Czy zwolnienie lekarskie online może być wystawione z datą wstecz? Odpowiadamy!

L4 od lekarza można otrzymać nie tylko stacjonarnie, ale również przez Internet. Zarówno zwolnienie otrzymywane stacjonarnie, jak i zwolnienie lekarskie online mogą być wystawione pacjentowi z datą wstecz, jednak pod pewnymi warunkami. Co konkretnie należy wiedzieć o zwolnieniach L4 wystawianych pacjentom z datą wsteczną? Odpowiadamy!

Co to jest L4 i komu jest wystawiane?

Zwolnienie lekarskie L4 to dokument cyfrowy, który wystawiany jest w momencie czasowej niezdolności pracownika do świadczenia obowiązku pracy. Można otrzymać je w sytuacji, kiedy pracownik nie jest zdolny do pracy z przyczyn zdrowotnych, ewentualnie w przypadku, jeśli musi zapewnić opiekę członkowi rodziny. Zwolnienie lekarskie przysługuje wyłącznie tym pacjentom, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Można z niego skorzystać, jeśli w danym roku kalendarzowym pacjent jeszcze nie wykorzystał przysługującego limitu dni L4.

Zwolnienie lekarskie bierze się w uzasadnionych przypadkach, czyli w sytuacji, gdy faktycznie jest ono potrzebne. Należy bowiem liczyć się z możliwością kontroli wykonanej przez ZUS. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w czasie kontroli pacjent może mieć nieprzyjemności, w tym nawet stracić pracę i prawo do świadczeń chorobowych.

Zwolnienie lekarskie przez Internet – jak je otrzymać?

Biorąc pod uwagę, co to jest L4, lekarz nie musi wystawiać go wyłącznie w czasie wizyty stacjonarnej pacjenta w placówce medycznej. Dopuszczalne jest również zwolnienie lekarskie przez Internet, a przykładem strony, która umożliwia taką opcję jest L4Online.pl. Warunkiem otrzymania od lekarza zwolnienia L4 przez Internet jest kwalifikowanie się do niego – pacjent w opinii lekarza musi być zatem niezdolny czasowo do świadczenia obowiązków zawodowych. Otrzymując w ten sposób L4 od lekarza, nie trzeba zastanawiać się, jak sprawdzić do kiedy mam zwolnienie lekarskie, gdyż dokument zapisuje się cyfrowo dokładnie w ten sam sposób, co zwolnienia wystawiane pacjentom na wizycie stacjonarnej.

Aby otrzymać od lekarza zwolnienie lekarskie L4 przez Internet, należy przede wszystkim uzupełnić zgodnie z prawdą specjalnie przygotowany formularz medyczny. Pacjent odpowiada w nim na pytania dotyczącego swojego stanu zdrowia, a lekarz analizuje odpowiedzi pacjenta. Na podstawie zebranych w wywiadzie medycznym informacji lekarz jest w stanie podjąć decyzję o tym, czy pacjentowi L4 wystawi, czy też nie. Może zdarzyć się, że pacjent opłaci koszt usługi prywatnej, a zwolnienia od lekarza nie otrzyma, gdyż w opinii lekarza nie będzie się do niego kwalifikować.

Zwolnienie lekarskie online – czy można otrzymać z datą wstecz?

Lekarz wystawiający L4, w tym również zwolnienie lekarskie online, ma możliwość wypisania go z datą wcześniejszą niż dzień konsultacji z pacjentem. Zgodnie z prawem lekarz może wystawić zwolnienie L4 wstecz na nie więcej niż 3 dni, które poprzedzają badanie czy konsultację. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli pacjent nie czuje się na siłach, by zgłosić się od razu do lekarza, lub nie może dostać się do niego w dogodnym terminie. Wówczas nie trzeba tracić dni wolnego, czy też wykorzystywać urlopu na żądanie, które to mogą przydać się w przyszłości.

Jest jeden wyjątek, jeśli chodzi o wystawianie L4 wstecz. Dotyczy zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarzy psychiatrów. W przypadku tych zwolnień lekarskich możliwe jest otrzymanie L4 z datą wstecz znacznie przekraczającą wspomniane 3 dni. Ostatecznie to jednak lekarz zawsze podejmuje decyzję o tym, czy faktycznie takie zwolnienie jest zasadne do wystawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *