Bliźniaki syjamskie

Bliźniaki syjamskie – dlaczego dochodzi do zrośnięcia dzieci?

Bliźniaki syjamskie powstają na skutek nieprawidłowego podziału zapłodnionej komórki jajowej. W zdecydowanej większości przypadków dzieci rodzą się martwe bądź dochodzi do poronienia we wczesnym okresie ciąży. Zabiegi polegające na rozdzieleniu są możliwe wówczas, gdy maluchy nie mają wspólnych organów.

Bliźniaki syjamskie – dlaczego dochodzi do zrośnięcia dzieci?

Do zrośnięcia bliźniąt syjamskich dochodzi na skutek błędu genetycznego, którego rezultatem jest niecałkowity podział komórki jajowej. Bliźniaki syjamskie to zawsze bliźnięta jednojajowe. Powstają wtedy, gdy zapłodniona komórka jajowa ulega podziałowi z opóźnieniem, a więc po upływie 13 dni od zapłodnienia. Dwie identyczne kategorie komórek nie ulegają rozdzieleniu całkowitemu. Podkreślić należy fakt, że im później dojdzie do procesu podziału, tym więcej wspólnych organów będą miały dzieci.

Zabieg polegający na rozdzieleniu bliźniąt syjamskich to działanie niezwykle skomplikowane, natomiast ryzyko związane z niepowodzeniem wzrasta, w sytuacji, w które maluchy mają wspólne struktury wewnętrzne bądź też części ciała.

Bliźniaki syjamskie – jak długo żyją?

Niejednokrotnie bliźniaki syjamskie przychodzą na świat martwe bądź też dochodzi do poronienia we wczesnym etapie ciąży. Szacuje się, że takich przypadków jest od 40 do 86 procent. Bardzo trudno jest dokładnie określić liczbę szacunkową, gdyż najczęstsza obecność wskazanej wady genetycznej dostrzeżono w Indiach oraz krajach afrykańskich, a nie prowadzi się tam dokładnych statystyk.

Określa się, ze w Europie częstość powstawania takiej ciąży wynosi jak 1:33 000. Jednakże porody dzieci zdolnych do przeżycia udają się rzadziej, bo raz na 100 tysięcy urodzin. Uwzględniając, to czy dzieci mają właściwą liczbę organów wewnętrznych, podejmuje się działania zmierzające do rozdzielenia maluchów. Inne osobniki przeżywają wiele lat bez operacji rozdzielenia.

Bliźniaki syjamskie – najsłynniejsze bliźniaki syjamskie

Mimo że pierwsze prezentacje bliźniąt syjamskich mają swoje pochodzenie z Anatolii oraz datowane są na 6500 lat przed naszą erą, to jednak nazwa określonej wady pochodzi od XIX wiecznych braci z Syjamu, którzy wykorzystali swoją inność do zarabiania pieniędzy. Był to Chang oraz Eng, którzy przyszli na świat w roku 1811 i przeżyli razem 63 lata. Poślubili nawet córki pastora z Karoliny Północnej oraz dorobili się 22 zdrowych dzieci. W chwili, gdy jeden z braci przeszedł śmiertelny udar mózgu, drugi odmówił operacji rozdzielenia z bratem, co doprowadziło do tego, że zmarł kilka godzin później.

Bliźniaki syjamskie z Polski

Najbardziej znany przypadek bliźniąt syjamskich z Polski to siostry Daria oraz Olga z Janikowa, które były zrośnięte miedzy innymi częścią kręgosłupa. Dziewczynki przyszły na świat w roku 2003, natomiast do operacji rozdzielenia doszło w 2005 roku. Operacja była możliwa do przeprowadzenia dzięki wsparciu finansowemu króla Arabii Saudyjskiej i opiece medycznej w saudyjskiej klinice. Operacja rozdzielenia przeszła pomyślnie, dzięki czemu dzieci funkcjonują prawidłowo.

Bliźniaki syjamskie – rodzaje

Wskazać trzeba, że rodzaje połączeń ciał bliźniąt syjamskich są różnorodne, dlatego biorąc pod uwagę stopień zrośnięcia dzieci wpływa na możliwość ich funkcjonowania oddzielnie.

W przypadku, gdy dzieci zrośnięte są za pośrednictwem klatki piersiowej, przepony oraz nadbrzusza mogą mieć wspólne struktury układu pokarmowego, serca, a także wątroby. Bliźnięta, które połączone zostały pępkiem, nadbrzuszem, a ponadto wyrostkiem mieczykowatym mogą mieć takie same elementy układu moczowego, pokarmowego, a także dróg żółciowych i wątroby. Zrośnięcie pośladkami, kością krzyżową, ogonową, spowoduje, że dzieci będą miały wspólny układ moczowy, przewód pokarmowy oraz układ nerwowy. Bliźnięta połączone zatokami żylnymi, a także czaszką mają wspólny układ nerwowy.

Bliźnięta syjamskie różnicowane są na dwie kategorie, a mianowicie:

  • arytmetyczne, określane także jako heteropagus,
  • symetryczne, czyli diplopagus.

Bliźnięta zrośnięte symetrycznie mają najczęściej wspólną część brzuszną, krzyżowo-lędźwiową, bądź połączone są głowami. Takie rodzeństwo jest w stanie urodzić się żywe oraz dawać sobie radę w późniejszym rozwoju. Przykładem są znani bliźniacy syjamski, wśród których najbardziej znany jest Chan oraz Eng Bunker, którzy urodzili się w Syjamie (od nich pochodzi nazwa bliźnięta syjamskie). Dożyli oni wspólnie wspaniałego wieku (63 lata). Obecnie lekarze mogą skutecznie rozdzielić połączone ze sobą bliźniaki syjamskie. Zabiegi takie są niezwykle kosztowne, a także bardzo skomplikowane. Jednakże zdarza się, że kończą się pełnym sukcesem.

Natomiast bliźnięta asymetryczne to takie, w przypadku których jeden z osobników jest mniejszy, a jego funkcjonowanie uzależnione jest od drugiego. Taki rodzaj płodu nazywany bywa pasożytniczym bądź też pasożytem. Co więcej, może także znajdować się poza ciałem większego płodu bądź też w jego wnętrzu. Fetus in fetu, a więc płód znajdujący się wewnątrz płodu występuje bardzo rzadko. Jest to modyfikacja o charakterze patologicznym. Dlatego też płód taki należy usunąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *