Nieswoiste zapalenie jelita u dzieci

Nieswoiste zapalenie jelita u dzieci – przyczyny, objawy, leczenie

Nieswoiste zapalenie jelita u dzieci to schorzenia należące do kategorii chorób autoimmunologicznym. Wśród określonych jednostek chorobowych wymienia się następujące jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także chorobę Leśniowskiego-Crohona oraz makroskopowe zapalenie jelita grubego. Opisane wyżej schorzenia najczęściej dotykają osoby będące pomiędzy 20 a 40 rokiem życia.

Jednakże podkreślić należy fakt, że małe dzieci nie są wolne od tego rodzaju schorzeń. Coraz częściej bowiem dolegliwości te pojawiają się właśnie w ich przypadku. Ponadto kwestią godną podkreślenia jest to, że małe dzieci zdecydowanie gorzej przechodzą przez opisywany tutaj zespół chorób. Nadzieja na okres, kiedy symptomy choroby łagodnieją, uniknięcie zabiegu chirurgicznego, a także poprawę jakości życia, pokładana jest w kuracji biologicznej, która przyczynia się do zmniejszania obecnego w organizmie stanu zapalnego.

Jednakże Polska to taki kraj, w którym dzieci mają bardzo niewielki dostęp do nowoczesnego oraz przynoszącego rezultaty leczenia w stosunku do dorosłych. Istnieją nawet takie sytuacje, w których staje się on niemożliwy.

Nieswoiste zapalenie jelita u dzieci – przyczyny

Współczesne środowisko medyczne jeszcze nie poznało przyczyn określonych w tym artykule schorzenia. Jednakże wiadomym jest, że jednostka chorobowa, nie jest powodowana przez alergię czy też nietolerancję pokarmową. Zauważono, że w rozwoju choroby ogromne znaczenie odgrywają trzy czynniki i każdy z nich charakteryzuje się różnym stopniem wpływu. Wyróżnia się więc tutaj takie elementy jak czynniki genetyczne, immunologiczne, a także środowiskowe.

Podkreślić należy także fakt, że w następstwie funkcjonowania czynników związanych ze środowiskiem, u osób z predyspozycjami genetycznymi oraz obarczonymi nieprawidłowościami odpornościowymi, dochodzi do powstania przewlekłego zapalenia ściany jelita. Natomiast u dzieci jest pojawia się trochę inna sytuacja. Im niższy jest wiek dziecka, tym większego znaczenia nabierają genetyczne czynniki predysponujące.

Nieswoiste zapalenie jelita u dzieci – objawy

Określona w tym artykule choroba ma gorszy przebieg w przypadku dzieci niż u dorosłych. Za przykład tutaj może posłużyć choroba Leśniowskiego – Crohna. W przypadku obecności choroby u dzieci w 87% przypadków pojawiają się bóle brzucha. Porównując to z wysępieniem określonego objawu u dorosłych, określa sie że pojawia się on tylko w 53% przypadków. W przypadku dzieci zdecydowanie częściej pojawia się także gorączka oraz spadek masy ciała.

Dorośli natomiast zdecydowanie częściej cierpią na biegunki. W tym przypadku zauważa się także u dzieci opóźnienie wielu szkieletowego. Podkreślić należy także fakt, ze choroby współtowarzyszące nieswoistemu zapaleniu jelita również częściej pojawiają się w przypadku małych pacjentów. Wymienić tutaj można takie schorzenia jak choroby wątroby, narządu wzroku, czy też bóle albo zapalenia stawów.

Nieswoiste zapalenie jelita u dzieci – leczenie

Współcześnie nie ma kuracji, która w skuteczny sposób przyczyni się do wyleczenia nieswoistego zapalenia jelita u dzieci. Obecne są jednak preparaty, które w istotny sposób pomogą kontrolować symptomy choroby. W naszym kraju poziom refundacji preparatów podstawowych, takich jak mesalazyna, immunosupersynaty, a także glikokortykosteroidy jest na satysfakcjonującym poziomie. Jednakże podkreślić należy fakt, że podstawowe leczenie jest mało skuteczne w przypadku dzieci. Przyczynia się do tego obecność wielu czynników niepożądanych, a także trudności w uzyskaniu remisji.

Dzieciom potrzebna jest nowoczesna oraz bardzo skuteczna kuracja. Szansą w tym zakresie są preparaty biologiczne, które powodują ustąpienie objawów, a co najważniejsze zapobiegają nawrotom choroby u dzieci. Stanowią one także alternatywę dla zabiegów chirurgicznych oraz stanowią szansę na uniknięcie trudnych dla zdrowia powikłań. Dzięki takim działaniom mali pacjenci mają szansę na prawidłowy rozwój, mogą normalnie chodzić do szkoły, a także spędzać czas ze swoimi rówieśnikami.

Jednakże leczenie biologiczne jest w Polsce jest bardzo trudno dostępne, a szczególnie dla małych pacjentów. Wynika to z faktu zbyt restrykcyjnych kryteriów kwalifikacji do programu lekowego. W przypadku dorosłych pacjentów, którzy chorują na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, kuracja z wykorzystaniem środków biologicznych jest ograniczona do trzech dawek. Natomiast dzieci, które chorują na określone schorzenie nie mają dostępu do tych preparatów. Innym przykładem jest leczenie biologiczne dorosłych cierpiących na chorobę Leśniowskiego – Crohna.

Jest ono w tym przypadku finansowane tylko przez okres 12 miesięcy. Nie ma możliwości przedłużenia tego leczenia. Natomiast warunki włączenia do programu kuracji są bardzo rygorystyczne oraz wygórowane. Interpretacja ich jest taka, że tylko osoba skrajnie wyczerpana przez chorobę, która doprowadza go do bardzo ciężkiego stanu wyniszczenia organizmu, może zostać poddana leczeniu, które w UE jest standardem. Ponadto dorośli mają możliwość skorzystania z obu preparatów biologicznych, natomiast dzieci tylko z jednego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *