Skutki alkoholizmu dla zdrowia i życia społecznego

Alkoholizm to choroba mająca zgubny wpływ nie tylko na stan fizyczny człowieka, ale także i na jego zdrowie psychiczne. Nadużywanie toksycznych substancji może prowadzić do poważnych powikłań, w tym uszkodzenia mózgu, serca i wątroby. Bardzo często nadmierne spożywanie alkoholu stanowi także przyczynę arytmii serca i problemów z trzustką.

Alkoholizm – wpływ na zdrowie człowieka

Długotrwałe spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może prowadzić do groźnych powikłań. Uzależnienie od alkoholu niesie ze sobą wyniszczenie organizmu oraz upośledzenie funkcji poznawczych. Warto zaznaczyć, że alkoholizm to niezwykle podstępna choroba, która może rozwijać się nawet przez kilka lat. Wśród pierwszych objawów choroby należy wymienić między innymi poczucie głodu alkoholowego, które utrudnia normalne funkcjonowanie. Uczucie łaknienia alkoholowego pociąga za sobą utratę kontroli nad piciem – osoba uzależniona od alkoholu ma trudności w wytrwaniu w trzeźwości.

Dodatkowo organizm alkoholika wyniszczany jest również przez tzw. objawy abstynencyjne, wśród których można znaleźć między innymi lęk, zaburzenia świadomości, drżenie mięśni czy ataki padaczki. Nadużywanie alkoholu może doprowadzić również do marskości wątroby, niewydolności trzustki oraz zapalenia żołądka. Poza tym długotrwałe spożywanie alkoholu upośledza pracę mięśni, przyczynia się także do trwałego uszkodzenia systemu nerwowego. W przypadku kobiet nadużywających alkoholu dużym problemem może stać się zajście w ciążę, sporym wyzwaniem może okazać się także jej utrzymanie. Należy mieć na uwadze również to, że jednorazowe przyjęcie zbyt dużej dawki alkoholu może doprowadzić do śmierci – w przypadku dorosłych dawka śmiertelna wynosi od 5 do 8 g alkoholu na 1 kg masy ciała.

Warto pamiętać o tym, że choroba alkoholowa odbija się także na psychice uzależnionego, stając się głównym powodem wielu niebezpiecznych patologii. Alkohol staje się dla osoby uzależnionej jedynym celem, co przyczynia się do pogorszenia relacji z otoczeniem. Dodatkowo regularne spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do wystąpienia majaczeń, halucynozy czy zespołu Korsakowa.

Alkoholizm a obowiązki zawodowe

Nadużywanie alkoholu wpływa negatywnie na wiele różnych aspektów życia. Osoba chora szkodzi nie tylko własnemu zdrowiu, ale stanowi również zagrożenie dla otoczenia. Warto pamiętać o tym, że alkoholizm powoduje poważne problemy z pamięcią i koncentracją, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych wypadków.

Pracownik nadużywający alkoholu może cierpieć z powodu braku motywacji, w przypadku alkoholików dużym problemem są także nagłe i niekontrolowane zmiany nastroju. Dodatkowo pracodawcy bardzo często są zmuszeni do organizowania zastępstw dla niespodziewanych absencji alkoholika. Praca z osobą uzależnioną od alkoholu może okazać się ogromnym wyzwaniem – nieprzewidywalność i niestabilność emocjonalna odbijają się negatywnie na relacjach pomiędzy pracownikami.

Osoby uzależnione od alkoholu, ze względu na osłabienie motywacji i brak zaangażowania, są stopniowo odsuwane od wymagających obowiązków, co w konsekwencji może doprowadzić do degradacji, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty zatrudnienia.

Alkoholizm a życie rodzinne

Alkoholizm to choroba mająca negatywny wpływ na życie całej rodziny. Bliscy chorego zostają wciągnięci w spiralę alkoholu, doświadczając negatywnych skutków nałogowego picia. Choroba alkoholowa prowadzi do degradacji życia uczuciowego – w rodzinie alkoholika nie ma miejsca na poczucie bezpieczeństwa, miłość i zaufanie. Najbliżsi osoby uzależnionej odczuwają lęk, gniew i wstyd, bardzo często towarzyszy im także uporczywe poczucie winy.

W oczach alkoholika rodzina jawi się jako źródło problemów i ogromne obciążenie, co przyczynia się do utraty więzi, kontaktu i wzajemnego zrozumienia. Alkoholicy manipulują uczuciami najbliższych, doprowadzając do stopniowej izolacji rodziny od świata zewnętrznego. W wielu przypadkach alkoholizm stanowi także przyczynę problemów finansowych, co pogarsza perspektywy bytowe rodziny.

Odwyk alkoholowy Kraków – funkcjonowanie alkoholika w społeczeństwie

Osoby uzależnione od alkoholu powinny pamiętać o tym, że sprawdzona terapia to jeden z najlepszych sposobów na powrót do normalności. Jeśli poszukiwany jest odwyk alkoholowy Kraków i inne miasta oferują wiele możliwości leczenia. Dlaczego warto je podjąć?

Należy zaznaczyć, że alkoholicy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie i najbliższych, ale bardzo często, poprzez osłabienie samoświadomości oraz upośledzenie mechanizmów samoregulacji i samokontroli, są realnym zagrożeniem dla pozostałych członków społeczności.

Warto pamiętać o tym, że osoba nadużywająca alkoholu ma większe predyspozycje do bycia ofiarą – alkohol sprzyja tworzeniu niebezpiecznych sytuacji, osłabiając czujność, krytycyzm i zdolność reakcji, zwiększając przy tym beztroskę, impulsywność oraz wpływając na zaostrzenie tendencji prowokujących.

Osoby pozostające pod wpływem alkoholu bardzo często stają się także sprawcami wykroczeń lub czynów przestępczych. Wśród przestępstw popełnianych przez osoby uzależnione od alkoholu bardzo często można znaleźć sytuacje związane z zaburzeniem porządku publicznego. Alkohol jest także jedną z najczęstszych przyczyn zakłóceń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *