dziedziczenie schizofrenii

Dziedziczenie schizofrenii – geny a zachorowalność

Dziedziczenie schizofrenii – schizofrenia to ciężka choroba psychiczna. Przyczyn jej występowania naukowcy upatrują siew genach. Czy maja rację? Dotąd odkryto związek kilku genów ze schizofrenią. Ich mutacje wywołują zaburzenia w funkcjonowaniu neuroprzekaźników w mózgowiu. Często chorzy na schizofrenię wskazują osoby z bliskiej rodziny, które również cierpią na tę przypadłość. To jakoby potwierdza dziedziczność schizofrenii, a bez wątpienia podwyższone ryzyko wystąpienia zaburzenia w rodzinie.

Dziedziczenie schizofrenii

Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychiatrycznym diagnozowanym coraz częściej. Istotną choroby jest dezorganizacja psychiki chorego (rozszczepienie umysłu schizo-rozszczep i phren – umysł). Choroba upośledza całe życie, wszystkie funkcje organizmu. Z uwagi na powagę choroby naukowcy aktywnie poszukują przyczyn jej występowania, by skuteczniej zapobiegać jej rozwoju. Mimo wszystko wciąż nie jest znana jedna i pewna przyczyna schizofrenii.

Pod uwagę bierze się natomiast infekcje przebyte od życia płodowego, stosowanie substancji psychoaktywnych, stan emocjonalny i przeżycia pacjenta, traumy itp. jak również stres, rozchwianie nerwowe i tendencje do zaburzeń psychicznych na różnych etapach życia, zwłaszcza w dzieciństwie. W rozpoznaniu przyczyn nie pomija się genetyki i dziedziczenia, które potwierdza praktyka psychiatryczna.

Geny a zachorowalność

Na schizofrenię choruje około 1% populacji i jest to zachorowalność równomiernie rozłożona na całym globie. Stad tez wyklucza się czynniki środowiskowe i kulturowe jako przyczyny zachorowania. Naukowcy wymieniają gen COMT, kodujący enzym katecholo-o-metylotransferazy. Odpowiada on za metabolizm dopaminy, zaś mutacja wymienionego genu prowadzi do zaburzeń w działaniu neuroprzekaźnika dopaminy.

Innym genem o którym się mówi jest DISC1. Mutacja tego genu upośledza plastyczność mózgu prowadząc do zaburzeń psychicznych takich jak schizofrenia. Wymienia się również gen C4, którego mutacja rzekomo odpowiada za degradację połączeń międzyneuronalnych. Ciekawym spostrzeżeniem jest statystycznie częściej diagnozowana schizofrenia u kobiet, jak również wiek, w jakim się dokonuje rozpoznania choroby. Zwykle jest to wiek dorosły, dojrzały, rzadko stwierdza się chorobę u dzieci.

Diagnostyka choroby

Schizofrenię zdiagnozować można w drodze obserwacji psychiatrycznej. Jest to zaburzenie złożone i przybierać może rozmaite postaci, stad też trudno jest zweryfikować samodzielnie czy mamy symptomy schizofrenii czy to czego doświadczamy to zupełnie coś innego. Bez wątpienia jeżeli mamy w rodzinie osobę ze zdiagnozowaną schizofrenia warto jest się skonsultować ze specjalistą, bowiem ryzyko wystąpienia choroby u nas jest znacznie większe.

Niestety jak dotąd nie ma badań genetycznych które stwierdzałyby predyspozycje do schizofrenii lub tez ja wykluczały. Należy tez zwrócić uwagę na to, że schizofrenia może ale nie musi się uaktywnić, nawet jeśli mamy wszelkie tendencje genetyczne i nie tylko do jej posiadania. Genetyka i dziedziczenie schizofrenii nie przesądza o zachorowalności. Często inne zaburzenia psychiczne implikują zachorowania. I tak w grupie podwyższonego ryzyka są osoby chorujące na nerwice, autyzm, zaburzenia osobowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *