Jaskra pierwotnego zamknięcia konta

Jaskra pierwotnego zamknięcia konta – przyczyny, objawy, leczenie

Jaskra pierwotnego zamknięcia konta pojawia się gdy dochodzi do uniesienia tęczówki, która na skutek stykania się z rogówką wpływa na zamkniecie kąta przesączania. Rezultatem jest tutaj zablokowanie odpływu cieczy wodnistej z dużym wzrostem ciśnienia wewnatrzgałkowego oraz objawami w formie bólu oka, przekrwienia gałki ocznej i pogorszenia widzenia.

Jaskra pierwotnego zamknięcia kąta – przyczyny

Pierwotne zamknięcie kąta dostrzega się w przypadku oczu cechujących się pewną predyspozycją anatomiczną, najczęściej bez innych współobecnych zmian patologicznych. Wśród określonych czynników wymienia się małą gałkę oczną oraz płytką komorę przednią. Określona predyspozycja zwiększa się wraz z wiekiem oraz powiększaniem się soczewki.

Wzrost średnicy przyczyni się do zmniejszenia napięcia w obszarze aparatu siodełkowatego i tym samym wpływając na przesuniecie się soczewki do przodu. Głębokość przedniej komory oka uzależniona jest ponadto od średnicy rogówki, będącej przednią zewnętrzną warstwą gałki ocznej.

Zamknięcie konta przesączania stanowi efekt nałożenia się tęczówki obwodowej na beczkowaty element kąta tęczówkowo-rogówkowego. Utrudnia to a nawet uniemożliwia odpływ cieczy wodnistej z przedniej komory. Podstawową przyczyną pierwotnego zamknięcia kąta jest zablokowanie transportu cieczy wodnistej przez otwór źreniczny z obszaru tylnego do komory przedniej oka. Wyróżnia się następujących podział bloku źrenicznego: częściowego rozszerzenie źrenicy, a także skurczu mięśnia zwieracza źrenicy.

Pierwotne zamknięcie kąta można podzielić na rożne stany, które dość często nakładą się wzajemnie.

Jaskra pierwotnego zamknięcia konta – podejrzenie zamknięcia kąta

W sytuacji gdy pojawia się podejrzenie wystąpienia związane jest z rozpoznanie nowej predyspozycji o charakterze anatomicznym, która określona jest przez obraz przedniej komory w lampie szczelinowej. Wyróżnia się w tym momencie płytę komorową z symptomem zaćmienia przy wykorzystaniu bocznego oświetlenia, niewielką odległością rogówki od tęczówki, a ponadto wypukła krzywiznę soczewkowo-tęczówkowej.

W przypadku gonioskopii bez ucisku można określić niezmiernie wąski kąt. Przebieg kliniczny bez zastosowania leczenia może być rożny, a więc ciśnienie wewnatrzgałkowe powinno być prawidłowe, może zdarzyć się zamknięcie kąta bez ostrych albo podostrych epizodów.

W sytuacji, w której zamknięcie kąta pojawia się razem z atakiem ostrego zamknięcia kąta, potrzebny jest zabieg profilaktycznej obwodowej irydotomii laserowej. Oczy z predyspozycją do choroby powinny to kontrolować raz na dwa lata w odniesieniu do symptomów neuropatii jaskrowej.

Jaskra pierwotnego zamknięcia konta – okresowe zamknięcia kąta

Okresowe zamkniecie kąta może powstawać na skutek zamykającego się kąta przesączania, z obecnym, okresowym blokiem źrenicznym. Niespodziewane zamknięcie się kąta przesączania przyczynia się do gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnatrzgałkowego. Doprowadza to do tego, że ciśnienie wewnątrzgałkowe ulega normalizacji i kąt przesączania wraca do podstawowego funkcjonowania.

Ataki mogą powstać w sytuacjach takich jak: fizjologiczne rozszerzenie się średnicy oraz fizjologiczne spłycenie się komory przedniej oka. Oprócz tego pojawiają się odczucia ze strony gałki ocznej Podczas ataku nie dochodzi do przekrwienia gałki ocznej, dodatkowo oko wygląda dobrze, mimo obecności wąskiego kąta. Działanie kliniczne bez leczenia jest różnorodne. W pewnych przypadkach może powstać ostry atak jaskry, a w innych sytuacjach może uaktywnić się jaskra przewlekła zamkniętego kąta. Działania lecznice odejmowane tutaj to przeprowadzenie laserowej irydotomii.

Pierwotne zamknięcia kąta – ostre zamknięcia kąta

Ostre zamkniecie kąta to stan, który zagraża niebezpieczeństwem utraty wzroku. Pojawia się w tutaj bolesne upośledzenie widzenia, co jest wynikiem całkowitego zamknięcia kąta przesączania. Występuje tutaj gwałtowne zmniejszenie widzenia z towarzyszącym przekrwieniu oka oraz bólem okołgałkowym. w trudnych sytuacjach mogą pojawić się wymioty oraz nudności.

Badanie w lampie szczelinowej może doprowadzić do płytkiej komory przedniej, przekierowania rzęskowego, przylegania obwodowego obszaru rogówki do tęczówki, obrzęku rogówki, przymglenia cieczy wodnistej, nieruchomej źrenicy mającej średnicę o średniej szerokości, z jednoczesnym brakiem działania na światło oraz akomodację, a także poszerzenie oraz wypełnienie naczyń krwią.

Działanie terapeutyczne w odniesieniu do ostrego zamknięcia kąta. podzielone jest na leczenie wstępne, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne i inne, Działania lecznicze w zakresie zwalczania podstawowego ostrego zamknięcia kąta określane jest jako irydotomia laserowa. Polega ona na doprowadzeniu do powstania komunikacji między przednią, a tylną komorą oka. Aktywność zabiegowa polega tutaj na powstaniu otworu w obwodowym fragmencie części siatkówki.

Czas przyprowadzenia zabiegu uzależniony jest od trudności oraz szybkości, z jaką ustępuje obrzęk rogówki. W sytuacji, gdy atak jest ciężki może to nastąpić dopiero po dwóch dobach. Po pewnym czasie powinno się przeprowadzić profilaktyczny zabieg na drugim oku. Jeżeli takie działanie nie jest skuteczne potrzebna może być trabekulektomia, która polega na wykonaniu przetoki, za pośrednictwem której ciecz wodnista może się wydostać z przedniej komory.

Jaskra pierwotnego zamknięcia konta –  zespół poatakowy

Zespół poatakowy to stan po przebyciu ostrego ataku jaskry zamkniętego oka. Może on wystąpić po samoistnym otwarciu kąta przesączania, niewydolności ciała rzęskowego oraz po wykonaniu zabiegu laserowego.

Przewlekłe zamkniecie kata może pojawić się łącznie z uszkodzeniem jaskrowym albo też występować w sposób samodzielny. Uwzględnia się trzy typy określonego stanu: typ pierwszy pełzający (stopniowe zamykanie się kąta przesączania), typ drugi (zamknięcie kąta przesączania przez zrosty, powstałe w wyniku okresowych podostrych ataków będących rezultatem bloku źrenicowatego) oraz typ trzeci mieszany (współistnienie jaskry pierwotnie otwartego kąta łącznie z wąskim kątem przesączania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *