Długość szyjki macicy w ciąży

Długość szyjki macicy w ciąży – dlaczego jest ważna?

Długość szyjki macicy w ciąży powinna być systematycznie poddawana kontroli. Jest to ważny aspekt, gdyż jej skracanie może doprowadzić do przedwczesnego porodu. Szyjka macicy jest dolnym fragmentem macicy przechodzącym w twardy lejek. W przypadku kobiety, która nie znajduje się w stanie odmiennym, światło w obszarze szyjki macicy jest małe.

Szyjka macicy jest elementem, który jest praktycznie całkowicie zamknięty. Pozwala na wydostawanie się krwi menstruacyjnej na zewnątrz, a także dostanie się nasienia do środka. Co jest niezbędnym czynnikiem w procesie zapłodnienia. Kobiety, które są w ciąży, doświadczają wielu zmian w swoim organizmie. Ma to odzwierciedlenie również w kształcie szyjki macicy.

Jakie ma znaczenie ma szyjka macicy w ciąży?

Szyjka macicy jest strukturą, która łączy pochwę z macicą. Jej zadanie polega na zapewnieniu możliwości przedostania się do macicy spermy, odpływu dla krwi menstruacyjnej, a także ochrony płodu podczas ciąży. Szyjka wyróżnia się kształtem chroniącym przed niebezpieczeństwem przedwczesnego wydostania się płodu. Kobieta znajdująca się w normalnym stanie ma szyjkę macicy o długości od 3 do 5 cm. Jednakże kształt oraz twardość ulegają modyfikacji w odpowiedzi na dzień cyklu miesięcznego. Szyjka może charakter całkowicie zamknięty lub nieznacznie otwarty. Cykl miesięczny wpływa także na wydzielanie przez nią śluzu. Zmiany zachodzące w obszarze szyjki macicy są możliwe do zaobserwowania z wykorzystaniem badania palpacyjnego (dotykowego), które wykonywane jest samodzielnie.

Długość szyjki macicy w ciąży – pierwszy okres po zapłodnieniu

W sytuacji, gdy dojdzie do zapłodnienia, ciało kobiety ulega modyfikacjom, gdyż przygotowuje się do wydania dziecka na świat. Określone zmiany są również dostrzegalne w obszarze szyjki macicy. W początkowym etapie dochodzi do jej zasklepienia oraz wypełnienia śluzem, który jest elementem chroniącym płód przed niebezpieczeństwem przedostania się bakterii. Wskazane działanie zapewnia także ochronę przed wydaleniem płodu przez organizm kobiety.

Prawidłowy przebieg ciąży objawia się tym, że szyjka macicy praktycznie do końca jest twarda oraz długa. Po zasklepieniu ujścia szyjki przez czop śluzowy dalsze zmiany zachodzące w jej obszarze pojawiają się dopiero w trzecim trymestrze.

Długość szyjki macicy w ciąży – jakie są normy?

Normalna długość szyjki macicy mieści się w przedziale od 2,5 do 3 cm. W przypadku ciąży powinna zamykać się w zakresie od 3 do 5 cm. Gdy szyjka macicy jest krótsza od zaprezentowanych wskazań stanowi to informację o jej niewydolności w ciąży. Wówczas konieczne staje się podjęcie odpowiednich działań zabiegowych polegających na przywróceniu jej właściwej długości.

Długość szyjki macicy jest elementem, który powinien być badany przez ginekologa podczas wizyty. Działania kontrolne są czynnością niezbędną. Skrócenie szyjki macicy w drugim bądź trzecim trymestrze ciąży może doprowadzić do przedwczesnego porodu, a nawet poronienia.

Innym ważnym aspektem jest także twardość szyjki macicy, a ponadto także jej szczelność. W tym przypadku specjalista zaleca wykonanie stosowanego badania w 23 tygodniu ciąży. Jest to istotne, gdyż to właśnie w tym okresie mogą pojawić się pierwsze znaczące odkształcenia. Modyfikacje zachodzące w drogach rodnych między 27 a 40 tygodniem ciąży należą do zjawisk normalnych. Dlatego też krótsza szyjka macicy w tym okresie nie musi oznaczać sytuacji alarmującej. Istotne są tutaj także czynniki osobnicze. W związku z tym decyzja o dalszym działaniu uzależniona jest od specjalisty.

Miękka szyjka macicy w okresie ciąży

Ciąża z normalnym przebiegiem charakteryzuje się tym, że szyjka macicy ulega znaczącemu skracaniu oraz spulchnianiu w okresie trzeciego trymestru. Uwieńczeniem jest rozwarcie, w którego rezultacie dochodzi do wydalenia czopu śluzowego. Wówczas organizm kobiety przygotowuje się do porodu. Takie działanie przyczynia się do udrożnienia drogi przyjścia malucha na świat.

Długość szyjki macicy w ciąży – skracanie szyjki jako niebezpieczeństwo przedwczesnego porodu

Podkreślić należy fakt, że w drugim, a także w trzecim trymestrze ciąży może wystąpić przedwczesne skracanie szyjki macicy, Fakt ten spowodowany przez zwiększający się oraz napierający płód. Szyjka macicy staje się wówczas miękka, a co w konsekwencji przyczynia się do jej osłabienia. Zaprezentowana sytuacja jest łatwa do rozpoznania, gdyż wtedy również odczuwane są skurcze, plamienia, a także dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Obecność takiego zjawiska przed 32 tygodniem ciąży sprawia, że przedwczesny poród jest bardzo niebezpieczny dla dziecka, gdyż narządy nie zostały jeszcze w pełni wykształcone. Dlatego tak istotne jest wczesne wykrycie skrócenie szyjki macicy. Dzięki temu można zastosować działania, które ochronią przed przedwczesnym porodem.

Podsumowując, zauważyć należy, że skrócenie szyjki macicy może być wynikiem urazów, wad wrodzonych, a ponadto zmian o charakterze hormonalnym. Mogą one wystąpić na skutek przeprowadzonych w przeszłości zabiegów polegających na łyżeczkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *