test hpv

Test HPV – wirus HPV, szczepionka, zabieg

Test HPV jest to test, rodzaj badania które ma na celu wykrycie obecności niezwykle niebezpiecznego wirusa HPV. Wirus HPV to wirus brodawczaka ludzkiego który odpowiada za około 90% przypadków zachorowania na raka szyjki macicy. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa wiedza, tak aby odpowiednio wcześnie móc się udać do lekarza specjalisty.

Statystycznie przyjmuje się iż średnio dziennie około 5 kobiet umiera na raka szyjki macicy. Wszystkie je można uratować, pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie się zbadają i zaczną leczyć zmiany wywołane przez HPV.

Test HPV wykrywa od dwóch do trzydziestu siedmiu genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli wirusa HPV. Dzięki dynamicznemu rozwojowi nauki i medycyny obecnie znanych jest przeszło 120 typów wirusa HPV.

Wśród tych wirusów wyróżniamy dwie grupy:

– wirusy niskoonkogenne (niskiego ryzyka)wskazuje się w szczególności na typ 6, 11
– wirusy wysokoonkogenne (wysokiego ryzyka) najczęstsze to HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59

Wirus HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego HPV (Human papilloma virus) pomimo swej niewielkiej popularności jest szeroko rozpowszechnione wśród ludzi. W jaki sposób się rozprzestrzeniają? Otóż główną droga którą się roznoszą są kontakty seksualne ale także wszelkie kontakty skórne. W konsekwencji tych kontaktów oraz zakażenia wirusem następuje wystąpienie infekcji w obrębie narządów moczowo-płciowych u kobiet i mężczyzn. Tego typu objawy powoduje jedynie około 40 typów wirusa HPV.

Warto zaznaczyć iż nie każdy typ wirusa brodawczaka ludzkiego jest groźny. Niektóre mijają wręcz samoczynnie i nie objawiają się w żaden sposób.

W niektórych zaś przypadkach HPV wywołują dość powszechne u kobiet łagodne zmiany skóry i błon śluzowych narządów rozrodczych określane jako brodawki płciowe lub kłykciny kończyste.

Niektóre z typów wirusów HPV są to typy wysokiego ryzyka które stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia pacjentki. W konsekwencji długotrwała i nieleczona infekcja może

doprowadzić u kobiet do rozwoju raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy a test HPV

Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka pokrywającego szyjkę lub kanał szyjki macicy.

Statystycznie przyjmuje się iż jest to drugi co do popularności nowotwór najczęściej występujący w Polsce. Ta przykra statystyka wskazuje również na to iż coraz częściej rak tego narządu dotyczy kobiet młodych średnio od 25 roku życia a ryzyko wystąpienia wzrasta z roku na rok.

Bardzo niepokojące jest to iż objawy wczesnej fazy raka szyjki macicy nie dają o sobie znać a rozwój stanu chorobowego może trwać nawet kilka lat.

Jedną z głównych przyczyn zachorowania na raka szyjki macicy jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV (Human Papillomavirus). Z medycznego punktu widzenia istnieje przeszło 118 różnych typów HPV i około 40 różnych gatunków wirusa HPV, które mogą zakażać błonę śluzową w okolicy odbytowo-płciowej człowieka. Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy.

Dlatego tak wielką rolę ogrywają testy HPV, gdyż stwarzają realną szansę na wczesne wykrycie zmian nowotworowych.

Szczepionka a wirus HPV

test hpvIstnieje szczepionka przeciwko wirusowi, jednak jej skuteczne działanie odnosi się do osób nie zarażonych. Niemniej jednak udowodniono iż przeciwdziała ona w 100% względem 4 typów wirusa HPV w na ten który jest najbardziej odpowiedzialny za rozwój raka szyjki macicy.

Inaczej sytuacja przedstawia się wśród kobiet już zakażonych wirusem HPV. Przyję­cie szczepi­onki u nich jest bez­za­sadne gdyż szczepi­onka nie ma właś­ci­wości leczniczych i nie wye­limin­uje już ist­niejącego zakaże­nia.

Przyjęcie szczepionki w takim przypadku może nieść ze sobą skutki uboczne. Właśnie dlatego należy wykonać test HPV.

Najczęś­ciej stosowana szczepi­onka powinna chronić przed 4 typami wirusa HPV (18,16,11,6). Jeśli dana kobi­eta jest zain­fekowana np: typem HPV 18 to szczepi­onka powinna ochronić pac­jen­tkę przed pozostałymi trzema typami HPV ale nie przed typem 18. Nie przy­czyni się również do wye­lim­i­nowa­nia tego typu HPV z orga­nizmu pac­jen­tki.

Zabieg

Wiele kobiet zastanawia się w jaki sposób przebiega takie badanie? Czy jest ono bolesne? Czy niesie ze sobą bolesne i długotrwałe konsekwencje? Otóż nie. Aby wykonać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Badanie można wykonać u lekarza ginekologaw każdym miejscu w kraju. Pod­czas wiz­yty lekarz pobiera za pomocą zamówionego zestawu wymaz z szyjki macicy lub cewki moc­zowej, dzięki któremu uzyskuje się mate­riał do anal­izy DNA. Badanie następ­nie przeprowadzane jest w lab­o­ra­to­rium moleku­larnym. Badanie trwa 10 dni roboczych.

Nie istnieje 100% metoda wyleczenia zakażenia wirusem HPV, jednak wykonanie testu pozwoli na podjęcie odpowiedniej profilaktyki zapobiegającej rozwojowi raka szyjki macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *