demencja pourazowa

Demencja pourazowa – przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Demencja pourazowa to częste powikłanie. Często nawet niepozorny, lekki uraz, wypadek może powodować poważne skutki. Urazy głowy są bardzo niebezpieczne bowiem mogą prowadzić między innymi do demencji pourazowej i innych objawów neurologicznych. W wyniku urazu może dojść do czasowej utraty zdolności uczenia się, pamięci, czy koncentracji, kontroli mózgu.

Demencja pourazowa

Demencję pourazową określa się również mianem bokserskiej. Nie bez przyczyny ta nazwa jest zastosowana, bowiem liczne ciosy na ringu, zwłaszcza w głowę powodują właśnie demencję. Przyczyną wystąpienia demencji pourazowej wcale nie musi być walka, czy bójka ale nawet niewielki upadek na głowę, uderzenie w potylicę.

Przyczyną bezpośrednią wystąpienia schorzenia jest uszkodzenie tkanki mózgu, nerwów lub, i naczyń krwionośnych oraz membran. Gdy dochodzi w mózgu do naruszenia struktur czaszki demencja jest niemalże nieuchronna. Tego typu uszkodzenia nawet w wersji mikro mogą wpływać na zaburzenie funkcji mózgu.

Niestety nie po każdym urazie i uszkodzeniu mózgu jest szansa na przywrócenie dawnej sprawności. Zwłaszcza jest to trudne gdy stworzy się w obrębie mózgu krwiak lub też wda się infekcja, zgromadzi płyn itp.

Demencja pourazowa – najczęstsze przyczyny

Zwykle do urazów głowy powodujących demencję pourazową dochodzi w wyniku wypadków drogowych lub pobicia, postrzelenia bądź w drodze upadku. Nie rzadko do urazów przyczynia się sport ekstremalny, sporty walki, w tym boks. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim dzieci, których mózg nie jest dostatecznie chroniony przez czaszkę.

Dzieci nierzadko podejmują ryzykowne zachowania np. na rowerze, czy podczas wspinaczki na placu zabaw. Kolejną grupę osób zagrożonych urazami stanowią seniorzy, którzy doznają zachwiania równowagi i często upadają. Następną potencjalna grupą są ofiary przemocy bez względu na wiek.

Demencja pourazowa – objawy demencji pourazowej

Lista objawów demencji pourazowej jest bardzo rozbudowana, jednak mówimy o niej niezależnie od tego ile objawów pacjent reprezentuje, może być to kilka lub kilkanaście. Najczęściej występuje obserwowane otępienie w postaci obniżenia zdolności umysłowej. Ponadto dostrzega się drżenia w spoczynku jak i podczas wykonywania prostych czynności.

Chory automatycznie redukuje swą aktywność, także w zakresie mimiki i mowy ciała. Zdarza się iż mowa staje się niewyraźna i bełkotliwa, występuje sztywność mięśni i trudność w utrzymaniu pozycji stojącej, wyprostowanej postawy ciała bez podparcia. Objawem demencji jest brak koncentracji, spowolnienie myśli, drażliwość, wahania nastroju z tendencją do zachowań impulsywnych.

Mogą też pojawiać się bóle głowy, zawroty, apatia i bezsenność. W cięższych przypadkach może dojść agresja niczym nieuzasadniona, zachowania nieadekwatne do sytuacji jak też zaburzenia pamięci długotrwałej z amnezja włącznie. Objawy demencji rozpoznać można nawet dopiero po wielu latach, chociaż zazwyczaj są widoczne od razu po wypadku lub na przestrzeni pierwszego miesiąca.

Demencja pourazowa – diagnoza

Podstawą w diagnozie jest wywiad lekarski pozwalający oszacować ryzyko względem okoliczności urazu. Wykonuje się także badania obrazowe tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz EEG. Brak diagnozy lub jej zignorowanie oraz zbagatelizowanie potrzeby leczenia może prowadzić do wystąpienia licznych powikłań. Wśród nich jest depresja, epilepsja, fobie i manie oraz psychozy, również myśli samobójcze.

Rodzaj terapii i leczenia zależy od urazu i zmian jakie zaszły w jego skutek w mózgu. Gdy uszkodzenia są niewielkie nie jest potrzebny zabieg chirurgiczny. Zazwyczaj stosowane są leki usprawniające pracę mózgu i stymulujące jego regenerację. Zwykle stosuje się też leki na redukcję przykrych dolegliwości fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *