Mroczki przed oczami

Mroczki przed oczami – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka

Mroczki przed oczami są opisywane przez pacjentów bardzo różnie. Najczęściej spotykane opisy objawów to:

  • plamki – małe, lub większe
  • okręgi
  • muszki
  • pajęczyny
  • nitki

Czasem pacjenci opisują wyżej wymienione zjawiska jako nieruchome, skupione w jednym miejscu pola widzenia, czasem zaś jako „latające” przed oczami. Niekiedy towarzyszą im inne złudzenia optyczne, takie jak rozbłyski. Czasem pacjenci skarżą się również na ból w gałce ocznej.

Jak widać mroczki przed oczami nie dają objawów jednoznacznych, jednakowo opisywanych przez wszystkich pacjentów. Fakt ten nie dziwi, kiedy uświadomimy sobie, że za tą z pozoru drobną dolegliwością mogą kryć się bardzo różne schorzenia.

Przyczyny powstawania mroczków.

1. Starzenie

Jedną z najczęściej występujących przyczyn są zmiany, jakie z wiekiem następują w tylnej części oka wypełnionej substancją zwana ciałem szklistym. Staje się ono coraz mniej jednorodne – następują obkurczenia i tworzą się swego rodzaju złogi włókien kolagenowych, z których składa się ciało szkliste. Pacjent zaczyna widzieć je jako ciemne punkty poruszające się wraz z ruchami gałki ocznej. Takie zmiany występują najczęściej u pacjentów po 50 roku życia, z wiekiem nasilają się i jako przejawy naturalnego starzenia się organizmu – nie są leczone. Czasem, choć rzadziej, ta sama przyczyna może dotyczyć również osób przed pięćdziesiątką.

2. Mętnienie ciała szklistego

Tę przyczynę również można zaliczyć do efektów starzenia się ciała szklistego. Wspominamy o niej osobno, ponieważ męty ciele szklistym mogą mieć podłoże nie tylko w podeszłym wieku pacjenta. Czasem stanowią wadę wrodzoną, niekiedy pojawiają się w stosunkowo młodym wieku i rozwijają się szybciej w przypadku krótkowidzów. Niekiedy mroczki przed oczami zaburzając dość znaczny obszar pola widzenia, stają się dla pacjenta uciążliwe. W takich przypadkach, niekiedy podejmuje się leczenie dolegliwości przy wykorzystaniu lasera.

3. Odwarstwienie siatkówki

Kiedy pacjent oprócz mroczków obserwuje nagłe pogorszenie wzroku, rozbłyski, plamy – zwłaszcza w jednym oku, albo w jednej stronie oka, powinien natychmiast udać się do lekarza okulisty. Takie objawy mogą dotyczyć odwarstwienia siatkówki, które może grozić utratą wzroku.

Można powiedzieć, że jeśli objawy takie jak mroczki przed oczami i inne, opisane powyżej, pojawią się i pacjent ich nie zlekceważy – ma szczęście. Odwarstwienie siatkówki, czyli oddzielenie jej warstwy od tęczówki, przebiega bowiem czasem bezobjawowo, a czasem objawy pojawiają się późno.

Na odwarstwienie siatkówki narażone są między innymi osoby cierpiące na cukrzycę, atopowe zapalenie skóry (AZS), czy krótkowidze.

Przyczyną odwarstwienia może też być:

  • uraz gałki ocznej,
  • wysięk błony naczyniowej
  • zapalenie siatkówki
  • zwyrodnienie siatkówki
  • podeszły wiek

Osoby znajdujące się w grupie ryzyka wystąpienia odwarstwienia siatkówki, powinny być regularnie poddawane badaniom kontrolnym oczu. Skoro mroczki i plamki mogą być jednym z objawów, badaniom powinny poddawać się wszystkie osoby, którym dolegają mroczki przed oczami.

4 Anemia

Oprócz ciemnych plamek wirujących przed oczami, anemii, czyli niedokrwistości, towarzyszy bladość, osłabienie, senność. Pacjenci obserwujący u siebie powyższe, powinni zostać poddani szczegółowym badaniom i leczeniu.

5 Migrena

Mroczki przed oczami i inne rodzaje zaburzeń widzenia często towarzyszą bólom migrenowym głowy. Często je lekceważymy i leczymy na własną rękę, objawowo przy pomocy środków przeciwbólowych. Tymczasem bóle mogą być sygnałem poważnych zmian chorobowych, dlatego powinniśmy znać ich przyczyny.

6 Cukrzyca

Pamiętajmy – mroczki mogą być objawem odwarstwienia siatkówki, na co narażeni są cukrzycy.

7 Nadciśnienie tętnicze

Mroczki przed oczami są jednym z pierwszych odczuwalnych objawów nadciśnienia tętniczego. Nie lekceważąc ich, jak też innych objawów towarzyszących nadciśnieniu, czyli zawrotów głowy, czy kołatania serca, możemy wykryć nadciśnienie we wczesnej fazie i wcześniej podjąć leczenie.

8 Niedociśnienie

W przypadku niedociśnienia, mroczki przed oczami są objawem przejściowym po przebudzeniu i kiedy gwałtownie się podnosimy. Czasem towarzyszą im chwilowe omdlenia, czy wrażenie ciemności przed oczami, bez utraty świadomości.

Jak leczyć mroczki przed oczami

Mroczki rzadko występują jako samoistna dolegliwość. Najczęściej są objawem towarzyszącym innym, często bardzo poważnym chorobom. Dlatego tak ważna jest konsultacja lekarza okulisty i diagnostyka praktycznie w każdym przypadku, kiedy zauważymy u siebie tę z pozoru błahą dolegliwość. Mroczki przed oczami, są w przypadku niektórych chorób jednym z pierwszych, czasem też jednym z nielicznych objawów. Dlatego śmiało można powiedzieć, że diagnostyka w konkretnym przypadku czasem ratuje wzrok, a nawet zdrowie czy życie całego organizmu.

O ile więc nie podejmuje się leczenia samych mroczków jako objawu, albo podejmuje się takie leczenie tylko w niektórych wypadkach, o tyle leczenia i diagnostyki chorób, którym mroczki przed oczami towarzyszą, nie możemy zlekceważyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *