Wirusowe zapalenie wątroby typu C WZW C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C)

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) to jedna z najczęściej występujących wirusowych chorób wątroby. Wywołują ją wirusy zapalenia wątroby typu C . Wirus zapalenia wątroby typu C został zbadany i zinterpretowany po raz pierwszy w 1989 roku. Z medycznego punktu widzenia jest to choroba stosunkowo nowa, nowo poznana co nie oznacza iż wcześniej nie występowała. Wcześniej lekarze nie znali przenoszonej przez krew choroby zakaźnej.

Medycyna wyróżnia jeszcze zapalenia wątroby typu A i B ale rodzaj C znacznie różni się od dwóch pierwszych.

Charakterystyczne dla wirusowego zapalenia wątroby typu C jest jej najczęściej przewlekły stan. W praktyce oznacza to że choroba może uszkadzać wątrobę przez długi okres czasu. Jest to tym bardziej niebezpieczne że może to być tak zwany cichy zabójca który przyczaił się w organizmie człowieka i przez wiele lat nie daje o sobie znać po to by w końcu zaatakować.

Przyczyny WZW C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną przenoszoną za pośrednictwem krwi, a wywołaną przez wirus HCV (Hepatitis C Virus). Hepatitis oznacza zapalenie wątroby (′itis′ oznacza zapalenie natomiast ′hepato′ odnosi się do wątroby). Zapalenie wątroby ma wiele przyczyn, włączając zakażenia (wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty), leki i substancje chemiczne. Najczęstsza postać zapalenia wątroby powodowana jest przez nadmierne picie alkoholu przez długi okres czasu i jest określana jako „alkoholowe zapalenie wątroby”.

Szacuje się iż w Polsce liczba zarażonych wirusem HCV może wynosić nawet 730 tys. ludzi. Co zaskakujące prawie 90 proc. chorych nie zdaje sobie z tego sprawy. Większość z nas nigdy nie robiła badań diagnostycznych w celu rozpoznania choroby. Nie widzimy ku temu powodu.

Statystyki pokazują iż wciąż za mało wiemy o wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Niestety wirus bardzo często po cichu niszczy wątrobę, nie dając żadnych objawów. Chorzy żyją w nieświadomości, a o zachodzących w organizmie zmianach dowiadują się niejednokrotnie dopiero wtedy, gdy lekarz stwierdza zwłóknienie, marskość lub raka wątrobowo- komórkowego.
Wirusy są najczęstszą przyczyną zakaźnych zapaleń wątroby.

Objawy WZW C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C to najpoważniejszy i najgroźniejszy przeciwnik naszej wątroby. Niestety statystyki wskazują na to iż zakażenia wirusem HCV w 80% przypadków przechodzą w postać przewlekłą.

Do najbardziej charakterystycznych objawów wskazujących na obecność wirusa w organizmie zaliczamy:

– długotrwałe zmęczenie,
– senność,
– apatia,
– liczne stany depresyjne,
– bóle stawów,
– dysfunkcje mięśni,
– charakterystyczne zmiany skórne.

Leczenie WZW C

W przypadku rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C, lekarz prowadzący decyduje o tym, czy na danym etapie choroby pacjent kwalifikuje się do leczenia. Średnio u około 30% chorych po przewlekłym zapaleniu wątroby dochodzi do rozwoju marskości wątroby. Skutkuje to najczęściej niestety rozwojem raka wątrobowo-komórkowego, poprzedzonego poważnymi komplikacjami, uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie organizmu.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C WZW CW zależności od ostatecznej diagnozy i stanu zdrowia pacjenta lekarz określa metodę leczenia. Jej rodzaj jest podyktowany zarówno określeniem szans powodzenia leczenia danego pacjenta, ale także występowaniem charakterystycznych objawów. W diagnozie ostatecznej uwzględnia się także potencjalne konsekwencje nieregularnego przyjmowania leków oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przy zaka­że­niu wiru­sem HCV gene­ral­nie nie zaleca się sto­so­wa­nia żadnej spe­cja­li­stycz­nej diety. Przy umiar­ko­wa­nym sta­nie wątroby, gdy nie ma cech mar­sko­ści tego narządu chory nie powi­nien zmie­niać diety, powi­nien jeść wszystko to, po czym czuje się dobrze, a więc po zje­dze­niu czego nie ma on kło­po­tów gastrycz­nych, jak np. roz­wol­nie­nia, zapar­cia, wzdę­cia, uczu­cia zgagi, bóli, nud­no­ści.

Obowiązuje zaś całkowity zakaz spo­ży­wa­nia jakiej­kol­wiek ilo­ści alko­holu. Szacuje się że nawet niewielka ilość alko­holu spo­ży­wanego dzien­nie, może powo­do­wać dodat­kowe uszko­dze­nia wątroby, przy współ­ist­nie­ją­cym zaka­że­niu HCV.

W pewnych okolicznościach, szczególnie przy zaawansowanej chorobie wątroby, lekarz prowadzący może zalecić szybkie rozpoczęcie leczenia. Istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na decyzję o momencie rozpoczęcia leczenia jest genotyp wirusa. Dlatego tak bardzo ważne w dobraniu odpowiedniej metody leczenia jest dokładna identyfikacja i rozpoznanie „przeciwnika”.

Podstawowym celem leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C jest uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej określanej jako SVR. Z takim stanem mamy do czynienia wówczas gdy materiał genetyczny (RNA) wirusa nie jest wykrywalny we krwi pacjenta natychmiast po zakończeniu leczenia oraz sześć miesięcy później.

Niestety istnieją także pacjenci którzy nie reagują na leczenie lub reagują tylko częściowo (tzw. odpowiedź częściowa). Inne osoby mogą mieć niewykrywalny poziom wirusa we krwi podczas leczenia, a następnie po zakończeniu leczenia wirus pojawia się ponownie.

Jeżeli pacjent nie odpowiedział na leczenie, to bardzo prawdopodobne iż następne próby wyeliminowania wirusa. Niestety pomimo dynamicznego rozwoju medycyny nadal bardzo często wirusowe zapalenie wątroby typu C kończy się zgonem pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *