Tokofobia

Tokofobia – przyczyny, objawy leczenie tokofobii. Co to jest tokofobia?

Tokofobia to strach przed porodem i przed ciążą (jakiej bezpośrednim wynikiem jest poród). Tokofobia niejednokrotnie jest podstawą doboru poprzez kobietę porodu poprzez cesarskie cięcie bądź decyzji o niebyciu w ogóle matką. Strach przed porodem pojawia się u blisko 10% pań, tymczasem pośród pań w ciąży kłopot tenże dotyczy blisko 6-10% przyszłych matek. Tokofobia zaliczana jest jako fobia szczególna, więc taka, w jakiej strach spowodowany jest poprzez dany element bądź sytuację.

Co to jest tokofobia?

Tokofobia jest typem fobii społecznej oraz jak każda odmienna fobia ma specjalny obraz kliniczny, jest odmiennie postrzegana poprzez każdą kobietę. U poniektórych powoduje po prostu strach oraz lęk niewielkiego rzędu, natomiast u pozostałych prowadzi do tak histerycznego zachowania, iż w sytuacji pojawienia się dyskomfortu porodowego położnica w żaden sposób nie kooperuje. A co najistotniejsze, poziom lęku tworzony podczas porodu podnosi zagrożenie powikłań okołoporodowych oraz gorszego stanu dziecka. Tokofobia nie stanowi zasadniczego wskazania do cięcia cesarskiego, jednakże w wypadku jej rozpoznania oraz spostrzeżenia braku współpracy ciężarnej przy porodzie naturalnym robi się niejednokrotnie zwykłe cięcie cesarskie.

Podstawy tokofobii

Za podstawową podstawę rozwoju owej dolegliwości uważa się zajście w niechcianą ciążę. Kobieta, jaka nigdy nie wyobrażała sobie siebie w roli mamy, z dnia na dzień musi zmienić własne życie. Gdy w dodatku nie może liczyć na pomoc partnera oraz bliskich, jeszcze bardziej boi się zbliżającego się porodu, natomiast jej symptomy lękowe zwiększają się. Odmienną podstawą jest skomplikowana sytuacja materialna ciężarnej.

Brak pieniędzy, stałej pracy lub swego mieszkania powoduje obiekcje dotyczące zapewnienia dziecku właściwych warunków. Nowoczesnym paniom nie pomagają również wszechobecne, niejednokrotnie tragiczne, relacje z porodówek, krytyka opieki oraz warunków na oddziałach położniczych i opowieści matek oraz babć, jakie doświadczały nieprzyjemnych sytuacji podczas porodu. Należałoby wiedzieć, iż symptomy tokofobii mogą się również pojawić u pań, jakie w historii doznały molestowania seksualnego bądź teraz doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony partnera.

Symptomy

Głównym symptomem tokofobii jest niezwykle ogromny strach przed ciążą oraz porodem. W poniektórych wypadkach jest on tak ogromny, iż kobieta unika kontaktów fizycznych, nie wierząc w 100% żadnej formie antykoncepcji bądź równocześnie wykorzystuje parę form bronienia się przed nieplanowaną ciążą. W wypadku zajścia w ciążę, pacjentki z tokofobią wybierają poród poprzez cesarskie cięcie, chociażby gdy nie ma do niego zaleceń. Gdy dojdzie do zapłodnienia, pacjentka z tokofobią czuje ogromny ból emocjonalny poprzez pełny czas trwania ciąży.

Jej strach okazuje się koszmarami sennymi. A także powracającymi myślami o niebezpieczeństwach podczas ciąży oraz w trakcie porodu. Niepokojem, zdenerwowaniem, atakami histerii, przypadłościami somatycznymi (na przykład kołataniami serca, bólami brzucha oraz głowy, poczuciem duszności) i schorzeniami uwagi. Kobieta z tokofobią histerycznie boi się porodu. Nie jedynie dyskomfortu z nim połączonego, lecz również także owego, iż coś w jego trakcie pójdzie nie tak. Skutkując rozstrojem jej zdrowia, i chociażby śmiercią. Wyobraża sobie możliwe scenariusze oraz bezpośrednio umiera ze strachu na samą myśl o oczekującej ją akcji porodowej.

Tokofobia (strach przed porodem): leczenie

Działania zdrowotne u pacjentek z tokofobią obejmują dwie podstawowe techniki: psychoterapię i farmakoterapię. Pierwsza spośród nich gra funkcję główną. Skupia się ona na poznaniu centrum kłopotu, i potem na pomocy pacjentce w uporaniu się z nim. Leczenie farmakologiczne tokofobii stosowane jest właściwie dopiero wówczas, kiedy u kobiety współistnieją pozostałe kłopoty. Kłopoty połączone ze zdrowiem umysłowym, takie jak np. depresja.

Ważne jest tu zaznaczenie, iż w razie konieczności wykorzystania środków u ciężarnej. Bardzo istotny jest odpowiedni wybór środka antydepresyjnego – kierować się należy tymże, jakie preparaty są bezpieczne dla zdrowia rozwijającego się dziecka. W opiekę nad pacjentką z tokofobią zaangażowany winien być nie jedynie psychiatra lub psychoterapeuta, lecz także położnik. Kolejny z lekarzy będzie w stanie skonfrontować z rzeczywistością niepokojące pacjentkę stresy. Np. objaśnić, czy powikłania, jakich ona się boi, faktycznie mogą jej zagrażać.

Ponadto położnik wiedzący o strachu przed porodem u własnej podopiecznej, będzie mógł ją objąć wyjątkową opieką. Jest do wyjaśnienia również jeden element dotyczący wykonywania cięć cesarskich na życzenie u pań z tokofobią. Takiej praktyki jako postępowania rutynowego, chociażby w wypadku występowania u pacjentki dużego strachu przed porodem, niewątpliwie nie winno się polecać.

Tokofobia – zaświadczenie

Tokofobię twierdzi specjalista psychiatra. Wydaje on właściwe zaświadczenie, jakie należy pokazać ginekologowi. To ginekolog-położnik, w podłożu o opinię specjalisty pozostałej specjalizacji, podejmuje finalnie decyzję o cesarskim cięciu. Samo określenie poprzez psychiatrę tokofobii u pacjentki nie rozstrzyga finalnie, iż w jej wypadku poród siłami natury nie będzie realny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *