Charakteropatia

Charakteropatia – objawy, leczeni, na jakie przyczyny należy wskazać?

Charakteropatia jest to zaburzenie osobowości, którego symptomy mogą doprowadzać do nagłej zmiany charakteru bliskiej osoby. Niejednokrotnie schorzenie objawia się przez wytworzenie się u osoby cierpiącej na ten rodzaj nieprawidłowości tendencji do kłamstw, dużej drażliwości, a ponadto chwiejności emocjonalnej. Do wskazanej sytuacji dochodzi w rezultacie pewnego uszkodzenia układu nerwowego. Działanie takie może mieć niekorzystne odzwierciedlenie nie tylko w życiu samego pacjenta, ale również całego najbliższego otoczenia. Czy istnieją skuteczne techniki leczenia określonej dolegliwości?

Charakteropatia określana jest inaczej mianem organicznego zaburzenia osobowości. Podkreślić należy fakt, że może ona pojawić się u każdej osoby, bez względu na wiek, czy płeć. Nie każda osoba, która cierpi na określoną jednostkę chorobową, trafia pod opiekę lekarza, dlatego tez dokładna częstość występowania charakteropatii nie jest znana.

Charakteropatia – na jakie przyczyny schorzenia należy wskazać?

Potwierdzenie, że sytuacja doświadczana przez pacjenta wynika z obecności charakteropatii, wymaga znalezienia u określonej osoby pewnych dodatkowych odchyleń. W tym przypadku mowa jest o jakimś organicznym uszkodzeniu dotyczącym układu nerwowego. Taki problem występuje na skutek różnych chorób, wśród których wymienia się na przykład: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, padaczkę, bądź też nowotwór mózgu. Może to także być niekorzystny wpływ przyjmowanych przez osobę chorą preparatów o charakterze psychoaktywnym, na przykład narkotyków albo alkoholu.

Co więcej, jako inne możliwe powody przyczyniające się do aktywowania charakteropatii wymienia się powikłania powstałe w rezultacie zabiegów neurochirurgicznych, urazy głowy, czy też schorzenia, które powodują stopniową degenerację tkanki nerwowej, na przykład przy chorobie Alzheimera.

Charakteropatia – symptomy choroby

Charakteropatia może przebiegać w różny sposób w konkretnych przypadkach. Wyróżniającym elementem wskazującym na organiczne zaburzenia osobowości jest fakt, że występują one w związku z wskazanymi wyżej uszkodzeniami układu nerwowego i również to, że nie ma tutaj powiązania z żadnymi zaburzeniami dotyczącymi świadomości.

Istotne jest to, że pacjenci dotknięci charakteropatią nie mieszczą się w kryteriach diagnozowania klasycznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania osobowości. Wyróżniające dla tego schorzenia jest również to, że symptomy występują u osoby, która pierwotnie nie wykazywała żadnych odchyleń charakterologicznych.

W przypadku tego rodzaju zaburzeń mogą wystąpić nie tylko odchylenia psychologiczne, ale również nieprawidłowości dotyczące sfery somatycznej. Pacjenci, przede wszystkim w sytuacji, gdy do opisywanego schorzenia doprowadziło uzależnienie alkoholowe, mogą wykazywać duże trudności ze snem, uczucie przewlekłego zmęczenia, problemy z koncentracją, a także skupieniem uwagi.

Niektóre osoby mogą łączyć problemy pojawiające się przy charakteropatii z przebiegiem psychopatii. Jednakże są to zupełnie odmienne jednostki chorobowe. Charakteropatia jest taką nieprawidłowością, w odniesieniu do której możliwe staje się wskazanie przyczyny. Natomiast powody występowania psychopatii nie zostały poznane do dzisiejszego dnia.

Wymienia się następujące, możliwe objawy świadczące o obecności charakteropatii:

 • chwiejność pod względem emocjonalnym,
 • duża drażliwość,
 • skłonność do częstego wymyślania kłamstw,
 • mniejsza wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych sobie celów,
 • trudności dotyczące kontaktów z innymi ludźmi, które mogą objawiać się w dwojaki sposób – przez dążenie do ciągłego nawiązywania relacji społecznych, bądź podejmowanie działań prowadzących do izolacji od otaczającego środowiska,
 • zachowania o charakterze paranoicznym,
 • zanik zahamowań,
 • ograniczenie bądź całkowita likwidacja kontroli reprezentowanych przez siebie zachowań,
 • egoizm,
 • przejawy agresji,
 • zobojętnienie na różne trudne doświadczenia ludzi z otoczenia,
 • gorsze relacje uczuciowe z innymi ludźmi,
 • lekceważenie społecznych norm oraz wszelkich obyczajów,
 • przejawy podejrzliwości w stosunku do innych ludzi.

Charakteropatia – leczenie

Działania lecznicze w przypadku obecności charakteropatii mogą być trudne, co wynika z tego, że osoby cierpiące na schorzenie, często nie zdają sobie sprawy z obecności zaburzeń. Bardzo często to najbliżsi z otoczenia osoby chorej poszukują dla niej pomocy, gdyż dostrzegają niepokojące zmiany zachowań. Kuracja opisywanego schorzenia jest trudna również z tego względu, że powstałych uszkodzeń mózgu nie da się cofnąć.

W leczeniu tego rodzaju nieprawidłowości wdraża się jednak różnorodne techniki oddziaływań. Wybór konkretnej metody uzależniony jest od symptomów charakteropatii obecnych u konkretnego pacjenta. Gdy pojawiają się zachowania agresywne albo duża chwiejność emocji zaleca się przyjmowanie preparatów normotymicznych, które określane są jako stabilizatory nastroju. Niejednokrotnie pewne korzyści można także osiągnąć przez stosowanie środków przeciwpsychotycznych, a więc neuroleptyków. W leczeniu tego rodzaju problemu istotne znaczenie ma także psychoterapia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *