mity o ADHD

Mity o ADHD – agresja, dziedziczenie a może za dużo cukru?

Mity o ADHD, jest chorobą stosunkowo nową wokół której narosły rozliczne mity o ADHD, które warto jest rozwiewać dla dobra pacjentów i ich rodzin. Najpowszechniejszym mitem o ADHD jest to ze dziecko z tym zespołem zaburzeń jest agresywne. Tymczasem nie jest to regułą i nie jest to naturalnym objawem ADHD. Często też mówi się o tym, ze ADHD to efekt bezstresowego wychowania i rozpieszczenia dziecka.

Mity o ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to obecnie najczęściej diagnozowane zaburzenie rozwojowe z gatunku psychicznych. Dotyka aż 3 do 5 % dzieci, zwykle chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Jako iż jest zaburzeniem rozwojowym co do zasady zanika z czasem w wieku młodzieńczym, zazwyczaj w okresie dojrzewania.

Mit o tym że ADHD nie istnieje powtarza mnóstwo osób, które nigdy się nie zetknęły z przypadkiem osoby chorej. Mówią one wówczas o wymyśleniu choroby przez firmy farmaceutyczne, tymczasem ADHD to fakt. ADHD można nie leczyć i ignorować, jednak powoduje ono powikłania. Niestety dzieci z ADHD często ulegają wypadkom, wręcz giną w nich, a w wieku nastoletnim popadają w narkotyki i nałogi, popadają w konflikt z prawem.

Leczenie zaburzeń znacząco poprawia sytuację i ogranicza ilość powikłań. Podobnie jak powikłania ADHD towarzyszą również inne zaburzenia i choroby typowe dla współwystępowania z deficytem uwagi. Jest to dysleksja i dysgrafia. W związku z tymi problemami dzieci trudno jest zmotywować i nakłonić do pracy w szkole.

Dziedziczenie ADHD

To absolutny mit, owszem mówi się o skłonnościach rodzinnych, jednak nie zidentyfikowano jak dotąd genu dziedziczonego w wyniku którego występuje ADHD. Dzieci obarczone ryzykiem mogą być całkowicie pozbawione objawów, jak też mogą ich doświadczyć.

Mity o ADHD – agresja

To kolejny mit, bowiem dziecko z założenia nie jest agresywne, agresję powoduje brak akceptacji i niezrozumienie. Agresja jest powikłaniem ADHD, zwłaszcza u dzieci ,które nie mają dostępu do terapii, nie są leczone. Wbrew pozorom ADHD nie powoduje wychowanie. Bardzo często rodzice dzieci z ADHD w szczególności starają się o konsekwentne wychowanie z zasadami.

Musimy sobie zdać sprawę, że wychowanie dziecka z ADHD jest znacznie trudniejsze i wymaga niewiarygodnej cierpliwości, czasu i dobrej organizacji. Natomiast prawdą jest iż dzieci z ADHD są inteligentne, obdarzone szczególną wrażliwością i utalentowane. Niemniej poprzez swoje zachowanie zniechęcają otoczenie do siebie.

Cukier a ADHD

Cukier pobudza, jednak nie powoduje ADHD. Objawy nadpobudliwości występują niezależnie od diety dziecka. Często wydaje się nam, iż słodycze potęgują nadpobudliwość, jednak badania naukowe dowodzą iż brak związku pomiędzy ADHD a spożyciem cukru, również w nadmiarze. Zatem wyleczenie poprzez dietę bezcukrową to całkowity mit.

Z ADHD się wyrasta

To mit niepotwierdzony. Nie ma reguły w tej kwestii, chociaż statystycznie 60% zdiagnozowanych dzieci w wieku dorosłym nadal posiada cechy ADHD. Zazwyczaj dotyczą one deficytu uwagi. Ponadto ADHD może z czasem ewoluować w zaburzenia psychiczne typowe dla wieku dorosłego, bez wątpienia dzieci z ADHD są w grupie zwiększonego ryzyka chorobami psychicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *