Jaskra normalnego ciśnienia

Jaskra normalnego ciśnienia – przyczyny, objawy, leczenie, diagnostyka

Jaskra normalnego ciśnienia określana jest także mianem jaskry niskiego ciśnienia, albo także jaskrą pierwotną otwartego kąta. Cecha charakterystyczną dolegliwości jest to, że jaskrowe zmiany w obrazie tarczy nerwu wzrokowego, a także w polu widzenia pojawiają się przy ciśnieniu wewnątrzgałkowym, który utrzymuje się przez całą dobę w granicach normy określonej przez statystykę. W tym przypadku występuje brak dolegliwości subiektywnych. Ludzie cierpiący na jaskrę wyróżniają się ciśnieniem wewnątrzgakowym, które przekracza 21 mmHg, natomiast w przypadku jaskry normalnego ciśnienia znajduje się ono w normie.

Rozpowszechnienie jaskry normalnego ciśnienia różne jest w zależności od populacji, jednakże najczęściej pojawia się wśród mieszkańców Japonii. Częściej na jaskrę normalnego ciśnienia chorują kobiety. Ponadto częściej narażone są osoby starsze. Wpływ na ujawnienie się określonej dolegliwości mają także czynniki o charakterze genetycznym (obecność dolegliwości w przypadku osób spokrewnionych).

Jaskra normalnego ciśnienia – objawy

Systematyczne badania u okulisty są bardzo ważnym elementem wpływającym na rozpoznanie, a ponadto skuteczne leczenie choroby. W związku z tym w przypadku osób będących po 40 roku życia zgłaszających się do okulisty dla dobrania okularów należy przeprowadzić badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, będącego głównym czynnikiem rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta.

W jaskrze normalnego ciśnienia pozostaje ono w granicach normy, co znacznie utrudnia rozpoznanie choroby. Przeprowadzenie badania w kierunku rozpoznania jaskry, oprócz dodatkowych testów przesądzających o rozpoznaniu, ma w sobie także elementy ogólnego badania okulistycznego. W tej sytuacji ocenie podlegają kolejno: ostrość wzroku w dali oraz z bliska, przedni fragment oka w lampie szczelinowej, ciśnienie tenometrem aplanacyjnym Goldmana, kąt przesączania z wykorzystaniem gonioskopii, dno oka z stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego oraz pole widzenia w badaniu perymetyrcznym.

W Polsce nieodpłatne badanie profilaktyczne przeprowadza się u osób dorosłych po 35 roku życia, w przypadku których nie przeprowadzone zostały badania mające na celu rozpoznanie jaskry, w przeciągu 24 miesięcy. Testem nie mogą zostać objęte osoby, u których wcześniej została zdiagnozowana jaskra.

Jaskra normalnego ciśnienia – leczenie

W przypadku około 40% chorych nie pojawia się zjawisko progresji choroby nawet w sytuacji braku leczenia. Z tego właśnie powodu przed podjęciem działania leczniczego, powinno przeprowadzić się ocenę dynamiki schorzenia przez kontrole pola widzenia, w okresie co 3-6 miesięcy. W sytuacji, w której pole widzenia może być nieprawidłowe z innego powodu, takiego jak na przykład początkowe zmiany zaćmowe, możemy określić czy jaskra normalnego ciśnienia postępuje przeprowadzając specjalistyczne testy obrazowe tarczy nerwu wzrokowego, do którego zalicza się laserową tomografię skaningową, a także optyczną koherentę tomografii.

W sytuacji gdy choroba postępuje, należy dążyć do realizacji spadku ciśnienia wewnatrzgałkowego do wielkości o 30% niższych od podstawowych, przez co można wpłynąć na zahamowanie postępu choroby w 80% przypadków.

Leczenie farmakologiczne w przypadku określonej dolegliwości zmierzające do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego musi odbywać się do końca życia. Preparaty wykorzystywane w kuracji jaskry to a2-agoniści, β-blokery, prostamidy, prostaglandyny, inhibitory anhydrazy węglanowej. Sposób leczenia ustalany jest w sposób indywidualny w zależności od potrzeb osoby chorej, obecnych czynników ryzyka, a także działań niepożądanych preparatów leczniczych. Skuteczne rezultaty w obniżaniu ciśnienia wewnatrzgałkowego uzyskuje się stosując pochodne prostaglandyn.

Jaskra normalnego ciśnienia

Wykorzystywany bardzo często bekaksolol, będący β-blokerem, nie może być stosowany wieczorem, ponieważ może przyczynić się do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest to jeden z czynników powodujących przyspieszenie postępów choroby. Wykorzystując określoną zasadę osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze, a także współwystępującą jaskrę normalnego ciśnienia nie powinny stosować preparatu na nadciśnienie wieczorem.

Skuteczniejsze długoletnie wyniki w hamowaniu progresji związanej z uszkodzeniem nerwu wzrokowego w przypadku osób, które cierpią na jaskrę normalnego ciśnienia można uzyskać przez leczenie operacyjne. Pierwszym krokiem w tego typu działaniu jest trabekuloplastyka. Określona technika z dużym sukcesem stosowana jest w zwalczaniu innych rodzajów jaskry.

Polega ona na zastosowaniu lasera, w wykonaniu kilkudziesięciu ognisk koagulacji przy pomocy lasera argonowego albo też diodowego w kącie przesączania. Takie działanie ułatwia odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej, przyczynia się to do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Trabekulektomia to działanie polegające na chirurgicznym leczeniu wykorzystywanym w cięższych sytuacjach. Podczas określonego zabiegu dochodzi do tworzenia przez okulistę alternatywnej drogi albo kanału odpływowego w oku. W celu zwiększenia przepływu płynu, będącego cieczą wodnistą z oka, która umożliwia obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *