amnezja

Amnezja – ciężkie zaburzenie pamięci, przyczyny, rodzaje zaburzeń

Amnezja to jedno z najcięższych zaburzeń pamięci, w obrębie której wyróżnia się kilka typów między innymi amnezję wsteczną, następczą oraz psychogenną. Niepamięć znacząco utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym, aczkolwiek istnieją metody jej leczenia przychodząc pacjentom z pomocą.

Amnezja

Niepamięć zalicza się do jakościowych zaburzeń pamięci. Co ciekawe amnezja może dotyczyć całej pamięć lub wspomnieć z określonego okresu życia np. kilku dni lub miesięcy. Niepamięć nas denerwuje, kiedy usiłujemy sobie przypomnieć osobę lub miejsce, czy też to gdzie coś położyliśmy i za nic nie potrafimy tego zrobić.

Amnezja to o wiele poważniejsze zaburzenie, tym bardziej jest dokuczliwe. Podział amnezji zasadniczo wyróżnia amnezję wsteczna oraz następczą.

Amnezja wsteczna

Ten rodzaj amnezji jest najbardziej znany i popularny. Pacjent w wyniku zaburzenia traci pamięć dotyczącą zdarzeń z przeszłości. Rozmiar ubytku pamięci może być różny. Najczęściej dotyczy ściśle wyznaczonego okresu, w którym to nastąpiła przyczyna amnezji.

Nie jest o jednak typowy objaw bowiem może dochodzić do rozmaitych kombinacji ubytku pamięci jak wybiorczość zdarzeń np. co do osoby z której udziałem wiąże się wspomnienie lub też odległej przeszłości np. okresu studiów, czy pobytu w wojsku itp. Postać amnezji jest tym cięższa im szerszego okresu czasu dotyczy.

Niepamięć następcza

W tym wypadku pacjent doświadcza zaburzeń pamięci z okresu po wystąpieniu czynnika przyczynowego amnezji. W praktyce pacjenci doskonale pamiętają ubiegłe czasy, wszystkie wspomnienia nawet sprzed kilkudziesięciu laty jednak równocześnie nie zapamiętują podstawowych zwrotów bieżących i informacji dzisiejszych.

Przykładowo osoba z tym typem amnezji nie pamięta co jadła dzisiejszego ranka na śniadanie lub co powiedziała kilka chwil temu. Amnezja może przelatać się wsteczna z następczą. Uważa się iż bardziej obciążająca jest amnezja następcza, bowiem utrudnia codzienne funkcjonowanie człowieka.

Amnezja psychogenna

Zupełnie innym typem amnezji jest amnezja psychogenne, nazywana również dysocjacyjną. To zaburzenie o podłożu nerwicowym. Osoby z tym rodzajem zaburzenia porzucają swoje miejsce pobytu, dotychczasowe życie by zacząć wszystko od nowa, całkiem inaczej. Jednocześnie doświadcza niepamięci swej dotychczasowej tożsamości.

Niepamięć globalna

Amnezja globalna to szczególny rodzaj zaburzenia. Objawia się obszernymi ubytkami w pamięci. Charakterystycznym symptomem jest jednak to, ze po pewnym czasie zaburzenie samoistnie mija. Przyczyny tego stanu nie są rozpoznane i nie są tożsame z przyczynami pozostałych rodzajów amnezji.

Przyczyny zaburzenia pamięci

Rozmaite procesy patologiczne prowadzą do amnezji. Zwykle są to urazy głowy, zwłaszcza w obszarze mózgowia. Ponadto przyczyną amnezji jest też uszkodzenie tkanki nerwowej związane z choroba np. zapaleniem mózgu, udarem, niedotlenieniem lub nowotworem.

Może to być tez efekt terapii specyficznymi lekami jak benzodiazepin czy terapii elektrowstrząsami. Prócz tych przyczyn wymienia się też uraz psychiczny, kiedy umysł wypiera z pamięci obrazy, wspomnienia związane z danym wydarzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *