Kolostomia

Kolostomia – lokalizacja, rodzaje, dieta, jak się z nią obchodzić?

Kolostomia jest to określenie sztucznego odbytu, który wykonywany jest wówczas, kiedy konieczne jest usunięcie części jelita grubego, odbytnicy albo w sytuacji gdy jelito należy przeciąć albo przygotować do zespolenia. Najczęściej jest wykonywana w sytuacji obecności nowotworu jelita grubego, kiedy łącznie z guzem trzeba usunąć fragment jelita czy odbytnicy. Wykonanie kolostomii czasami jest konieczne w sytuacji chorób zapalnych jelita lub uszkodzenia jego części na skutek wypadku czy urazu.

Kolostomia jest wyprowadzeniem jelita grubego przez otwór, który wykonany został w powłokach brzucha na jego powierzchnię. Po wykonaniu zabiegu widoczna jest części jelita wychodząca ponad powłoki brzucha. Określony fragment jelita charakteryzuje się barwą zbliżoną do koloru warg. Nie jest on unerwiony, w związku z tym nie pojawia się tutaj wrażliwość na dotyk. W pierwszym okresie po zabiegu chirurgicznym może pojawić się obrzęk. Jednakże po zagojeniu się rany pooperacyjnej obrzęk mija.

Kolostomia – lokalizacja

Jest ona najczęściej umieszczana po lewej stronie w dolnym fragmencie brzucha. Jednakże istnieją sytuacje, w których zostaje ona wytworzona po prawej stronie brzucha. Nie ma w tym przypadku konieczności noszenia luźnego ubrania, gdyż stomia oraz worek stomijny nie są dostrzegalne. Istnieje również możliwość noszenia odpowiednio dobranych kostiumów kąpielowych. Po upływie okresu przystosowania, osoba ze stomią może prowadzić normalne życie i korzystać może z różnych jego możliwości.

Kolostomia – rodzaje

Biorąc pod uwagę lokalizację kolostomii wyróżnić można następujące jej rodzaje: coecostomia, transversostomia, a ponadto sigmostomia. Pierwsza z wymienionych umieszczana jest w kątnicy. Transversostomia natomiast wprowadzana jest w poprzecznicy. Ostatnia z wyróżnionych natomiast w esicy.

Ponadto wyróżnia się kolostomię czasową oraz definitywną. Kolostomia czasowa charakteryzuje się tym, że wykonywana jest na pewien czas, na przykład dla zabezpieczenia przeprowadzonego zespolenia jelitowego. W sytuacji kiedy jelito grube oraz odbyt zostają zachowane, pojawia się uczucie parcia na stolec oraz wydzielanie śluzu przez odbyt, istnieje w tym przypadku możliwość odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Kolostomia definitywna jest natomiast wykonywana na stałe, w sytuacji kiedy pojawia się konieczność usunięcia odbytu praz odbytnicy wraz z zwieraczami. W tym przypadku nie ma możliwości odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.

Kolostomia – jak się z nią obchodzić?

Wszystkiego co jest konieczne przy obchodzeniu się ze kolostomią uczy pielęgniarka po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym. Ważną kwestią jest zadbanie o mycie oraz prawidłową higienę skóry wokół stomii. W tym przypadku zabiegu higienizacji dokonuje się z wykorzystaniem wody oraz mydła. Niezbędną sprawą jest ponadto sprawdzanie elastyczności płytki, do której przytwierdzany jest worek stomijny.

Podkreślić należy także fakt, że woreczki oraz płytki wykonane są z materiałów, które przyjazne są dla skóry człowieka. Ponadto materiały te są także bardzo wytrzymałe. Woreczki wykonane są z tworzywa, które nie jest przezroczyste. Najczęściej mają barwę taką jak ciało człowieka. W związku z tym trudno jest je zauważyć, nawet w sytuacji gdy wysuną się spod ubrania. Dla bezpieczeństwa można także wykorzystywać specjalne pasty, mające działanie uszczelniające, stanowiące dodatkową ochronę przed wydostaniem się zawartości woreczka. Obecna metoda umieszczania woreczków stomijnych jest techniką bardzo pewną oraz przyczynia się do zapobiegania powstawaniu odparzeń.

Konieczne w tym zakresie jest tylko to aby dostatecznie często wymieniać woreczki. Częstotliwość wymiany worków stomijnych określi pielęgniarka, która udziela instruktażu. W pewnych sytuacjach możliwe staje się wykonanie irygacji jelita oraz oczyszczenie go z kału. Ta kwestia zostanie wyjaśniona przez lekarza prowadzącego. W takiej sytuacji zamiast woreczka stomijnego nosi się małą nakładkę, która określana jest mianem stomakapu.

Kolostomia – dieta

W przypadku obecności kolostomii istnieje zasada aby pokarmy spożywane były często ale w małych ilościach. Częstotliwość posiłków w takiej sytuacji powinna wynosić od 5 do 6 dziennie. Jeść należy w regularnych odstępach czasu, najlepiej gdy to będzie się odbywało w stałych porach. W diecie osoby, u której wprowadzona została kolostomia, powinna obfitować w warzywa, owoce oraz inne produkty, które obfitują w błonnik pokarmowy.

Podkreślić należy tutaj fakt, że każdy organizm reaguje inaczej. W związku z tym szczegółowa dieta dobierana jest do indywidualnego przypadku. Nie należy w tym przypadku przyjmować produktów wzdymających, takich jak kapusta oraz rośliny strączkowe, a ponadto napoje gazowane. Jednakże konieczne w tym przypadku jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Trzeba wtedy wypijać co najmniej 2 litry naturalnej wody źródlanej w ciągu dnia.

Idealnym rozwiązaniem jest spożywanie minimum 40 ml wody na kilogram ciała, każdego dnia. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż woda zostaje wchłaniana w jelicie grubym. W sytuacji gdy cześć jelita grubego została usunięta, wchłanianie płynów jest upośledzone. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne staje się zatem dostarczanie większej niż normalnie ilości płynów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *