Zapalenie szpiku kostnego

Zapalenie szpiku kostnego – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie szpiku kostnego przyjmuje postać chorobową która może dotyczyć zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. W przypadkach zapalenie szpiku kostnego u dziecka choroba zazwyczaj ma przeważnie podłoże infekcji bakteryjnej. Bardzo ważna w takim przypadku jest szybka diagnostyka i odpowiednio wcześnie wprowadzonego leczenia. Objawami zapalenia szpiku najczęściej spotykanymi są: gorączka, złe samopoczucie, ból oraz obrzęk w miejscu stanu zapalnego. W leczeniu stosuje się w większości przypadków antybiotykoterapię.

Szpik kostny

Szpik kostny jest to silnie ukrwiona tkanka o gąbczastej konsystencji, która znajduje się wewnątrz jam szpikowych kości. Szpik kostny zawiera także nerwy i naczynia chłonne.

Istnieje dwupodział szpiku kostnego na:
– szpik żółty,
– szpik czerwony.

Co charakterystyczne dla pierwszego z nich czyli szpiku żółtego znajdują się tam komórki tłuszczowe. Szpik ten nie produkuje żadnych elementów morfotycznych krwi.

Natomiast w szpiku kostnym czerwonym produkowane są najważniejsze składniki krwi takie jak:
– erytrocyty,
– leukocyty
– trombocyty.

U dzieci szpik kostny czerwony znajduje się we wszystkich kościach. W miarę wzrastania dziecka czerwony szpik kostny przekształca się w żółty. Dlatego też u dorosłych czerwony szpik kostny występuje jedynie w mostku, trzonach kręgów, kościach czaszki, żebrach, kościach miednicy i łopatkach oraz w nasadach kości.

Zapalenie szpiku kostnego – przyczyny

Nie ma jednoznacznych przyczyn zapalenia szpiku kostnego, są one w szczególności zależne od wieku.
I tak wśród młodych ludzi, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci zapalenie może być spowodowane zakażeniem bakteryjnym krwi. Znamienne jest to iż zapalenie szpiku kostnego atakuje głównie kości udowe i ramienne.

Zupełnie odmiennie niż u dorosłych gdzie w większości przypadków atakowany jest kręgosłup. Do zapalenia szpiku kostnego może dojść w skutek zabiegów chirurgicznych, przybyłych infekcji oraz licznych zakażeń.

Wśród osób które są podatne na zapalenie szpiku kostnego są w szczególności osoby z cukrzycą, jednak najbardziej zagrożeni są chorzy z ludzkim wirusem upośledzenia odporności, czyli z wirusem HIV.

Zapalenie szpiku kostnego – objawy

Tak jak nie ma określonego wieku w którym dochodzi do zachorowania tak samie ciężko stwierdzić jednoznaczne objawy choroby. Dlaczego? ponieważ są one bardzo różnorodne, tak samo jak początkowa faza jej rozwoju. Zaatakować może każdego, niemowlę, dziecko, dorosłego lub osobę w podeszłym wieku. Wśród charakterystycznych ale nie jednoznacznych objawów można zaobserwować w początkowym cyklu bardzo dużą różnorodność objawów. Choroba może zaatakować nagle i objawiać się dużym bólem lub jej stan początkowy może być bardzo łagodny, a sama choroba rozwija się dosyć wolno.

W niektórych przypadkach jedynym objawem choroby może być tylko gorączka. Nie występują tutaj poty lub dreszcze jak w wielu innych stanach zapalnych czy chorobach zakaźnych. Niestety wśród najbardziej dokuczliwych objawów wymienia się bardzo silny ból, zaczerwienienie i uczucie ciepła w miejscu zakażonym. Czasem ból może również promieniować w okolicach miejsca zarażonego bakterią gronkowca. Zapalenie szpiku kostnego to to równocześnie ból głowy, gorączka, która trwa kilka dni i bardzo często przypomina popularną gorączkę pięciodniową, dlatego najważniejsza jest konsultacja z lekarzem w celu odpowiedniej diagnozy choroby.

Wśród powikłań zapalenia szpiku kostnego wymienia się wiotkość stawów i słabość kości. Może powstać również ropny wyciek z miejsca zakażenia.

Zapalenie szpiku kostnegoWśród licznych powikłań do których może dojść w skutek zapalenia szpiku kostnego wymienia się miedzy innymi:
– charakterystyczne uczucie ciepła w zakażonym miejscu,
– obrzęk danego miejsca,
– trudności w poruszaniu się,
– ból i drażliwość w okolicach miejsca zagrożonego,
– złe samopoczucie,
– gorączka,
– konieczność amputacji narządu,
– przewlekłe zapalenie szpiku lub kości,
– dysfunkcje w pracy kończyn oraz stawów,
– trwałe inwalidztwo,
– rozprzestrzenianie się infekcji do otaczających tkanek lub krwiobiegu .

Konsekwencja powikłań może być zakażenie kości które może spowodować gromadzenie się ropy powodując ropień. Ropień może odwrócić potrzebną dopływu krwi do kości, tworząc stan przewlekłego zapalenia kości i szpiku, który może trwać wiecznie.

Zapalenie szpiku kostnego – leczenie

Podstawę leczenia zapalenia szpiku kostnego stanowi antybiotykoterapia która stanowi standardowe leczenie zapalenia szpiku. Podaje się je w leczeniu infekcji i zminimalizowania uszkodzenia kości i tkanek. Forma podawania antybiotyku jest dowolna. Lekarz decyzje o jej metodzie podawania może skonsultować z pacjentem. Dlatego antybiotyki mogą być podawane doustnie lub dożylnie. Niejednokrotnie niestety okazuje się iż leczenie zapalenia szpiku kostnego jest długotrwałe.

Oprócz stosowania w praktyce antybiotykoterapii możliwe jest stosowanie także innych metod które wykorzystywane są w zależności od zdrowia i stopnia zakażenia. Możliwe że lekarz w poważnym stadium podejmie decyzje o całkowitym usunięciu lub wymianie płyt, chirurgicznie wszczepionych protez lub szpilki a także zaleca się usunięcie chirurgiczne martwej tkanki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *