Rzekomy kamień jelitowy

Rzekomy kamień jelitowy – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Rzekomy kamień jelitowy określany jest jako bezoar. Może znajdować się w kilku miejscach w układzie pokarmowym. Głównie pojawia się w przełyku, żołądku, a także odbytnicy. Rzekome kamienie jelitowe traktowane są przez organizm jako ciała obce. W sytuacji gdy przybiera on duże rozmiary, może być wybadany przez powłoki brzucha. W takim przypadku stanowi on konieczne wskazanie do podjęcia działania lekarskiego. Gdyż może on stać się przyczyną poważnych konsekwencji takich jak niedrożność przewodu pokarmowego.

Rzekomy kamień jelitowy – rodzaje

Wyróżnia się kilka rodzajów rzekomych kamieni jelitowych, biorąc pod uwagę ich skład. W związku z tym wskazać w tym przypadku należy fitobezoar, który zbudowany jest z włókien roślinnych, ponadto trichobezoar, który złożony jest z włosów, a także pilobezoary, których składnikiem jest sierść i powstają one u kotów. Mogą one powstawać z rożnych materiałów, który nie może zostać strawiony, a więc może on być także złożony ze składników mineralnych.

Rzekomy kamień jelitowy – objawy

Obecność rzekomych kamieni jelitowy nie jest związana z powstawaniem większych symptomów chorobowych. Jednakże w pewnych sytuacjach może pojawić się dyskomfort w jamie brzusznej, ponadto nudności, wymioty oraz odczucie napełnienia.

Rzekomy kamień jelitowy – choroby

Można wymienić wile czynników przyczyniających się do powstania rzekomych kamieni jelitowych. Powstawanie tego rodzaju zmian może być spowodowane powstawaniem lub obecnością różnego rodzaju chorób układu pokarmowego obecnych w organizmie człowieka. Pierwszą sytuacją, która może powodować powstawanie rzekomych kamieni jelitowych są nieprawidłowości w zakresie gryzienia, a także takie które powodują zaburzenia w zakresie motoryki układu pokarmowego. Mogą się one także uaktywniać jako konsekwencja zabiegów chirurgicznych resekcyjnych, na przykład w przypadku żołądka. Wymienić tutaj należy taką przyczynę powstawania rzekomych kamieni jelitowych jak gastropatia cukrzycowa.

Rzekomy kamień jelitowy – diagnostyka

W przypadku podejrzewania obecności bezoaru, przeprowadza się badanie endoskopowe, którego zadaniem jest zobrazowanie poszczególnych odcinków układu pokarmowego. Zdiagnozowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego polega na przeprowadzeniu badania określanego mianem gastroskopia. Uzyskanie obrazu dolnego odcinka układu pokarmowego określane jest natomiast mianem kolonoskopii. Bardzo pomocne w diagnostyce może okazać się także wykonanie zdjęcia rentgenowskiego.

Rzekomy kamień jelitowy – możliwe konsekwencje

Konsekwencje związane z obecnością rzekomych kamieni jelitowych nie muszą się ujawniać. Jednakże w pewnych przypadkach pojawiają się różnego rodzaju konsekwencje w tym zakresie. Mogą one bowiem przyczyniać się do powstania zapalenia błony śluzowej żołądka, a ponadto mogą one uaktywnić niedrożność mechaniczną układu pokarmowego. W przebiegu opisane wyżej problemu dochodzi do nieprawidłowości w zakresie przesuwania się zawartości pokarmu w fizjologiczna stronę. Ponadto zalegająca zawartość pokarmowa przyczynia się do zwiększenia aktywności flory bakteryjnej.

W tym przypadku może nawet dojść do tak poważnych konsekwencji jak aktywowanie się sepsy. Jednakże podkreślić należy fakt, że rzekome kamienie jelitowe nie stanowią bezpośredniej przyczyny powstawania niedrożności mechanicznej jelit. Podkreślić należy fakt, ze do takiej sytuacji dochodzi na skutek obecności nowotworów jelit. Pierwszym objawem świadczącym o obecności niedrożności mechanicznej jelit jest ból brzucha. W dalszej kolejności pojawiają się wymioty, a ponadto zatrzymanie gazów oraz stolca.

Rzekomy kamień jelitowy – leczenie

Działania lecznicze podejmowane w sytuacji obecności rzekomych kamieni jelitowych zależą od ich wielkości. Rzekomy kamieni jelitowych można pozbyć się wykorzystując dwie metody. Dobór technik w ogromnej mierze uzależniona jest do wielkości wytworzonego złogu. W przypadku występowania małych zmian, podczas badania endoskopowego dochodzi do rozbijania kamienia, a następnie jest on usuwany z organizmu człowieka.

W sytuacji gdyż rzekomy kamień jelitowy jest bardzo duży, konieczne staje się przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, podczas którego nastąpi wycięcie kamienia. Czasami zdarza się, że rzekomy kamień jelitowy powoduje powstawanie krwotoków, perforacji jelita, a ponadto może spowodować całkowitą niedrożność przewodu pokarmowego. W określonych sytuacjach podjecie działań przez chirurga staje się niezbędne. W celu uniknięcia przykrych problemów w przyszłości należy zwrócić uwagę na, odgryzanie małych kęsów pożywienia, a także odpowiednie nawadnianie organizmu, przejmowanie odpowiedniej ilości wody mineralnej.

Jeżeli w przypadku osoby, u której wykonany został zabieg chirurgiczny dochodzi do powstania problemów psychicznych, ważne jest zadbanie w tym zakresie o odpowiednią pomoc psychoterapeuty albo psychiatry. Ponadto podkreślić należy także fakt, ze odpowiedniej opieki w tym zakresie potrzebują także osoby, które mają predyspozycje do połykania różnych przedmiotów, co wynika z obecności pewnej formy upośledzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *