeniami, są bezradni, lękliwi  przybici.

Ostra halucynoza alkoholowa

Ostra halucynoza alkoholowa jest psychozą alkoholową w przebiegu której mamy dominację halucynacji słuchowych. Chory słyszy głosy, mówiące o nim samym, mówią rzeczy nieprzyjemne i niepochlebne dla niego. Głosy mówią ze ścian, podłóg, zza okna i ze wszystkich innych możliwych miejsc. Najwyraźniejsze tają się w nocy, chory zachowuje się przy tym spokojnie. Często jego świadomość jest przymglona, trwa to od 2 do 4 tygodni.

Paranoja alkoholowa

Paranoja alkoholowa wyróżnia się dominacją urojeń, które są najczęściej urojeniami zazdrości. Choroba powstaje powoli i również powoli się rozwija. Bardzo często do urojeń zazdrości dołączają urojenia prześladowcze, które mogą być dużo bardziej uwidocznione. Przebieg bywa długotrwały, chorzy nierzadko dopuszczają się przestępstw i zabójstw.

Otępienie alkoholowe

Otępienie alkoholowe, rozwija się zazwyczaj po psychozie Korsakowa. Po białej gorączce lub halucynozie, jednak rozwinąć się może bez przebycia innej psychozy. Chorych cechuje zobojętnienie, otępienie intelektualne, zaburzenia pamięć, krytycyzm. Jest to postać bardzo oporna na leczenie.

Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa, pojawia się późno jako następstwo wieloletniego, przewlekłego alkoholizmu. Małych napadów praktycznie w ogóle się nie spotyka, a przy abstynencji napady znikają. Często występują stany zamroczeniowe, halucynacje wzrokowe i słuchowe.  Stany takie bardzo często występują po napadach zamiast snu.

Leczenie

W leczeniu dużą rolę oprócz wszystkich metod terapeutycznych odgrywają środki wychowawczo–lecznicze. Przy kuracji odwykowej, która z reguły może być przeprowadzona jedynie w szpitalach lub zakładach dla alkoholików. W celu wzmocnienia negatywnego nastawienia chorego do alkoholu. Często stosuje się również środki wywołujące nieprzyjemne odruchy takie jak mdłości, wymioty lub sensacje sercowo-naczyniowe.  Równocześnie podaje się duże dawki witaminy B1, duże dawki strychniny oraz środki uspokajające. Wskazana jest ostrożność w stosowaniu skopolaminy ze względu na częste zaburzenia w krążeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *