Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne – ile kosztuje szpital? O czym warto wiedzieć?

Leczenie szpitalne winno być stosowane w przypadkach zagrożenia życia i wtedy gdy jest konieczne. Nie powinno się nadużywać tej formy terapii i leczenia nie tylko z uwagi na koszty budżetu państwa ale i na psychikę chorego, warunki chorowania i wiele innych aspektów, które się pomija notorycznie. Aż jedna czwarta hospitalizacji w Polsce jest niepotrzebna

Leczenie szpitalne żyłą złota

Leczenie szpitalne przynosi benefity szpitalom. Mówi się o braku miejsca w szpitalach tymczasem hospitalizowanych jest wiele pacjentów, którzy leczenia szpitalnego nie wymagają. Im więcej pacjentów w szpitalu tym więcej środków dla szpitala, przez co leczenie szpitalne staje się coraz to droższe. Kiedy na świecie odchodzi się od leczenia szpitalnego, w Polsce jest odwrotna sytuacja.

Na przestrzeni kilkunastu lat drastycznie bo o około 20% wzrosła liczba hospitalizacji w stosunku do liczby mieszkańców, kiedy w Europie wskaźniki hospitalizacji zmalały o kilka procent dlaczego tak się dzieje? Z pewnością nie jest to wina epidemii ani starzejącego się społeczeństwa. Leczenie szpitalne winno być stosowane w przypadkach zagrożenia życia i wtedy gdy jest konieczne. Nie powinno się nadużywać tej formy terapii i leczenia nie tylko z uwagi na koszty budżetu państwa ale i na psychikę chorego, warunki chorowania i wiele innych aspektów, które się pomija notorycznie. Aż jedna czwarta hospitalizacji w Polsce jest niepotrzebna.

Statystyki podnoszą głównie chorzy kładzeni do szpitali na czas badań diagnostycznych i obserwacji. To stosunkowo wygodni pacjenci nie wymagający szczególnej opieki, a jednocześnie bijący statystyki szpitala. Z medycznego punktu widzenia nie ma potrzeby kłaść się do szpitala nawet badania wymagające znieczulenia czy radioterapię można robić w ambulatorium.

Byt częste pobyty szpitalne

To niepokojące zjawisko, jakie powoduje patologia w finansowaniu szpitali. Szpitale otrzymują środki na pacjenta, nie zaś za pobyt, co za tym idzie im więcej kilkudniowych pacjentów tym lepiej dla szpitala. Chorzy wymagający leczenia szpitalnego są nieopłacalni gdyż spędzają w szpitalu tygodnie, zaś pacjenci przyjmowani na czas wykonania rezonansu magnetycznego są najcenniejsi. Inną kwestią jest trudny dostęp do badań diagnostycznych poza szpitalem.

W zasadzie szybko wykonać można badania tylko w warunkach szpitalnych. Nie chcąc czekać w kolejkach kilkomiesięcznych dobrze jest się położyć do szpitala. W lecznictwie ambulatoryjnym są limity co podwaja patologie szpitalne. Łatwiej więc wystawić skierowanie do szpitala. Mimo to większa liczba wizyt czy hospitalizacji w Polsce nie przekłada się na lepszy stan zdrowia pacjentów, a co gorsza również nie am wpływu na wyższą jakość usług medycznych

Ryzyko hospitalizacji

Niestety wielu zdrowych pacjentów kładących się tylko na badania do szpitala, właśnie w szpitalu doznaje infekcji, ulega powikłaniom itp. To częste przypadki, zwłaszcza wśród seniorów. Ponadto należy pamiętać o skutkach psychicznych. Do tego dochodzą kwestie samoobsługi. Przedłużająca się hospitalizacja sprawia iż osoba stosunkowo samodzielna po powrocie ze szpitala staje się niesamodzielna i niesprawna.

Ile kosztuje szpital

Pobyt w szpitalu to rząd kilkuset złotych na dobę za pacjenta. Koszty te pokrywa państwo. Często są to koszty zawyżone przez co szpital ma szanse zarobić na pacjencie ale i zdarzają się sytuacje odwrotne jak bywa to w przypadku szpitali psychiatrycznych, gdzie realne koszty dobowe to 250zł a szpital o tym profilu otrzymuje zaledwie 180zł. Różnice te muszą pokryć inne oddziały szpitalne którym udało się zarobić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *