EHEC

EHEC (groźny szczep E. coli) – leczenie, ryzyko zakażenia, skutki

EHEC (enterokrwotoczny szczep bakterii Escherichia coli) to szczep bakterii nazywany tez pałeczka okrężnicy, wywołuje gorączkę krwotoczną, która jest chorobą zakaźną. Choroba ta objawia się zapaleniem jelita grubego lub biegunką, nieleczona powoduje szereg powikłań w obszarze układu krążenia i nerwowego, a także pokarmowego i moczowo-płciowego.

EHEC – drobnoustrój gram ujemny

EHEC to drobnoustrój gram ujemny, czasem beztlenowiec, który jest bakterią inteligentną, gdyż posiada zdolność wymiany fragmentarycznej genotypu z innymi bakteriami, wirusami czy bakteriofagami. Z uwagi na to działanie jest uważany za niezwykle groźny i nieprzewidywalny przebieg choroby jaka wywołuje. Pałeczka okrężnicy może tym sposobem nabywać nowych zdolności i zajadliwości.

Warto dodać iż pochodzi od szczepy symbiotycznego człowiekowi, który wchodzi w skład flory bakteryjnej jelit. Niestety wskutek mutacji EHEC kolonizuje organizm gospodarza wywołują przy tym nie lada spustoszenie. Diagnostyka bazuje na badaniu genetycznym próbek pobranych od chorego. W próbkach poszukuje się toksyn Shiga, które jednoznacznie wskazują na EHEC.

Mechanizm działania i kolonizacji

Szczepy EHEC wytwarzają toksyny Shiga nazywane też werotoksynami. Działają one cytotoksycznie na komórki VERO. Patogeny rozprzestrzeniają się z łatwością atakując jelito grube i cienkie. Mogą syntetyzować enterocytotoksynę i przylegać. W środowisku jelitowym dokonują kolonizacji. Szczep EHEC i jego działanie wiąże się z produkcją białka, które nadaje właściwości patogenowi.

Mimo iż są to skomplikowane procesy mutacyjne szczepów bakterii na poziomie genu, warto wiedzieć, iż drobnoustroje te są formą pewnej społeczności. To właśnie przez to są tak trudne do zwalczenia, bowiem aplikując antybiotyki działają one jedynie na warstwy ochronne bakterii, przy czym wewnętrzne kolonie bakterii mogą się mutować i tworzyć potomstwo coraz bardziej odporne na działanie leków.

E.coli – skutki

Skutkiem zakażenia szczepem e.coli jest zapalenie okrężnicy oraz zespół hemolityczno-mocznicowy. Z uwagi na różnorodność objawów jakie występują u chorych dokonano podziału na kilka serotypów bakterii. Jednym z nich są bakterie wytwarzające toksyny Shiga, którymi zakażenie jest szczególnie poważne u dzieci i seniorów.

Powodują one niewydolność nerek oraz zespół mocznicowy, a śmiertelność w tej grupie chorych to 10%. W wyniku zakażenia EHEC można doznać również uszkodzenia trzustki, serca, płuc czy wątroby. Nietypowymi objawami, a jednak występującymi są duszności, wymioty i śpiączka, a także letarg, znużenie.

Ryzyko zarażenia

Do zarażenia się e.coli może dojść w różnych okolicznościach, niemniej pamiętać należy iż głównymi nosicielami bakterii są przeżuwacze, głównie bydło gospodarskie. Wystarczy spożyć niedogotowane mięso zainfekowane aby się zarazić. Szczepy EHEC u zwierząt bytują w układzie pokarmowym nie dając kompletnie żadnych objawów chorobowych. Stad też źródłem zarażenia może być również mleko, ser, masło a także jaja. Wskutek nawożenia obornikiem bakterie mogą występować także na warzywach. Najczęściej jednak bytują w wodzie. Aby wywołały chorobę wystarczy infekcja dawką 100 jednostek komórek.

Leczenie

Leczenie należy do trudnych z uwagi na odporność bakterii na antybiotyki. Również nie jest wskazane hamowanie biegunki, bowiem to tą drogą organizm wydala bakterie. Tym samym leczenie polega na hamowaniu wzrostu i blokowaniu kolonizacji organizmu przez aplikację elektrolitów i soli fizjologicznej zmieniającej PH układu pokarmowego. Rokowania co do uleczalności głównie zależą od poziomu odporności pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *