Depresja oddechowa

Depresja oddechowa – objawy, przyczyny, leczenie

Depresja oddechowa jest stanem, w którym pojawia się zmniejszenie głębokości, a także częstości oddechów. Może ona mieć słabą postać i w takiej sytuacji osoba chora może nie zdawać sobie sprawy z faktu, że jej doświadcza. Podkreślić należy jednak fakt, może ona przyczynić się do zatrzymania oddychania oraz zgonu. Do określonej jednostki chorobowej mogą doprowadzić różne czynniki, na przykład uraz głowy bądź przedawkowanie różnych preparatów leczniczych. Jakie przyczyny oraz objawy depresji oddechowej można wymienić? Jakie działania lecznicze należy podjąć w przypadku obecności depresji oddechowej?

Depresja oddechowa

Depresja oddechowa jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego, gdyż może przyczynić się do całkowitego zatrzymania oddechu, co w przeciągu krótkiego czasu może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.

Ośrodki, które odpowiedzialne są za kontrolowanie przebiegu procesów wymiany gazowej znajdują się w obszarze pnia mózgu. Dokładniej występują one w strukturach rdzenia przedłużonego oraz mostu. Przystosowane są do pełnienia bardzo złożonych funkcji, na przykład kontrola czynności mięśni oddechowych, a także utrzymywanie właściwej częstości oraz głębokości oddechów. Ośrodek oddechowy uzyskuje wiele sygnałów, które pochodzą z różnych receptorów zlokalizowanych w ciele człowieka. Zasadnicze struktury, które kierują impulsy do układu oddechowego to chemoreceptory występujące w tak zwanym kłębku tętnicy szyjnej.

Elementy, które odpowiadają za przekazywanie danych do ośrodka oddechowego wykazują dużą wrażliwość na pH krwi. Gdy pojawia się zbyt duża ilość dwutlenku węgla w organizmie, pH krwi ulega obniżeniu. Działanie takie przyczynia się do tego, że we właściwych warunkach ośrodek oddechowy ulega stymulacji i pojawia się zwiększenie częstości oddechów. Nie zawsze funkcjonuje to w sposób prawidłowy. Do jej nieprawidłowości może dochodzić właśnie w wyniku depresji oddechowej.

Przyczyny depresji oddechowej

Do kształtowania się depresji oddechowej prowadzą różnorodne stany, które wpływają na zaburzenie funkcjonowania mózgowego ośrodka odpowiedzialnego za kontrolowanie oddychania. Zasadniczą przyczyną prowadzącą do depresji oddechowej jest przedawkowanie różnych preparatów leczniczych, takich jak na przykład:

 • kodeina,
 • benzodiazepiny,
 • opioidowe preparaty przeciwbólowe,
 • zolpidem,
 • haloperidol,
 • pregabalina.

Niekorzystne działanie środków farmaceutycznych na elementy pnia mózgu nie stanowi jedynej przyczyny prowadzącej do depresji oddechowej.

Nieprawidłowości związane z oddychaniem mogą być również skutkiem:

 • udaru mózgu,
 • spożycia dużej ilości alkoholu,
 • gwałtownego przerwania dojścia krwi do ośrodkowego układu nerwowego,
 • uszkodzenia pnia mózgu,
 • znaczącego urazu głowy,
 • przedawkowanie narkotyków na przykład kokainy,
 • ukształtowanie się choroby nowotworowej w obszarze mózgowia.

Depresja oddechowa – objawy

Gdy mamy związek z łagodną postacią depresji oddechowej osoba chora może nie być świadoma określonego faktu, bowiem niewielkie ograniczenie częstości oddechów może nie dać się dostrzec. Jednakże, choroba ta może ulegać pogłębianiu bądź od razu doprowadzić do poważnych w skutkach komplikacji. W tym przypadku może wystąpić uczucie duszności i niedostatecznej ilości powietrza, co przyczynia się do znacznego niepokoju. Osoby chore mogą być pobudzone oraz niespokojne. W dalszej kolejności pacjenci mogą prezentować nietypowy rodzaj oddychania, a mianowicie po kilku wdechach powietrza może dojść do krótkotrwałych bezdechów.

Najbardziej niebezpieczne są zaawansowane formy depresji oddechowej. Pogłębiające się upośledzenie działania ośrodka oddechowego może dawać efekt w postaci jeszcze większego spłycenia oddechów oraz zmniejszania ich częstości. W konsekwencji może dojść do całkowitego zatrzymania oddychania. W przypadku, gdy osoba chora nie zostanie objęta opieką lekarska, to w ciągu krótkiego czasu może dojść do zgonu.

Wymienia się także symptomy, które nie są powiązane z układem oddechowym. Niedostateczna dostawa tlenu do organizmu człowieka może wywołać kompensacyjną reakcję ze strony układu krążenia. W miarę jak nieprawidłowości ulegają narastaniu u osób chorych może dojść do sinicy różnych części ciała.

Depresja oddechowa – leczenie

W tym przypadku najważniejsza jest właściwa dostawa powietrza. W tym przypadku może dojść do potrzeby zaintubowania pacjenta, a w dalszej kolejności wykorzystania sterowanej maszyny wentylacji mechanicznej. Inne rozwiązania stosowane są zależnie od powodu depresji oddechowej u pacjenta. Gdy pojawia się nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, a więc udar mózgu, powinny być one poddane leczeniu, aby depresja oddechowa ustąpiła.

Swoiste działanie dotyczy tych chorych, w których przypadku depresja oddechowa pojawiła się w wyniku przedawkowania opioidowych preparatów przeciwbólowych. W tej sytuacji, zastosowana może być specjalistyczna odtrutka, którą jest nalokson. Określony związek należy do antagonistów receptorów opioidowych, a jego podanie przyczynia się do tego, że zniesione zostaje działanie tych preparatów, które przyczyniają się do powstania depresji oddechowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *