Endoprotezy

Endoprotezy – implanty, czym są endoprotezy? Zabiegi wszczepienia

Endoprotezy w endoprotezoplastyce wymagają adaptacji do zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia prawidłowego modelu chodu, co pozwala pacjentowi odzyskać niezależność i pełną funkcjonalność w życiu codziennym, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia.

Endoprotezy

Wymiana stawu biodrowego jest chirurgiczną procedurą, w której naturalny staw pacjenta zastępuje protetyczny implant, czyli proteza stawu biodrowego. Operacja wymiany stawu biodrowego może być wykonana jako całkowita wymiana lub częściowa. Taka operacja jest zwykle prowadzona w celu złagodzenia bólu stawów lub w niektórych złamaniach biodra.

Całkowitą zamianę stawu biodrowego (całkowita endoproteza) obejmuje zastąpienie zarówno panewki i głowy kości udowej, przy jednoczesnej alloplastyce kości udowej. Wymiana stawu biodrowego jest obecnie jedną z najczęstszych operacji ortopedycznych, chociaż satysfakcja pacjenta krótko- i długoterminowa okazuje się być bardzo różna.

Endoprotezy – tło historyczne

Pierwszą endoprotezę stawu kolanowego wszczepiono w latach pięćdziesiątych XX w., a prace nad jej budową przeprowadzali m.in. Smith-Petersen, Waldius, Campbell. Protezy te miały konstrukcję zawiasową i w rezultacie często stawały się luźne. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pojawił się nowy typ protezy. W 1971 r. kanadyjski Frank H. Gunston we współpracy z Sir Johnem Charnleyem pracował nad nowym rodzajem protezy stawu biodrowego, złożonego z metalowej części udowej i panewki polietylenowej przymocowanej cementem.

Od tego czasu nastąpiła ciągła poprawa w oparciu o prowadzone badania nad poprawą konstrukcji endoprotezy, aby umożliwić jak najlepsze odbicie ruchu w naturalnym stawie, jak również pracę z materiałami użytymi w jego konstrukcji, tak aby uzyskań najlepsza biokompatybilność z ludzką tkanką. Opracowano wiele modeli protez. Obecnie najczęściej stosuje się dwa rodzaje: niezwiązaną protezę i protezy półzłączne, z zawiasem pełniącym funkcję tylnego więzadła krzyżowego tylnego.

Można wymienić wiele rodzajów protez umożliwiających obecnie indywidualne zastosowanie w odniesieniu do danego pacjenta, w tym także na przykład protezę jednoprzedziałową. Oba typy protez mają swoich zwolenników. Początkowe projekty bioder zostały wykonane z jednoczęściowego komponentu udowego i jednoczęściowego komponentu panewkowego. Obecne projekty mają trzpień kości udowej i oddzielną głowicę. Korzystanie z niezależnej głowy pozwala chirurgowi dostosować długość nóg (niektóre głowy osadza się mniej lub więcej na trzpieniu) i wybrać z różnych materiałów, z których jest uformowana głowa.

Endoprotezy

Nowoczesny element panewkowy składa się również z dwóch części: metalowej skorupy z powłoką do mocowania kości i oddzielnej wkładki. Najpierw umieszczona jest powłoka. Jej położenie można regulować w przeciwieństwie do oryginalnego projektu kubka cementowego, który jest mocowany w miejscu, gdy cement zostanie ustawiony. Po uzyskaniu odpowiedniego ustawienia metalowej powłoki chirurg może wybrać wkładkę wykonaną z różnych materiałów.

W celu zwalczania poluzowania spowodowanego odpadkami po zużyciu polietylenu, producenci biodra opracowali ulepszone i nowe materiały na wkładki panewkowe. Ceramiczne główki połączone z regularnymi wkładkami polietylenowymi lub wkładką ceramiczną były pierwszą znaczącą rewolucją. Opracowano również metalowe wkładki do połączenia z metalową główką. Najnowsze dane porównujące różne powierzchnie łożyska nie wykazały istotnych klinicznie różnic w ich działaniu. Stosowanie większych głów znacznie zmniejsza ryzyko zwichnięcia stawu biodrowego.

Kiedy obecnie dostępne są implanty, spiekane łodygi mają zazwyczaj lepszą trwałość niż nieuzbrojone łodygi. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w klinicznej skuteczności różnych metod obróbki powierzchniowej urządzeń bezcementowych. Nieuzbrojone pędy są wybierane dla pacjentów o dobrej jakości kości, która może wytrzymać siły potrzebne do silnego popychania pnia.

Urządzenia z cementem są zwykle wybierane dla pacjentów o złej jakości kościach, u których występuje ryzyko złamania podczas wstawiania pnia. Spękane łodygi są tańsze ze względu na niższe koszty produkcji, ale wymagają dobrej techniki operacyjnej, aby prawidłowo je umieścić. Nieuzbrojone łodygi mogą powodować ból przy aktywności nawet u 20% pacjentów w pierwszym roku po umieszczeniu, ponieważ kość dostosowuje się do urządzenia. Jest to rzadko spotykane w przypadku cementowanych pędów.

Endoprotezy – implanty

Implant protetyczny stosowany w wymianie stawu biodrowego składa się z trzech części: panewki, komponentu udowego i interfejsu stawowego. Rożne opcje istnieją dla różnych osób i wskazań. Ważne jest prawidłowe dobranie protezy. Badania kontrolne u pacjentów nie wykazały znacznego zmniejszenia stopnia zużywania się różnych typów implantów.

Implanty ceramiczne są jednak zdecydowanie bardziej kruche i mogą pękać po ich wszczepieniu. Głowice metalowe wykonane z kobaltu chromu są obrabiane na wymiar, a następnie polerowane w celu zmniejszenia zużycia wkładki gniazdowej. Głowice ceramiczne są gładsze od gładkich głowic metalowych, mają niższy współczynnik tarcia niż głowica z chromu kobaltowego i teoretycznie wolniej zużywają wkładkę gniazdową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *