Torbiele śledziony

Torbiele śledziony – objawy, przyczyny, leczenie, rozpoznanie

Torbiele śledziony najczęściej wykrywane są w sposób przypadkowy, podczas badania ultrasonograficznego (USG), tomografii komputerowej (TK), albo rezonansu magnetycznego (MR) jamy brzusznej. Nie dają one żadnych znaczących objawów, szczególnie gdy ich wielkość nie przekracza 2 cm. Torbiele większe mogą już dawać pewne odczucia związane z naciskaniem na inne narządy.

Duża torbiel to taka, która osiąga wielkość 7 cm (10 centymetrowa torbiel zaliczana jest do zmiany olbrzymiej). Jednakże torbiele śledziony nie maja większego wpływu na zdrowie człowieka. Duża torbiel śledziony objawia się jednak uczuciem ciężkość po posiłku w górnym lewym obszarze jamy brzuszne, a nawet może powstać dolegliwość bólowa w lewym barku oraz w okolicy łopatki. Ponadto osoba, u której obecne są duże torbiele śledziony może odczuwać nudności, wymioty, odbijanie. Mogą się tutaj pojawić także sygnały ze strony układu oddechowego, jak duszności i kaszel.

Torbiele śledziony

Śledziona jest to narząd limfatyczny, który położony jest w sposób wewnątrzotrzewnowy, po lewej stronie jamy brzusznej, w lewym podżebrzu. Dokładna lokalizacja to miejsce pomiędzy dziewiątym a jedenastym żebrem. Narząd ten otoczony jest błoną surowiczą, a ponadto torebką włóknistą. Złożona jest przede wszystkim z mięśni gładkich, które przyczyniają się do zasysania oraz pompowania krwi. Zasadnicze zadanie śledziony polega na produkowaniu immunoglobulin.

Jest także pewnego rodzaju filtrem, który oczyszcza krew. Usuwa stare erytrocyty, leukocyty oraz trombocyty. Podkreślić należy również fakt, że występowanie śledziony w organizmie człowieka nie jest niezbędne. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której narząd ten jest usuwany osobom, które uległy wypadkowi. Po usunięciu tego organu mogą one normalnie funkcjonować. Jedyny ubytek w tym zakresie jest taki, że po usunięciu śledziony spada nieznacznie odporność. Natomiast funkcję filtrującą przejmują wówczas inne organy.

Torbiele śledziony – przyczyny

Mianem torbieli określana jest cysta, rodzaj woreczka wypełniony zawartością płynną albo galaretowatą, który wykształca się wokół pewnego zespołu komórek. Wyróżnia się następujący podział torbieli śledziony, a mianowicie torbiele prawdziwe oraz torbiele rzekome. Pierwsze z wymienionych wyróżniają się występowaniem wyściółki nabłonkowej. Zalicza się do nich torbiele pasożytnicze, będące skutkiem zakażenia bąblowcem oraz niepasożytnicze, wśród których wyróżnia się torbiele wrodzone oraz nowotworowe. Torbiele rzekome natomiast zwane wtórnymi nie posiadają wyściółki nabłonkowej. Bardzo często powstają w wyniku jakiegoś urazu albo mają swoje źródło w stanie zapalnym lub degeneracyjnym.

Torbiele śledziony – leczenie

Torbiel śledziony sama w sobie nie jest związana z koniecznością podjęcia większych działań leczniczych. Nie jest to bowiem zmiana niepokojąca, jednakże może ona doprowadzić do powstania nieprzyjemnych konsekwencji. Istniej bowiem sytuacje, w których w torbieli dochodzi do rozwoju zakażenia lub powstania ropnia. W takich sytuacjach zdarza się, że dochodzi do wydostania się treści torbieli do jamy brzusznej.

Innym ważnym przypadkiem obecności torbieli śledziony, może być krwawienie do jamy brzusznej. Torbiele dużej wielkości albo wiele torbieli przyczynić się może do powstania silnego nacisku na narządy. Może to doprowadzić do pęknięcia śledziony. Uwzględniając takie elementy jak wielkość torbieli, a także jej umiejscowienie oraz inne czynniki, rozważ się przeprowadzenie indywidualnej kuracji.

Leczenie torbieli śledziony

Leczenie torbieli śledziony może nastąpić przez rozcięcie cysty, a następnie jej osuszenie. Jednakże podkreślić trzeba, ze technika ta jest nieskuteczna, gdyż po takim zabiegu dochodzi ponownie do wypełnienia torbieli treścią. W takiej sytuacji stosowany jest zabieg określany mianem marsupializacja. Jest to całkowite usunięcie torbieli. Wykonuje się w tym przypadku przecięcie torbieli oraz usuniecie jej zawartości. Następnie brzegi zmiany torbielowej zostają przyszyte do błony śluzowej. Przyczynia się to do zapobiegania ponownemu gromadzeniu się zawartości ropnej.

Określony zabieg przeprowadzony może być w sposób laparoskopowy lub klasyczny przez przecięcie powłok brzucha. Inny sposób leczenia torbieli śledziony to metoda zwana splenektomią. Jest to zasadniczy zabieg, który stosowany jest w przypadku torbieli śledziony. Przeprowadzany jest wówczas, gdy zmiana jest bardzo duża, jest zakażona albo też znajduje się we wnęce określonego narządu. Ostatnio coraz częściej rozważany jest sposób polegający na usunięciu części śledziony z zachowaniem jej miąższu. Takie podejście przyczynia się do zapobiegania powstawania powikłań pooperacyjnych.

Wyróżnia się także inne metody leczenia torbieli śledziony. Wymienić tutaj można nakłucie, a także drenaż torbieli, a ponadto zabieg sklerotyzacji. Polega on ana wstrzyknięciu do torbieli 95% roztworu etanolu. Przyczynia się to do zrośnięcia ścian torbieli umożliwiających gromadzenie się płynu wewnątrz torbieli. Jednakże zabieg ten nie jest zbyt często wykonywany, że względu na częste przypadki powrotów torbieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *