Płodowy zespół alkoholowy

Płodowy zespół alkoholowy – wpływ alkoholu na ciążę

Alkoholowy zespół płodowy (FAS), to połączenie wad genetycznych, neurologicznych oraz fizycznych, jakie powstały w efekcie wystawiania nienarodzonego także dziecka na oddziaływanie alkoholu. Chociaż dzieci z FAS mogą charakteryzować się specyficznym wyglądem, rozwijać się z opóźnieniem (fizycznie oraz umysłowo) i mieć symptomy pochodzące z uszkodzenia ośrodkowego systemu nerwowego, zidentyfikowanie owej dolegliwości nie należy do najprostszych. Żeby mieć gwarancję, iż wady widziane u noworodka lub starszego dziecka i jego charakterystyczny wygląd pochodzą z alkoholowego zespołu płodowego, należy mieć poparte potwierdzenie narażenia go na alkohol w życiu płodowym.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) występuje w efekcie częstego spożywania alkoholu poprzez przyszłą mamę. Nie ma jednakże szczegółowych danych, jaka ilość alkoholu powoduje ową wadę. Okazjonalne wypijanie alkoholu może spowodować FAE (Fetal Alcohol Effects) – dziecko ma wówczas takie same objawy jak w wypadku FAS, ale o niższym nasileniu. U dzieci kobiet ciężarnych popijających alkohol sporadycznie mogą pojawić się tymczasem objawy FAS połączone tylko ze sferą intelektualną (symptomy fizyczne nie występują). To jedna spośród niewielu wad genetycznych dziecka, na jaką mama ma pełny wpływ: aby dziecko nie cierpiało z powodu alkoholowego zespołu płodowego, starczy po prostu nie pić alkoholu. Właśnie tyle. Należałoby wziąć to sobie do serca.

Wpływ alkoholu na ciążę

Alkohol to substancja, jaka z łatwością przedostaje się poprzez łożysko do płodu. Oddziałuje on na rozwój zarodka, niszczy umysł oraz blokuje odpowiedni rozwój dziecka. W wypadku ogromnych ilości, alkohol w ciąży może spowodować do śmierci płodu. Zespół Alkoholowy płodu jest nieuleczalny. Więc należałoby zastanowić się, czy alkohol w ciąży jest rzeczywiście potrzebny kobiecie. Syndrom FAS, na pewno nie pojawi się, gdy kobieta nie wypijała alkoholu w okresie ciąży. Prócz symptomów dokładnie połączonych z uszkodzeniem mózgu dziecka. Zespół Alkoholowy wywołuje również pojawienie się tzw. „zaburzeń wtórnych” u dziecka. Wszelkie owe schorzenia pochodzą nie ze złej woli, lecz ze zniszczeń oraz zmian mózgu osoby dotkniętej FAS, zwłaszcza gdy schorzenie nie zostało rozpoznane oraz leczone.

Jak funkcjonują dzieci z FAS (symptomy wtórne)?

Dzieci z FAS funkcjonują odmiennie aniżeli ich rówieśnicy. Niezwykle niejednokrotnie mają trudności z gromadzeniem danych, wiązaniem kolejnych danych z wcześniejszymi doświadczeniami. Mają także kłopoty z pamięcią – szczególnie krótką – ową, jaka pozwoli funkcjonować w normalnym życiu. Dzieci z FAS zapominają o głównych życiowych potrzebach oraz obowiązkach, mają trudności z zapamiętaniem daty narodzenia bądź miejsca zamieszkania, nie umieją dobrze stosować uzyskanych danych. Dzieci z syndromem FAS mają również kłopoty z myśleniem abstrakcyjnym, myśleniem przyczynowo-skutkowym, fantazją, uogólnianiem, poczuciem czasu. To niewątpliwie powoduje, iż mają kłopoty z nauką.

FAS: symptomy

Symptomy FAS to niezliczone schorzenia fizyczne oraz emocjonalne. Nie każdy alkoholowy zespół płodowy przejawia wszelkie klinicznie zauważone symptomy. W najgorszym stanie są dzieci, jakie mają tak nazywany pełnoobjawowy alkoholowy zespół płodowy (pełnoobjawowy FAS). Pełnoobjawowy FAS dotyka 10 procent dzieci, jakich mamy w ciąży wypijały alkohol. Symptomy asystujące FAS są niezwykle liczne. Można je rozłożyć na przykład na fizyczne oraz psychiczne. Psychiczne symptomy alkoholowego zespołu płodowego wiążą się jednakże dokładnie z fizycznymi – w ogromnej mierze są wywołane naruszeniami układu nerwowego.

Leczenie dzieci z FAS

W wypadku FAS wczesne rozpoznanie ma znaczenie. Gdy dziecko zostanie dobrze rozpoznane, będzie dobrze leczone oraz zostanie objęte odpowiednią opieką psychologiczną oraz rodzicielską, ma szansę wyrosnąć na dobrze działającego w społeczeństwie, spełnionego, uśmiechniętego człowieka. Jednakże osiągnięcie owego będzie dla niego trudniejsze aniżeli dla osób zdrowych.

Jak przeciwdziałać FAS?

Ważnym działaniem w prewencji i przeciwdziałaniu alkoholowemu zespołowi płodowemu jest edukacja. Ginekolog i położna winni na wczesnym etapie przedkoncepcyjnym uświadamiać własne pacjentki o konsekwencjach jakie niesie za sobą kosztowanie alkoholu w ciąży. Dojrzewająca komórka jajowa w organizmie przyszłej mamy może być narażona na efekty oddziaływania alkoholu nim zostanie zapłodniona. To samo dotyczy panów, jako że mechanizm spermatogenezy trwa blisko dwa miesiące.

W celu przeciwdziałania uszkodzeniu materiału genetycznego poprzez oddziaływanie alkoholu należy zaprzestać picia trunków. Co najmniej trzy miesiące przed przewidywanym zajściem w ciążę. FAS to nadal obecny kłopot. Społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma dawki alkoholu bezpiecznej dla kształtującego się zarodka. W mediach mówi się o efektach wypijania alkoholu w czasie rozrodczym. Pośród ludzi stale jest przeświadczenie, iż „kieliszek wina na uroczystości rodzinnej” nie wpłynie niekorzystnie na dziecko. Przyszła mama winna być świadoma, iż ma pełny wpływ na wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego u własnego dziecka. A także może mu w 100% zapobiec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *