Depresja nawracająca

Depresja nawracająca – przyczyny, symptomy oraz leczenie

Depresja nawracająca określana jest inaczej mianem choroby afektywnej jednobiegunowej. W tym przypadku symptomy obniżonego nastroju występują przemiennie, a następnie ustępują, ulegając okresowej remisji. Nawroty depresji rodzą niebezpieczeństwo pojawienia się następnego epizodu, którego doświadczenie będzie bardzej dotkliwe. Jakie działania należy podjąć w przypadku depresji nawracającej?

Depresja nawracająca należy do form zaburzeń o charakterze depresyjnym. Wyróżnia się ona niejednorodnym przebiegiem. Okresy pozytywnego samopoczucia przerywane są epizodami obniżonego nastroju. Co więcej, każdy następny stan depresyjny związany jest z bardziej nasilonymi symptomami.

Bardzo dużym niebezpieczeństwem związanym z depresją nawracającą jest ryzyko samobójstwa. Szacuje się, że blisko 20% osób dotkniętych określonym rodzajem depresji odbiera sobie życie.

Depresja nawracająca – przyczyny

Wyróżnia się następujące przyczyny depresji, w tym także depresji nawracającej:

  • biologiczne – w tej grupie wskazuje się czynniki o charakterze genetycznym, nieprawidłowości związane z neurotransmisją w mózgu, uzależnienia, a także choroby przewlekłe,
  • społeczne oraz kulturowe – brak pomocy i wsparcia, trudności zawodowe, samotność,
  • psychologiczne – doświadczenie stresujących oraz traumatycznych wydarzeń w życiu, problemy w relacjach z innymi ludźmi.

Wskazane elementy najczęściej występują jednocześnie, a także wywierają na wzajemny wpływ na siebie.

Depresja nawracające – jakie symptomy choroby należy wskazać?

Symptomy świadczące o depresji nawracającej są podobne do tych, które występują w przypadku dużego epizodu depresyjnego. Różnice pomiędzy nimi wynikają ze stopnia nasilenia choroby. Osoba dotknięta schorzeniem może przez jakiś czas doświadczać odczuć związanych z obniżonym nastrojem. Proces leczniczy doprowadzi jednak do tego, że samopoczucie ulegnie poprawie. Jednakże jest to tylko stan czasowy, gdyż objawy depresji powrócą i to z jeszcze większą siłą. Podkreślić należy fakt, że każde następne symptomy są znacznie mocniejsze, a także trudniej jest poradzić sobie z nimi. Człowiek doświadcza sporych wahań nastroju, a jego życie zaczyna przypominać sinusoidę, gdyż okresy pozytywnego lub umiarkowanego samopoczucia przeplatane są z momentami depresyjnymi.

Niebezpieczeństwo powrotu choroby jest większe z każdym przeżytym epizodem depresyjnym. Uwzględniając pierwszy pojedynczy epizod depresyjny, u połowy pacjentów choroba ta ulega całkowitej remisji i nie wraca. W przypadku, gdy dochodzi do kolejnego momentu depresyjnego, prawdopodobieństwo wystąpienia następnego kształtuje się już na poziomie 70 procent. Trzeci epizod zapewnia 90 procentowe szanse przejścia przez kolejną próbę zmagania się z depresją.

Depresja nawracająca – diagnostyka

Potwierdzenie depresji nawracającej jest możliwe do stwierdzenia, w przypadku gdy osoba chora:

  • doświadczyła w swoim życiu co najmniej 2 momentów depresyjnych,
  • nie miała nigdy symptomów maniakalnych (hipomanii, manii),
  • nie przeżywała nigdy stanów euforii, ekstatycznych (depresja przeplatana okresami umiarkowanego nastroju).

W sytuacji, gdy dojdzie do stwierdzenia u pacjenta obecności przynajmniej jednego epizodu manii, to stanowi to istotną informację wskazującą na zaburzenia afektywne o charakterze dwubiegunowym (ChAD). Taki stan nie jest depresją nawracającą.

Porównując te dwie choroby, określić należy, że depresja nawracająca jest schorzeniem, w którym zmiany samopoczucia zwracane są tylko w stronę jednego bieguna, dlatego też określana jest mianem zaburzenia afektywnego jednobiegunowego. Natomiast choroba dwubiegunowa objawia się przez naprzemienne epizody depresyjne, a także maniakalne (dwa bieguny). Stąd też wzięła się nazwa tego schorzenia.

Depresja nawracająca – sposoby leczenia

Depresja nawracająca jest takim rodzajem schorzenia, w którego przypadku bardzo trudno jest osiągnąć całkowitą remisję jednostki. Leczenie przy wykorzystaniu preparatów antydepresyjnych niejednokrotnie nie zapewnia efektów, które pozwolą ochronić się przed wystąpieniem następnego epizodu depresyjnego. Pewne szanse na satysfakcjonujące rezultaty zwiększają się wówczas, gdy pacjent przyjmuje środki antydepresyjne przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zależność ta wynika z tego, że tyle najczęściej wynosi minimalny czas kuracji. Jednakże o całkowitym czasie leczenia decyduje specjalista.

Depresja nawracająca – jakie wyróżnia się grupy ryzyka?

W tym aspekcie podkreślić należy fakt, że na ryzyko związane z wystąpieniem depresji nawracającej najbardziej narażone są osoby, które ukończyły 50 rok życia. Co więcej, każda kolejna dekada życia rodzi niebezpieczeństwo ujawnienia się następnego epizodu depresyjnego. Określony rodzaj schorzenia najczęściej dotyczy płci pięknej. Depresja nawracająca powiązana jest także z czynnikami o charakterze genetycznym (przy pokrewieństwie pierwszego stopnia).

Prawdopodobieństwo pojawienia się depresji nawracającej u potomka osoby chorej wynoszą około 15-30 procent. Ponadto, elementem, który może przyczynić się do ujawnienia określonej jednostki chorobowej, może być doświadczenie związane z bardzo stresującym wydarzeniem, na przykład wypadkiem, chorobą, śmiercią ukochanej osoby, zwolnieniem z pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *