Choroby przyzębia

Choroby przyzębia – przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie

Choroby przyzębia mają swój początek w stanie zapalnym, który wywołany jest przez drobnoustroje bytujące w płytce nazębnej. W sytuacji, gdy nie jest ona systematycznie usuwania za pośrednictwem regularnego szczotkowania, a także nitkowania, wówczas dochodzi do jej nawarstwiania. Będące w niej bakterie żerują nie tylko na zębach oraz dziąsłach, ale atakują także kości. Kości z kolei stanowią podporę dla zębów. Zatem w sytuacji ich naruszenia dochodzi do rozchwiania zębów. Biorąc pod uwagę powyższe, choroby przyzębia to bardzo częsta przyczyna przedwczesnej utraty uzębienia.

Choroby przyzębia – rodzaje i przyczyny

Wyróżnia się następujące rodzaje chorób przyzębia: zapalenie dziąseł oraz zapalenie przyzębia. Zapalenie dziąseł to pierwsza faza rozwoju jednostki chorobowej i tym samym najłatwiejszy w leczeniu etap rozwoju choroby. Długie zwlekanie z podjęciem działań leczniczych przyczynia się do przeniesienia stanu zapalnego na zespół komórek utrzymujący zęby, a więc na włókna kolagenowe, których zadaniem jest łączenie zębów z kością.

Stan zapalny przemieszcza się również na kość otaczającą ząb. Ten stan to bardziej zaawansowane stadium rozwoju choroby. Określa się ją mianem choroby przyzębia. Brak działania w tym zakresie skutkuje zniszczeniem zespołu komórek, które otaczają ząb. Uzębienie pozbawione podparcia jest rozchwiane. Zaczyna się przemieszczać, a w ostateczności wypadać.

Główną i najważniejszą przyczyną wpływającą na rozwój opisywanej jednostki chorobowej jest nieprawidłowa higiena zębów oraz jamy ustnej. Wpływa to na odkładanie się na zębach płytki bakteryjnej. Jest ona miękkim osadem złożonym z resztek spożywanych pokarmów, a także drobnoustrojów, których obecność warunkowana jest nagromadzeniem pozostałości pokarmowych. W początkowej fazie rozwoju, płytka bakteryjna jest możliwa do usunięcia za pośrednictwem normalnego szczotkowania. Jednakże dłuższe zwlekanie w tym zakresie prowadzi do zmiany konsystencji płytki na postać twardą, a także wytworzenia się kamienia nazębnego. Dłuższa obecność płytki bakteryjnej doprowadza do gromadzenia się szkodliwych toksyn, które odpowiedzialne są za powstanie w organizmie pacjenta stanu zapalnego.

Niedostateczna higiena jamy ustnej to nie jedyna przyczyna powstania chorób przyzębia. Wśród innych nieprawidłowości mających wpływ na rozwój opisywanej jednostki chorobowej wymienia się: wady zgryzu, nieodpowiednie wykonanie uzupełnień protetycznych, choroby takie jak cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, a ponadto częste wymioty, gdyż nadmierna ilość kwasu osłabia błonę śluzową jamy ustnej, braki witamin, przede wszystkim z grupy B oraz C, oraz niektóre leki.

Choroby przyzębia – objawy

Do rozwoju stanu zapalnego może dojść już w sytuacji 3-4 dniowego nieusuwania płytki bakteryjnej. Wówczas pojawiają się symptomy sygnalizujące o nieprawidłowościach występujących się w jamie ustnej. Do objawów tych należą przede wszystkim sygnały dotyczące głównie dziąseł. Stają się one wówczas tkliwe, pojawia się obrzęk oraz zaczerwienienie. W trakcie spożywania pokarmów oraz szczotkowania zębów zauważyć można obecność krwi. Szyjki zębowe wykazują wtedy dużą wrażliwość na warunki termiczne, a więc na ciepłe oraz zimne płyny i pokarmy. Ulegają one także obniżeniu. Wyczuwalny staje się   nieprzyjemny zapach z ust. Zęby ulegają rozchwianiu.

Bardzo często zdarza się, że nadwrażliwość zębów oraz dostrzeżenie krwi podczas ich szczotkowania wpływa na łagodniejsze czyszczenie zębów, a co za tym idzie jeszcze słabszą higienę jamy ustnej. Prowadzi to zatem do jeszcze większego gromadzenia się drobnoustrojów oraz powstania trudniejszej w usunięciu płytki nazębnej.

Choroby przyzębia – leczenie

Metoda leczenia chorób przyzębia opiera się na usunięciu głównej przyczyny prowadzącej do rozwoju opisywanej jednostki chorobowej. Koniecznym zatem staje się usunięcie zalegającej płytki bakteryjnej oraz nagromadzonego kamienia nazębnego. Takie działanie jest wystarczające w przypadku obecności tylko pierwszej fazy rozwoju choroby. Po zabiegu leczniczym należy pamiętać o przestrzeganiu zasad prawidłowej higieny jamy ustnej, aby nie doprowadzić do ponownego rozwoju jednostki chorobowej.

W sytuacji gdy choroba jest bardziej zaawansowana, koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do likwidacji stanu zapalnego. Leczenie przeciwzapalne polega na usunięciu przyczyn choroby, a więc podjęcie działań takich jak w przypadku zapalenia dziąseł. Następnie wykonuje się czynności, których celem jest naprawa oraz regeneracja uszkodzonych elementów i struktur przyzębia. Wśród zabiegów tych wymienia się takie działania jak: gingiwektomię, kiretaże, a ponadto operacje płatowe. Czynności te wykonywane są przez lekarza specjalistę określanego jako periodontolog.

Choroby przyzębia – zapobieganie

W celu zapobiegania rozwoju opisywanej jednostki chorobowej należy przede wszystkim zainwestować w odpowiednią higienę jamy ustnej. Związane jest to z stosowaniem prawidłowej techniki szczotkowania zębów, a także przestrzeni między zębowych, nitkowaniem, a także stosowaniem płukanek oraz płynów antybakteryjnych. Ważną kwestią w tym obszarze są także regularne wizyty u lekarza stomatologa. Przeprowadzać należy także profesjonalne zabiegi higieny jamy ustnej w gabinetach stomatologicznych. Działania takie powinny być podejmowane raz na pół roku. Do czynności tych należy skaling oraz piaskowanie zębów. Przestrzeganie powyższych zasad uchroni przed niebezpieczeństwem rozwoju chorób przyzębia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *