Hipoplazja serca lewego

Hipoplazja serca lewego – HLHS – leczenie, charakterystyka

Hipoplazja serca lewego – większość wrodzonych wad serca jest dla noworodków śmiertelna, ponieważ uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego. W przypadku noworodków, których dotyczy hipoplazja serca lewego – HLHS ryzyko to jest jeszcze większe. Wynika to stąd, że po wyjęciu dziecka z łona matki nie ma ono szans na normalne korzystanie z serca!

Hipoplazja serca lewego – HLHS – charakterystyka

Wada ta polega na niewykształceniu lewej komory serca w sposób prawidłowy. Lewa komora odpowiada za wyrzut krwi do aorty. Jej nieprawidłowe wykształcenie sprawia, że niemożliwy jest prawidłowy obieg krwi! Na chwilę obecną nieznana jest przyczyna powstania tej wady.

W łonie matki wada ta nie jest dla dziecka śmiertelna. Zawdzięcza się to obecności przewodu Botalla, który łączy serce dziecka z organizmem. W łonie matki dziecko nie wykorzystuje jeszcze w pełni swojego układu oddechowego. Oddychanie nie następuje z użyciem płuc, a przez organizm matki. Stąd też wada HLHS staje się śmiertelnym zagrożeniem w momencie przyjścia dziecka na świat.

Leczenie HLHS

Tę wadę serca można leczyć jedynie chirurgicznie. Na USG serca płodu jeszcze w czasie ciąży lekarz ma możliwość dostrzeżenia tej wady. Dzięki temu ciężarna ma szansę przygotować się na to, że natychmiast z jej łona dziecko trafi na stół operacyjny. Podczas operacji bardzo istotne jest nie dopuszczenie do zamknięcia przewodu Botalla. Stanie się on punktem zaczepienia do podtrzymania oddychania u noworodka.

Chodzi o to, by wytworzyć strukturę będącą zastępczym przewodem Botalla. Finalnie zmierza się do tego, aby wyeliminować obieg płucny. Jest to postępowanie niezwykle radykalne. Wymaga zatrzymania akcji serca i wprowadzenia noworodka w stan głębokiej hipotermii. Wyłącza się całkowicie zewnętrzny obieg krwi. Wykonanie shuntu z materiału sztucznego to pierwszy etap leczenia tej wady.

Kolejna operacja czeka dziecko w wieku około 6. miesięcy. W tym zabiegu eliminuje się całkowicie shunt. Po pomyślnie przeprowadzonym zabiegu drugim, planuje się trzeci zabieg w 1,5-5 roku życia dziecka. Te trzy etapy operacji maja na celu uzyskanie możliwie dobrego obiegu krwi w ciele dziecka.

Życie z HLHS

Opieka nad dzieckiem obarczonym wrodzoną wadą serca to nieustanny lęk o jego życie i zdrowie. Lęk ten zaczyna się od momentu wykrycia wady podczas ciąży. Pierwsze chwile dziecka to pierwsze zagrożenie jego życia i ciężka operacja. Ryzyko niepowodzenia tego zabiegu u tak małego pacjenta jest niestety ogromne, wynosi około 20%. Kolejne zabiegi to kolejne szanse na normalny rozwój. Niestety – również są obarczone dużym stresem o powodzenie zabiegu.

Bardzo istotne jest wykonywanie dokładnych badań prenatalnych u każdej ciężarnej. Umożliwia to wczesne wykrycie wad wrodzonych i zaplanowanie postępowania. Dziecko, które szczęśliwie przeżyło pierwszy zabieg, ma szansę na normalne życie. Oczywiście powinno ono być pod stałą opieką kardiologa. Musi unikać nadmiernej aktywności fizycznej i żyć ostrożniej niż rówieśnicy. Mimo wszystko – może prowadzić w miarę normalne, spokojne życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *